Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα 23 deals που έγραψαν ιστορία στα τρόφιμα - ποτά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567126
Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.532
+8,972 δισ. η κεφαλαιοποίηση
Κέρδη 10,61% έφερε
στο Χ.Α. το πεντάμηvο
Με κέρδη 10,61% ολοκλήρωσε το πεντάμηνο
Ιανουάριος-Μάιος του 2021 το Χρηματιστήριο
Αθηνν , βρισκόμενο στην πρτη δεκάδα των
χρηματιστηρίων με τις καλύτερες επιδόσεις
Παγκοσμίως Ταυτόχρονα η κεφαλαιοπίηση
Τα 23 deals Που έγραψαν
ιστορία στα τρόφιμα-Ποτά
στις Πρτες 98 συνεδριάσεις του 202 1 και
διαμορφθηκε στα 62,836 δισ. ευρ. σελ. 20
Η) συγκέντρωσε τις συμφωνίες 6 δεκαετιν με πρωταγωνιστές διεθνή σχήματα
Η συμφωνία εξαγοράς της Chipita από τον
αμερικανικό κολοσσό Mondelez International
βρίσκεται αναμφισβήτητα στο επίκεντρο των
Στο last mile επενδύουν
οι εταιρείες logistics
Η ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η
δημιουργία μικρν και ευέλικτων κέντρων
διανομής , σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση
του last mile στις παραδόσεις, φέρνουν πιο
κοντά τις εταιρείες logistics και ταχυμεταφορν . σελ. 12
έλξης ξένων κεφαλαίων-ανεξάρτητα με τα τε
κταινόμενα της εκάστοτε χρονικής συγκυρίας
στην εγχρια οικονομία- και άλλαξαν ιδιοκτησιακό καθεστς , συνεχίζοντας τη διαδρομή τους
έως και σήμερα υπό τη σκέπη ισχυρν Πολυε
θνικν ομίλων. Από το χθες μέχρι το σήμερα οι
ιστορία του εγχριου επιχειρείνο κλάδος τρο - λίδης, Έβγα, Μίσκο, Μεταξά κ.ά. Που στο Πέρασμα ζυμσεις και οι επαφές στις επιχειρήσεις τροφίμων-Ποτν φαίνεται επί της ουσίας ότι δεν
καταναλωτν και Πέτυχαν σημαντικές επιδόσεις σταματούν Ποτέ, υποδηλνοντας ότι ο κλάδος
διατηρεί μια ιδιαίτερη δυναμική . σελ . 10-11
(φλέρταραVo, ορισμένες φορές επίμονα, και
τελικά απέκτησαν ισχυρά εγχρια σήματα. Η
(N) σε μια αναδρομή στο Παρελθόν συγκεντρνει
συζητήσεων της αγοράς, βγάζοντας στην επιφά - 23 deals στον κλάδο Που άφησαν τη δική τους
(ιστορίαν. Επιχειρηματικά εγχειρήματα με δυεγχριου κλάδου τροφίμων και Ποτν . Στην νατές επωνυμίες, όπως: Ελαΐς, Μινέρβα, Παυνεια για ακόμα μια φορά τηνV ελκυστικότητα του
φίμων-ποτν εξελίσσεται σε μεγάλο πρωτα
γωνιστήν , αφού έχει καταφέρει Πολλάκις να συγ
κεντρσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτν Που
του χρόνου απόλαυσανο τεράστια Πιστότητα
εντός ή /και εκτός συνόρων αποτέλεσαν Πόλ
Αλλάζει η αρχιτεκτονική
των ιδιωτικοποιήσεων
Στο Ε3 σκάλωσεΣ
170000
25,5 δισ. ευρ αύξηση
καταθέσεων εν μέσω Covid-19
167.752
Μία νέα αρχιτεκτονική για αναβίωση του Προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων δοκιμάζει
τρα η κυβέρνηση, με πιο ενεργό τον ρόλο
του υπουργού Υποδομν και Μεταφορν,
Κστα Καραμανλή , ο οποίος εισηγήθηκε χθες
στο Υπουργικό Συμβούλιο-Ποu συνεδρίασε
υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκητη συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας . σελ. 7
η επιδότηση δαπανν
Φεβρουάριος 2020-Απρίλιος 2021
Προβλήματα στην υποβολή του εντύπου
162.500
(Ποσά σε εκατ. ευρ ) σελ.4
Αδυνατούν οι λογιστές -φορο
τεχνικοί της χρας να ανταΠο
κριθούν στην Πρόσθετη υποχρέωση Που επέβαλε το υπουρ
γείο Οικονομικν για να υπο
βάλουν στο ΤΑXISnet μέσα σε
17 μέρες εκατοντά δες χλιάδες Προλάβουν. Παράλληλα, Πρόδηλσεις Ε3 επιχειρηματιν
και ελευθέρων επαγγελματιν βολή των εντύπων Ε3 έως τις 17
Πελατν τους Προκειμένου να
κατοχυρσουν για λογαριασμό ονότητα των ενδιαφερόμενων
τους το δικαίωμα υποβολής αι
τήσεων για τν υπαγωγή στο μέ δεν έχει ακόμη και μέχρι σήμερα
τρο της επιδότησης Παγίων δαΠανν. Το υπουργείο Οικονο- Εφορία Που αφορούν τις ασφαμικν έθεσε Προθεσμία μέχρι λιστικές εισφορές τις οποίες οι
τις 17 Ιουνίου για την υποβολή επιχειρήσεις κατέβαλαν μέσα
των εντύπων Ε3 των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιν και ελευθέρων επαγγελματιν και εν συ
νεχεία των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υπαγωγή
στο συγκεικριμένο μέτρο. Όμως
οι λογιστές δηλνουν ότι δεν θα
155.000
Εξέλίξη καταθέσεων
Έρευνα ΕY
3 στις 10 επιχειρήσεις
Πάνε για deals το 2021
+13,7
+11,8
σθετο Πρόβλημα για την υπΟ
Αν και η Πλειονότητα των στελεχν στην
147.500
Ιουνίου για τη συντριπτική Πλει
Ελλάδα Προβλέπει ότι η ανάπτυξη στις επιχειρήσεις θα Προέλθει οργανικά, από το
εσωτερικό της επιχείρησης, το 30% σκοπεύει
να επιδιξει συγχωνεύσεις και εξαγορές τους
επόμενους 12 μήνες , σελ. 13
επιχειρήσεων είναι ότι ο ΕΦΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
142.240
εκδσει τις βεβαισεις για την
140.000
ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ ΟKT ΝΟ.
ΦΕΒ. ΜAP . ΑΠΡ.
Lightsource bp
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΩTΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΞΙΑΣ 160 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
στο 2020. σελ . 5
Τι αλλάζει
στις αναστολές Διετίαισχυρής
συμβάσεων
του Ιουνίου
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0ΟΣΑ
Θετικό
ΤΟ 5% ΤΩΝ ΦΒΕΡΓΩΝ
Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΕΙ Η ΔΕΗ
το ισοζύγιο
του επιχειρείν
στο ΓΕΜΗ
Άρθρο του
Γιργου Δαλιάνη
Πρόεδρος & CEO
της Artion Α.Ε. & ιδρυτής
του Ομίλου Artion
ανάπτυξης
για την Ελλάδα
Υπ. Εργασίας
Πεντάμηνο
σελ. 13
Με απόλυτα θετικό Πρόσημο
κέκλεισεν το ισοζύγιο επιχειρηματικότητας το Πρτο Πεντάμηνο του έτους στο Γενικό
Εμπορικό Μητρο (ΓΕΜΗ) , καΕκτός της διαδικασίας αναστολής σύμβασης τίθενται τον
Ιούνιο οι επιχειρήσεις του λια
νικού εμπορίου. Παράλληλα
αλλάζει ο χρόνος Πρόσληψης
βάσει του οποίου επιτρέπεται
να τίθενται εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης, εν μεινονται αισθητά οι ΚΑΔ των δικαιού
χων επιχειρήσεων. σελ. 6
+3,8% το 2021, +5% το 2022
σελ. 2
Αλλαγές στον ΦΠΑ
γιααγορές
άπό το εξωτερικό
μέσω e-shop
Στο 5,8% n εκτίμηση
για την ανάιπτυξη
της Παγκόσμιας οικονομίας
ΤηνΠροσοχή
των επενδυτν θς καταγράφεται αισθητ
κερδίζει
nΑlpha Bank
σελ. 17
αύξηση των συστάσεων νέων
επιχειρήσεων, έναντι μιας με
γάλης υποχρησης των δια γραφν. σελ.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠιβεβαινονται οι ανισότητες
της μετά πανδημικής) εΠοχής σελ 17
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ
>14-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ουάσιγκτον: Ανησυχία από τη στρατιωτική συνεργασία Μόσχας-Τεχεράνης
  Την έντονη ανησυχία των ΗΠΑ για την ολοένα και πιο στενή συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο της Ρωσίας με το Ιράν εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον…Ουάσιγκτον: Ανησυχία από τη στρατιωτική συνεργασία Μόσχας-Τεχεράνης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πούτιν: Εξετάζουμε την «ιδέα των Αμερικανών» για προληπτικό πλήγμα
  Λίγες ημέρες μετά την προειδοποίησή του ότι ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου αυξάνεται αλλά η Ρωσία δεν θα χτυπήσει πρώτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως η Μόσχα εξετάζει το…Πούτιν: Εξετάζουμε την «ιδέα των Αμερικανών» για προληπτικό πλήγμα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Ερντογάν παίζει με τον Πούτιν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
  Ηταν 12 Οκτωβρίου όταν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναγόρευε την… Τουρκία στον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης: «Μετά την απώλεια των αγωγών Nord Streams στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας,…Ο Ερντογάν παίζει με τον Πούτιν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Το… χέρι του θεού Μαρτίνες έστειλε την Αργεντινή στα ημιτελικά
  Η Αργεντινή είναι στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ! Η «Αλμπισελέστε» μπορεί να… αυτοκτόνησε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και να επέτρεψε στους Ολλανδούς να στείλουν το ματς στη…Το… χέρι του θεού Μαρτίνες έστειλε την Αργεντινή στα ημιτελικά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Εύα Καϊλή: Διεγράφη και από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές της Ευρωβουλής
  Η Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να θέσει εκτός Ομάδας την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Η αναστολή της συμμετοχής της Εύας Καϊλή στην Ομάδα…Εύα Καϊλή: Διεγράφη και από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές της Ευρωβουλής - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