Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

25oC, 21:00

€0.80

19oC - Υγρασία 31%-100% - Άνεμοι: ΒΔ 1-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:16 - Δύση ηλίου: 20:58

Ôá áõãÜ êáé ôá ðáó÷Üëéá

Οι πεντάστερες επενδύσεις στην ξενοδοχειακή υποδομή, που προβάλλονται συχνότερα εσχάτως, σε συνδυασμό με τις ευάριθμες πολυτελείς βίλες εδώ κι εκεί, διαμορφώνουν μια άλλη πραγματικότητα για την τουριστική Κέρκυρα. Και μια απειλή. Η νέα πραγματικότητα αφορά στην αναβάθμιση της ιδιωτικής υποδομής, που αντανακλά ευθέως στην προσέλκυση των επισκεπτών εκείνων που έχουν να ξοδέψουν για τέτοιες υπηρεσίες και καταλύματα. Πρόκειται για την καθυστερημένη ανταπόκριση σε μια υστέρηση της Κέρκυρας σε πολυτελείς κλίνες σε σχέση και σύγκριση με τους άλλους, κυρίως ελληνικούς, τουριστικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς. Ικανοποιώντας αυτήν την προϋπόθεση αναδεικνύονται όλες οι άλλες αρετές του νησιωτικού συμπλέγματος στο Βόρειο Ιόνιο, με εξέχουσα τη γεωγραφική του θέση. Τόσο ως στίγμα στο μεσογειακό χώρο όσο και ως η βέλτιση απόσταση για αεροπορικά ταξίδια από τα αεροδρόμια των χωρών προέλευσης των επισκεπτών. 3»

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5363

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ÓçìÜäéá áðïêëéìÜêùóçò ôïõ éïý
• Óôçí Åõñþðç
• Óôçí ÅëëÜäá êáé
• Ôçí ÊÝñêõñá

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κοινό κάλεσμα για
συμμετοχή στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα ως το πλέον κατάλληλο μέσο αναχαίτισης της
πανδημίας απηύθυναν προς
τους πολίτες της Κέρκυρας η
Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου και ο Διοικητής της
6η ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης,
στο πλαίσιο συνάντησης που
είχαν χθες στο Μαράσλειο.
ΣΕΛΙΔΕΣ

6&7»

Ç éôáëéêÞ Ãåñïõóßá åíÝêñéíå ôçí Óõìöùíßá ãéá ôéò ÁÏÆ. Η Ελλάδα χαιρετίζει την υιοθέτηση από την Ιταλική
Γερουσία (26 Μαΐου 2021), της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση των αντιστοίχων θαλασσίων ζωνών,
η οποία είχε υπογραφεί στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2020. ΣΕΛΙΔA 8»

«ÁðïóôåéñùìÝíç» äçìïóéïãñáöéêÜ, ç éäéùôéêÞ åðßóêåøç Ôóáâïýóïãëïõ 5»

Ðñüóâáóç ÁìåÁ
óå 34 ðáñáëßåò
ãéá ðñþôç öïñÜ
óôçí ÊÝñêõñá 10»
Ñüôáñé: Áèëçèåßôå
ãéá ôá ðáéäéÜ ìå
ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò! 11»

Ç ÁÅË «âýèéóå» ôïí ÁÏÊ ÊÝñêõñá 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα