Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
Ιουνίου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7378
Τιμή : 1.00ε
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Ποιεs
επιχειρήσειs
δικαιούνται
Εξοικονομν
Αντίστροφη μέτρηση
επιδότηση
Παγίων
δαπανν
για τον νέο κύκλο
- Τέλ0s στο σύστημα ο Πιο γρήγορos τα Παίρνει όλα
- Τι θα επιδοτείται-Όλεs οι αλλαγές
Στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα "myBusi.
nessSupport
ΑΑΔΕ θα υποβάλλονεγκατάσταση υποδο
χρόνος για τον νέο μν οπτικν ινν.
Ανατροπές έρχονται
στον νέο κύκλο Εξοικονομ Αυτονομ ,
καθς υιοθετείται μια
τελείως διαφορετική
φιλοσοφία στις επδοτήσεις για "μαστορέ ματα" στο σπίτι: Η
λογική του αόποιος
πρόλαβε την κρατική
ενίσχυση είδε εγκα.
ταλείπεται και υιοθ τείται ένα νέο μοντέλο
προϋποθέσεων , διαδι
κασιν και επιδοτή .
ενεργειακή αναβάθ.
μιση μιας κατοικίας.
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Εξοι
Αντίστροφα μετρά ο
κύκλο "Εξοικονομν:
Μέσα στον Ιούνιο η
ται οι αιτήσεις για την προδημοσίευση του
προγράμματος που αλλάζει τους όρους του
παιχνιδιού , αφού διαφοροποιείται ο τρόπος
που εξασφαλίζουν οι
δικαιούχοι τις επδοτή.
σεις . Το νέο Εξοικοόμως
εγκαινιάζει και μια νέα
εποχή στις επιδοτήσεις ενεργειακής αναη πλατφόρμα |βάθμισης, αφού δεν
πριμοδοτείται
πλέον μόνο η κύρια κατοικία, αλλά και επιχει.
ρήσεις, το ίδιο το
Δημόσιο, ακόμη και η
επιδότηση των πάγιων δαπανν των
επιχειρήσεων
επλήγησαν
μικά απότα μέτρα για
συνέχεια στην 11
οικονοΟΠΕΚΑ:
Ανοιξε
Σεπτέμβριο και θα naραμείνει ενεργή για
τουλάχιστον 4 εβδομάαυτό το ολοκαίνουριο δες: Το νέο Πρόγραμμα Ενεργειακής
- Αυτονομν υπολογί- Αναβάθμισης Κατοι
συνέχεια στην 10
Η πλατφόρμα για την
υποβολή αιτήσεων σε
για το
επίδομα
παιδιού A21
ζεται να ανοίξει τον
<Καμπανάκιν
από ΔΝT για
τράπεζες και
για Προσλήψειs
στο Δημόσιο
ΟΠΕΚΑ
Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για
την υποβολή αίτησης
A21-Επίδομα Παιδιού
από τον oΠΕΚΑ, Η a τηση θα γίνεται μέσω
της πλατφόρμας της
ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω
διαδικτυακού
τόπου οpeka.gr , με τη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9