Previous

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Θέση στο ΤΑΠΕΔ αναλαμβάνει ο Π. Σταμπουλίδης
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 11
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.5985 Σάββατο 29.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Υπεγράφη
η Σύμβαιση
Παραχρησης του
Πανθεσσαλικού
Ευρωβαρόμετρο:
Χαμηλά στη κλίστα αποδοχής
του ευρ η Ελλάδα
Mondelez
>>> ελ .
>>> ελ
Δεν περιλαμβάνεται η Νίκας
στην εξαγορά της Chipita
από την ΕΤΑΔ
στο Δήμο Βόλου
Υπεγράφη σήμερα
Δημαρχείο Βόλου η σύμβαση παραχρησης το Πανθεσσαλικού Σταδίου
Δήμο Βόλου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εταιρείας
Δημοσίου ΕΤΑΔ) Α.Ε, .
Στέφανο Δ. Βλαστό και τον
Δήμαρχο Βόλου, κ. Αχιλλέα
Μπέο, παρουσία του βου
λευτή Ν . Μαγνησίας , κ.
Χρήστου Μπουκρου, τυ
δημοτικού συμβούλου του
Δήμου Βόλου κ. Κστα
Λούλη και άλλων μελν του
Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης.
Ακινήτων
ΕΒνική Τράπεζα της Ελάδος.
Οπως σημεινεται στη σχε
τική ανακοίνωση, με τη
σύμβαση παροχρησης του
Πανθεσσαλικού Σταδίου η
ΕΤΑΔ Α.Ε. αποδίδει στην
Διαψείδει εκ νέου η Ati Bank
διμοσιείματα για απορόφησή τς
τοπική κοινωνία μία ακόμη
εμβληματική υποδομή, αξιοποιντας
ολυμπιακό ακίνητο του χαρτοφυλακίου της , ανταποχρ
νόμενη παράλληλα σε ένα
διαχρονικό αίτημα
Δήμου Βόλου για τη χρήση
της συγκεριμένης αθλητ
κής εγκατάστασης προς όφε
λος της πόλης και της
ευρύτερης περισχής
ακόμα
Η Attica BankATT - 1,43 %
Αννυμη Τραπεζική Εται - ζα της Ελλάδος
ρεία ενημερνει το επενδυτικό κοινό, εκ νέου και
2021 και η Εθνική ΤράπεΗ Τράπεζα έχει ενημεσε συνέχεια της χθεσινής ρσει για το πλαίσιο εφα
ομογής του μηχανισμού
ότι σημερινά κάλυψης της αναβαλλό-.
φορολογικής
απαίτησης ( άρθοο 27A
του Ν.4172/2013-"DIC")
στην από 29-04-2021 ανακοίνωση της και έχει επιΕλλάδα είναι απολύτως σημάνει ότι θα ενημεαβάσιμα και δεν υφίστα- ρσει άμεσα εκ νέου το
επενδυτικό κοινό με τη
λήψη των αποφάσεων που
αφορούν τις διαδικασίες
του μηχανισμού DIC και
τις προθεσμίες ενάσκησης
των σχετικν δικαιωμάτου
Η Θερμόιλ μέσω της θυγατοικής της Gas Petroleum προετοιμάζει
στην περιοχή των Θρακομακεδόνων το Πρότυπο Ενεργειακό της
Κέντρο με υποδομές που θα υποστηρίξουν την τροφοδοσία σε
πετρέλαιο, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, υγραέριο
αλλά και εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν τη φόρτιση ηλεκτρο
κινούμενων οχημάτων , αναφέρει αναχοίνωση.
από 27-05-2021 ανακοίνω
σης της ,
( έντυπα και ηλεκτρονικά)
δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αποροόφηση
της τράπεζας από έτερα
πιστωτικά ιδρύματα στην
μενης
Η συμφωνία αυτή αντικατοπρίζει τη θετική βούληση
της Εταιρείας και την πάγια
επιδίωξη της για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε συνεργασία με
όλους τους θεσμικούς φορ
είς , σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο , όταν αυτό χρίνεται
εεφικτό και επωφελές και για
τις δύο πλευρές.
Η νέα πρωτοβουλία , που
εντάσσεται στο συνολικό σχέ - αναμένεται να διευρύνει συνοδιο ανάπτυξης της εταιρείας λικά τη θέση της εταιρείας
που έχει δρομολογηθεί με
ένταση το τελευταίο διάστημα
ται καμία τέτοια διαδικασία ή πληροφόρηση.
στην ελληνική αγορά ,
Σημεινεται ότι ανάλογη
ανακοίνωση διάψευσης
προς το επενδυτικό κοινό
έχει εκδσει στις 26-05ΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter