Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 01.06.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6796
ΟΟΣΑ:
Ανάπτυξη 3,8% φέτος στην Ελλάδα, 5% το 2022
Επαναλειτου ργούν τα γυμναστήρια, με αυστηρούς κανόνες
Μειομένη στο 206% η υποχρέοση ια τηλεργασία
Νέες δρα στη ριότητες επανεκκινούν από σήμερα στις 6 το ποωί , στο
πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικν μέτρων για τη διασπορά της Coνid-19 στη χρα.Συγιεκριμένα από σήμερα επαναλειτουργούν
τα γυμναστήρια σε όλη την επικράτεια, εν μεινεται και το ποσοστό της
τηλεργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκενριμένα , σύμφωνα
με ΚΥΑ που εκδόθηκε για τα μέτρα, στον δημόσιο τομέα ο αριθμός των
εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζετει με βάση τη φύση των καθηνόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας ,
ΕΛΤΟΝ:
Ανασυγκροτήθηκε
σε σμα το ΑΣ
ΕΛΤΟΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
σε ποσοστό 20% του ποσοστού που έχει προσδιοριστεί με το
πλάνο εργασιν κάθε υπηρεσίας μέχοι την έναρξη ισχύος
της παρούσας, εν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το ποσο
στό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο
20% Επιπλέον από σήμερα επιτρέπεται η χρήση των γηπ δων 5Χ5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθριους χρους από
ερασιτέχνες αθλούμενους και μόνο με τις προυποθέσεις που
ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα με
εβδομαδιαίο self test, τήρηση περιορισμν χωρητικότητας,
καταλόγους εισερχομένων και όλων των υγειονομικν μέτο
ΕΠΟΡΙΟΥ ΑΕ.Β.Ε., ανακοιννει ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας κατά
την συνεδρίασή του της 27
Μαΐου 2021 και συμφνως
προς τη σχετική απόφαση
υπ.αριθμ. 9 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της 20ης Μαϊου 2021, ανασυγκροτήθηκε σε σμα , ως
εξής:
1. Νέστωρ Παπαθανασίου,
Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων
Σύμβουλος .
2. Χρήστος Πουλής , Αντιτρ
όεδρος του Δ.Σ μη εκτελεστικό μέλος.
3. Αλκηστη Παπαθανασίου ,
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
θέτει η Pantelakis Securities
4. Δημήτριος Γιωτόπουλος
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
ωστόσο η εισηγμένη επα και σύσταση οverwe ight νέλαβε το guidan ce για
δίνει για τη μετοχή της
5. έχτοα Παπαθανασίου,
Μη εκτελεστικό μέλος του
Την Πέμπτη 27/5 ανακοινθηκαν από τη ΡΑΕ τα
αποτελέσματα του πρόσφατου κοινού διαγωνισμού αιολικν-φωτοβολταϊκν: Όλη η δημοπρατηθείσα ισχύς κατανεμήθηκε σε νέους φωτο βολταϊκούς σταθμούς.
Από τα αποτελέσματα αυτά , σημεινει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας, <προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από
την Κυβέρνηση στο σχεδιασμό των νέων διαγωνισμν Α.ΠΕ. που θα διενεργηθούν τα επόμενα έτη:
ΕBITDA ύψους 0,9 δισ.
ΔΕΗΔEΗ
- 1,50%
ευρ φέτος.
Pantelakis Securities.
Η χρηματιστηριακή, σχο
λιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου,
σημαίνει ότι τα προσαρμοσμένα ΕΒITDA ξεπέρ
τις προβλέψεις
6. Μιχαήλ Χατζής , Μη εκτελεστικό μέλος του ΑΣ
επι7. Λαυρέντιος Ελευθέριος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ
κατά 6%.
8. Αντνιος Μούζας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Το δεύτερo τοίμηνο αναμένεται
του Δ.Σ.
δυσκολότερο,
Created by Universal Document Converter