Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κή πΡ oποίοι εδ και
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο-Αρ. φύλλου 18.018 . Τιμή 0,60 . Τρίτη 1 Ιουνίου 2021
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.6Π, 33.791-Fax 26510 30.350 .http:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα, στο οποίο θα ενταχθούν και τα παιδιά 12-15 ετν
ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
ΒΩΡΑΚΕΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΝΑ
Ο Ανοίγει η πλατφόομα για όλα τα σκευάσματα
Ο Σεμονοψήφιο αριθμό (7) χθες τα κρούσματα στα Γιάννενα
Ο Ιροστατεύοπαι οι δο, το οικογεειακό περιβάλλοντους η επαδευση κα Ανοιξεχθες η Πλατφόρμα για υποβολή ατήσεων
Φόροι και εισφορές θα πληρωθούν μέσω
. Με πολύ μεγάλη ταχύτητα
Τρέχει το εμβολιαστικό πρόγραμμα
στην Ελλάδα, με Τον αριθμό των
εμβολίων να έχει ξεπεράσει τα 5,7
εκατομμύρια. Στην Περιφερειακή
Ενότητα ωσννίνων μέχρι και το
Σάββατο είχαν γίνει 84.781 εμβοτης επιδότησης των παγίων δαπανν
Ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις . Στις 17Ιουνίου λήγει
η προθεσμία . Παράταση ζητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. .
. Σια διάφορα χρηματοδοτικά
προγράμματα που ττρέχουν, και
αφορούν την ενίσχυση των επιχε
ρήσεων είναι στραμμένο το ενδια φέρον rων επαγγελματν, προκε
μένου να γίνει ομαλά η επανεκκίνη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
λισσμοί , ωστόσο ο αpιθμός τους
είναι ακόμη πιο μεγάλος καθς
αρκετοί κάτοικοι Των Ιωαννίνων έ.
χουν εμβολιαστεί σε γειτονικούς
νομούς , όπου υπήρχε διαθεσιμο τητα εμβολίων.
Το μεγάλο εστοίχημα για ην καλό ρυθμό σε συνάρτηση πάντστΕ
Κυβέρνηση και τους Εmιστήμονες ε.
να ο εμβολσσμός των νέων , που ή .
δη άρχισε και εξελίσσεται με πουύ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
με τη διαθεσιμότητα Των εμβολίων.
Οπως τονίζεται από άλους, ο εμβο λιασμός είναι εκείνος που θα θupακίσει τους νέους , που ναι μενη νόσηση
έχει Ελοφρύερα συμπτματα , δεν
παύι όμως να οδηγεί και έναν αpιθ
Τν είνaι ο επόμενος σπόχος
του εμβολιαστικού προγράμ
ματος, στε η νέα σχολική
χροννά να κυλήσει οpαλά και
παράλληλα να προστατευτούν
οι μεγαλύτερες ηλικίε ,
ση της οικονομίας και να μπορέ
σουν να βάλουν σε μια σειρά ns υποχρεσεις τους ,
ΕΧθες άνοξε η πλατφόρμα my
businessSuppon της Ανεξάρτητης Αρχiς Δημοσίων Εσόδων AΑΔΕ για
την υποβολή Των ατήσεων εκδήλω- σης ενδιαφέροντος για την επιδότηση
Δύο βήματα
παγίων δαπανν που αποΤελεί την
πρτη φάση του προγράμματος, εν
έχει ενεργοποηθεί και η ηλεκτρονική νομικν δύο ενα τα βίματα που πρe
Σύμφωνα με ο Υπουργείο ΟικοΕίναι μια από τις βασικές εστίες μεταφοράς και δασποράς του ιού στο ο
κογενειακό και φιλικό περβάλλον.
Όπως ανέφεpε χθες ο Γεικός
Γραμματέας Πρωοβάθμας Φροντδας Υγείας Μάρος Θεμιστοκλέους,
στην ήλικακή ομάδα
Οι επιστήμονες της διασποράς αναρωτιούνται:
Γιατίνα μη ψηφίζουν εκεί που διαμένουν
ο Ελληνες πολίτες του εξοτερικο ;
ή γα την υποβαλή δησε- πει να oολουθήσουν οι επιχειρήσεις
Σις 17,4 μνάδες ι δοφορά
ων E3 Νομίν Προσπων 2020.
. Στη σελίδα 12
> Την πιχρία τους προς τα κήμματα, για την πρόσφατη ψηφοφορία
στη Βουλή, εχφράουν μέσω του Προέδρου Κστα Ταούλα
Δεθς διάκριση ματό
μεθητές του Αρσάκειου
Λυκείου Ιωαννήνων
Οδηγές μα ασφαλή
δεξηωγή των
Πανελλαδικν εξτάσεων
Ητεχνολογία στην υπηρεσία του πρωτογενούς τομέα
Ψηφιακή γέφυραν συνδέει
τους αγρότες με την αγορά!
ν Ιόςλειτουγγείκαι ποια τα οφεη της υπηρσίας Grek Fams
. Η άρνηση των κομμά .
Των της Αριστεράς να Ψηφ
σουν υπέp Των pυθμίσεων
για την ψήφο rων αποδήμων, που είχε ως αποτέλε .
σμα να μη συγκεντρωθεί ο α.
παραίτητος αριθμός Των 23
στη Βουλή , προκαλεί έντονη
πικρία στους απόδημους
Έλληνες . Η πικρία είναι ιδιαί.
