Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 29.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7615
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ με μεγάλη Πλειοψηφία η σύμβαση για το Ελληνικό
Βουλή: Κυρθηκε
Βορείου Ελλάδος
Ψηφιακος μετασχηματισμος αAλάξει στα ΕΛΤΑ
Σύμβουλος καλείται
του ΔΕΔΔΗΕ
Την εταιρεία TS TOOLBOX Consulting Services επέλεξε η διοίκηση των Ελληνικν
Τοχυδρομείον γα Την < Παροχή Συμβουλευτικν Υπηρεσιν για την υποστήρξη τον
ΕΛΤΑ στο Πλαίσο ης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψηςν,Το διοκητικό
Πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολικό Ποσό 23808 ευρ) για έξ (6) μήνεςΕργο του συμβούλου
είναι να βοηθήσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να προχωρήσουν
Hellenic Post
όλες οι διαδικασίες για την
ομαλή μετάβαση στον Ψηφιακό
μετασχηματισμό, ένα έργο Που
nεριλαμβάνετα στο Ταμείο Ανά
καμψης με Προϋπολογισμό 48
εκατ. ευρ.Το έργο αφορά στην
ανάπτυξη υποδομν αυτόματης
Ταξνόμησης και διαλογής δεμά
τωνστα κέντρα διανομής για την
καλύτερη εξυπηρέτηση
Quest
Μιπί Πρόσημα στα ευροποίκά χρηματισήριο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
κινείται ανοδικά κατά 1,6 μονάδες σε
Κέρδη στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να έχουν στρέψει την Προσοχή μηνιαία βάση, φτάνοντας στις-7 μονάδες
τους στα μακροοικονομικά στοιχεία στην
Ευρωζνη.
σύμφωνα με το ερευνητικό ινστιτούτο
GK.Οι οικονομικές προσδοκίες ενισχύθηκαν 33,8 μονάδες μηνιαίως στις 41,1
μονάδες, εν οι Προσδοκίες για το ισόδ
ημα κέρδισαν 10,2 μονάδες, φτάνοντας
στις 19,5
Περισσότερες
επενδύσεις
ετοιμάζει τρα
η Qust
Ειδικότερα, ελαφρς βελτιωμένη η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία τον
Μάιο εν η Πρόβλεψη για τον Ιούνιο
Την εκτίμηση Develop mentΛA
ωρίμανση του
+ 1,94% ακινήτου με την διοίκηση
στο Πλαίσιο της κύρωση σήμερα La m d a
της συμφωνίας τηλεδιάσκεψης στη Βουλή της DevelopmentΛΑ Τρίτη και τελευΕλληνικό Α.Ε., η έκδοση
Πως Το οικονοΜΔΑ
της απόφασης του
μικό κλείσιμο
για την
για το Ελληνικό
των αναλυτν σύμβασης για
+1,94% ταία προσφυγή.
Ελλάκτωρ:
τη μεταβίβαση σημείωσε Πως
ως Προς Τις
σεχείς εβδομά-πρτου τριμή- δικαιωμάτων εκκρεμότητες
στον Μητροπο-για την ολοκ
λτικό Πόλο του λήρωση της διαΠραγματογια τα αποτελέ1 ΠΟιηθεί τις Προσμαα
εμπράγματων
δες διατύπωσε
της Μετά την ιδιοκ-Ελληνικού από δικασίας αφορδιοίκηση
L a m d a τησιακή
το ΤΑΙΠΕΔ στην ουν Πλέον στην
Created by Universal Document Converter