Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ..
ΟΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΟ ΔΙΑΣΥΓΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΑΜΗ
nρότoσης του Χρ Μndi τακτικές της Δημοτικής
An για τα Κόστρα .
Αρής σε καίρια 0έμστα τον Δημορκο να επιδκε
Για την οδυνομίο του nου εnουν ανοιξει τους cό τρο με0οδευμένα
noλaικό , δεν ευύνεται δεν μηορεί να το notε στηρξη για tκ εnόμενες
δικαιοnογσουν . anλά φείλετα στην οδυναμια τρono , στε onoo μνη
και η ΕΛΛειψη αντύληψης τηt Δημουκης Αρπις νε στήρεc εnβιξουν κάυ
των τοnκν nρaγμάτων υnoστηρίε noitκο tς tτοιο να βρε6ούν npo
και νενικότερα της Πe ίδιες της uς προτόσεις
κή Αριή γα τις αγνές της
πλήθος αρνη , Δημάρχου με τις aneu .
τκν σχολίων θείος aναθέσεις Iημα - Roυ θεί μέχp σήμερα ο
κυριαρχούν νικό poo oμως noitu Δήμορος φοτερνει την
τον τελευταίο ένα το "δαζύγο, με την κοι . οδυναμα του να κάνει
χρόνο ερίnou σχεt vn γνμn , chhd και η τα συμμαες στα Δημουκό
κά με την nολτική κτκή του Δημάρχου να ε .
nou ακολουθεί η Δη - nixειρεί ano τιν αρκή της ομα οι εκόστοτε nρoτ .
pοτική Αρχή σε όλα θητείος του να συγκε
τα ζητήματα.
Η nonrmική nou αo - ς
|ΚΡΑΤΗ ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΣ!
"Οκ υnotαγή του Αύρο στο χτες
Συμβούλια με anoτέλε.
σις του να κατολήγουν
ντρσει τα χρίομα no - στον κάλαθο των αχρήnonnis , με κυριότερη ε. μα το Δημοτικό Λιμενικό να τον κατελνεr, ό.
Έγινε χθες η παρουσίαση
Του ευρωπαϊκού ψηφιακού Πιστοποιητικού
Τουλάχιστον κάτι
θα έχει να θυμάται .
Με ενδιαφέρον αναμένουμε τη ου νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλ .
ου της Δευτέρας , καθς Πέραν των
θνικού Δικτύου Ymoδομν
θεμάτων της ημερησίας διάταξης , η
σει Πλήρη ενημέρωση για το 0έμα
των Πρωην στρατοnέδων .Κα
EU Digital COVID Certif eate ano τον Ynοuργό Ψη.
στρων, μιας και η ημερομηνία για
τον διαγωνισμό του Φρουρίου Aγί .