Τερα μεγάλη στους ΗπειρΤες που διαμένουν στο εξω.
ερικό οι οποίοι είναι πολυπληθείς και μάλιστα δεν είναι υπερβολή να
λεχθεί όι μια δεύτερη Ήπειρος υπάρχει διασκορπισμένη σε-11ησελ
Σελ. 2
Σελ. 3
Στη συνάντηση Αστυνομικν Αρχν Ελλάδος-Αλβανίας
Μόνο ευχές και καλά λόγια για τα
καυτά διασυνοριακά προβλήματα!
ν 0γείτονές μας παραμένουν .. eaτές χωρίς ουσιαστική προσφορά
. Στην υπηρεσία του aγροπκού κόσμου της χρας
μας Τίθεται για πρτη φορά
η Ψηφιακή εχνολογία . Στο
χος να αποτελέσει τη εγέφυ ρσ, που θα διασυνδέσει τον
πρωτογενή rομέα παραγωγής με την αγορά , φέρνοντας
κοντά αγρότες , επιχειρήσεις
που εμπορευονται σγροτικά
προϊόντα και καταναλωτές .
Όλα αυτά μέσω της κανοτόμου
υπηρεσίας Groek Fams , η οποία
παρέχει Ψηφακή δασύνδεση της
προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας στην τ
. Η πολύ καλή
συνεργασία των Αστυ
νομικν Αρχν Ελλά
δας-Αλβανίας , Τoνστηκε για μια ακόμη
Με τους χιλιάδες μικρούς και μεγάλους παραγωγούς
Ημέρα Γιορτής για τη -Δωδνη
η Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος
V Αγατημένα προίόντα της σε προσφορές όλο τον Ιούνιο
σε συναντήσεις
Εκπροσπων Τους την
περασμένη εβδομάδα
σε Κακαβιά και Κορυτσά , χωρίς ωστόσο να
αποτυπνονται στο
Ερχονται ανατροεές στο βεσμικό
σχετικό ενημερωτιΚΟ
δελτίο συγκεκριμένα
μέτρα για την αντμετπιση των
κουτν δισσυνοριακν προβλη μάτων.
Είνa γνωστό όπ αυτά εδ κα
χρόνια ταλαπωpούν την μεθόριο κα
δυσανάλογα καλείται να επιλύσει η
χρα μος , αpού εκ του αποτελέσμα. Η Ηπειρωτική Γαλα.
κτοβιομηχανία ωδνη
γιορτάξει τη σημερινή Πa
γκόσμια Ημέρα Γάλακτος
-5η σελ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
Πέξουν οι όστυνυμκοί για το
επλομ nεραμεθέρων εροχν
μ' ένα
τηλεοπτικό σποτ , σ
ναδεικνύοντας τη σημανη .
Από τις εορτές Σουλίου, παρουσία
της Προέδρου της Δημοκρατίας.
πων της ο
μισό αινα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΠ.Λ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Eν ακόμη δεν βρέθηκε" Προπονιτής...
Ετοιμάστηκε το βασικό
πλάνο προετοιμασίας του ΠΑΣ
- Την 1η Ιουλίου η "πρτην προπόνηση...
Η ευκαιρία της βιοποιαλότητας
για το Δήμο Ιωαννιτν .
>Του ΠΕΤΡΟΥ . ΜΠΟΥΠΑ"
. Την Πέμπτη 1 Ιουλ
, θα πραγματοποηθεί η
πρτη προπόνηση τυ
ΠΑΣ Γάννινα για Την σε .
ζόν 2021-2022 , ο oποίος
είδε Τους βασικούς χρους Της ζωής και της δράσης τους κατά : θα βαδίσει με νέο προπο
η μετά-Γιαννίκη εποχή. Η συγκέντρωση Των
ποδοσφαιριστν θα γίνει
- 4η σελ .: νωρίτερα και -11η σελ.
.Natura η ευκαιρία- θα μπορούσε να ήταν ένας
πιο εύπχος εναλλακτικός Τίτλος που θα παρέπεμπε και
στο πρτο μουσικό talent show της ελληνικής πλεό ροσης πριν 4 δεκαετίες το -Να η ευκαιρία . Μονο που
η συγκεκριμένη ευκαιρίο-πρόκληση δεν χρειάζεται
φωνητικό ταλέντο αλλά μια υπεύθυνη συτοδιοικητική φωνή , που
θα εκφράσει την πρότοση . .
Natura, στε να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, η δια τήρηση και αποκατάστοση των βιοτόπων του Δήμου Ιωαννιτν ,
που φιλοξενούν σημαντικά είδη άγριος ζωής αλλά και η
. Με πολύ ενδιαφέρον , αν και καλά ενημερωμένη ιστορικά η
ίδια,
η Πρόεδρος 1
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
άκουσε τις πληροφορίες για τον αγνα Των Σουλιωτν , αλλά και
σχέδιο και το όραμα για το δίκτυο
την ξενάγησή της στο Κούγκι , στο Βουλευτήριο και στα Πηγάδια,
με την ευκαιρία της παρουσίας της στς φεπινές εκδηλσεις για
τον εορτασμό της θυσίας των Σουλιωτν και την α
νατίναξη του Κουγκίου από τον καλόγηρο Σαμουήλ.
-7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα