Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4978 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Σε σωστή κατεύθυνση
• Σύμφωνα με δημοσκόπηση της
Opinion Poll, τα ποσοστά της ΝΔ
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνονται,
καθώς η κυβέρνηση δείχνει πως
κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. η χώρα λέει το 53%
• Προβάδισμα 17,4% της ΝΔ έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένας στους 2 που
είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο ή
καθόλου ικανοποιημένος από τον
Τσίπρα…

s

Πολιτισμός
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας
στο 39ο Διεθνές
Φεστιβάλ
Καρδίτσας

s

Óåë. 6

Τουρισμός
«Πρόταση Κωτσού
για στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων στο Νομό
Καρδίτσας»

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

Óåë. 4- 5