Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Καθημερινή 24ωρη εφημερία στα μεγάλα νοσοκομεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Μ1
9 "771109"004206'
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ο Αρ. φύλλου 30.732 . Ιδρυτής: Γ. A. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑ ΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2021
www.kathimerini.gr Με τις προσφορές 400
Καθημερινή 24ωρη εφημερία
στα μεγάλα νοσοκομεία
Το πόρισμα
της ΕΛΑΣ για
τη Νέα Σμύρνη
ΣΗΜΕΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
Διέξοδος για όσους
δεν εισαχθούν
Πάνω από 600 σελίδες
στα ΑΕΙ
Η Κ παρουσιάζει το σχέδιο για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ
Παράθυρο Πολλν επαγγελματικν
ευκαιριν ανοίγει για χιλιάδες νέους
Που δεν θα εισαχθούν σε ΑΕΙ , μέσω
των δημόσιων ΙΕΚ και της δυνατότnτας να επιλέξουν στο μηχανογραφικό
δελτίο 130 ειδικότητες σε 24 τομείς ,
σπουδάζοντας μάλιστα και σε Πόλεις
εκτός οικογενειακής εστίας. Σελ. 6
Το σχέδιο τns κυβέρνησns για το νέο ΕΣΥ, γόντων σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία τns
το οποίο, όπωs έχει δηλσει ο πρωθυπουρ-χραs , τα οποία θα λειτουργούν 24 ρεs παρέχουν εξειδικευμένεs υπηρεσίεs υπο
γos Κυρ. Μητσοτάκns, θα μπει σε εφαρμογή
αμέσωs μετά το τέλοs τns πανδημίαs και
θα σημάνει την πλήρη αναδιοργάνωση του
Εθνικού Συστήματοs Υγείas, παρουσιάζει η
K. Βασίζεται σε τρεις κεντρικούs πυλνες:
Πρτον, στην αλλαγή του μοντέλου διαχείρισηs των επειγόντων περιστατικν με εφημερεύουν. Δεύτερον, στον διαχωρισμό
τη δημιουργία αυτόνομων τμημάτων επειΤο Πόρισμα τns ΕΛΑΣ. με υλικό 600
σελίδων , που περιλαμβάνεται σε
σχετική ΕΔΕ για τα γεγονότα τns
ταραχδοus Κυριακήs 7ns Μαρτίου στην πλατεία Νέas Σμύρνns,
αποκαλύπτει η Κο. Μαρτυρίεs για
υπέρμετρη χρήση βίαs αστυνομι κν αλλά και επιθέσεις εναντίον
μιουργία νοσοκομείων Κόμβωνν, που θα
το 24ωρο και 365 μέρεs τον χρόνο. Προ-στηρίζονταs τα νοσοκομεία Ακτίνasν, τα
βλέπεται, παράλληλα, η διασύνδεσή τουs
με το ΕΚΑΒ, με διπλό στόχο ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επείγουσαs προνοσοκομειακήs φροντίδαs, σεσυνδυασμό με τη μερι-μιουργία νέων υπηρεσιν μετανοσοκομεική αποσυμφόρηση των νοσοκομείων που
οποία θα αναβαθμιστούν και θα συνεχίσουν
να παρέχουν υπηρεσίεs σε δευτεροβάθμιο
επίπεδο. Τρίτον, στην αναβάθμιση και δη τουs, το ντου , email με περιγρα φέs: Στείλτε γρήγορα ενισχύσειS) .
Μου έκαναν κεφαλοκλείδωμα με
κλομπ . Σελ. 12
ακήs φροντίδαs , στε να διασφαλίζεται
η συνέχεια στην παρεχόμενVη φροντίδα
ΜΕΒΛΟΥΤ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
των νοσοκομείων σε δύο ομάδε, με τη δη - υγείαs. Σελ. 10
Το Παρασκήνιο
της επίσκεψης
Οι δύο Ελληνίδες του έργου των ρεκόρν
Περιοδεία στη Θράκη και μετά
επίσκεψη στην Αθήνα από
τον Τσαβούσογλου. Το Παρασκήνιο
και οι επαφές, με ορίζοντα
την Προγραμματιζόμενη συνάντηση
του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν
στις 14 Ιουνίου. Σελ. 16
Η Ε.Ε. έτοιμη
για δράση έναντι
της Τουρκίας
Συνέντευξη Σαρλ Μισέλ
Ο ιστορικός Σονέρ Τσαγαπτάι
στο γεύμα με την Κο. Σελ . 35
Η Ε.Ε. είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που
έχει στη διάθεσή τns
για να αλλάξει τη συμπεριφορά τns Τουρ
κίas , τονίζει σε μία εφ
όλns τnsύλns συνέντευξή του στην
K) ο πρόεδρ0s του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, υπογραμ μίζονταs ότι η Ε.Ε. είναι πολύ ισχυρή και η ίδια δεν πρέπει να το ξεχνάευ. Σελ. 4
protergia
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το μέλλον της ενέργειας!
Η ευκαιρία
για το ΕΣΥ
Η πανδημία δυνάμωσε τη
συλλογική πίστη στο δημόσιο σύστημα υγείas. Το ΕΣΥ
έδειξε ότι διαθέτει δυνάμειs,
που έμεναν βραχυκυκλωμέ
νεs από την κακοδιοίκηση.
Το εγχείρημα τns αναδιοργάνωσής του δεν μπορεί παρά
να βασιστεί στην πρόσφατη
εμπειρία . Η νέα δομή πρέπει
να υπηρετηθεί από στελέχη
που θα έχουν τεχνοκρατική
επάρκεια. Οσο καλό κι αν είναι το σχέδιο, δεν πρόκειται
να τελεσφορήσει αν π.Χ. στιs
διοικήσειs των νοσοκομείων
δούμε πάλι εγκάθετουs και
αφίλουsν. Η ευκαιρία να αποκτήσουμε ένα σύστημα καθολικής κάλυψns, που θα παρέ
χει στουs πολίτεs υγειονομική
ασφάλεια, είναι ιστορική.
Δύο νέες γυναίκες μηχανικοί, στελέχη της Hellenic Cables (Ελληνικά Καλδια), η Μαριάντζελα Σιφούνη και η Μαρία Λάμπρου , ήσαν επικεφαλής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, Που χαρακτηρίστηκε κέργο των ρεκόρο λόγω του μήκους και του βάθους της Πόντισης. Ενα μεγάλο έργο , με ανάλογες τεχνικές προκλήσεις , από μια ισυρή ελληνική εταιρεία και νέους Ελληνες επιστήμονες , η επτομή μιας
Ελλάδας Που όλοι θα θέλαμε . . Οικονομική Κ σελ.5
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επιτυχία με όραμα,
σχέδιο, επιμονή
Αγόρασε μια μικρή εταιρεία το
1986, την Πούλησε ισχυρότερη το 2009, την
αγόρασε ξανά ένα χρό νο αργότερα και την
Πούλησε για δεύτερη
φορά πριν από λίγες ημέρες. Μόνο
Που αυτή τη φορά Πούλησε μια πολυεθνική . Η ιστορία του ΣΠ. Θεοδωρόπουλου και της Chipita και
η συμφωνία των 2 δισ. δολ. με τη
Mondel6z. Οικονομική Κ, σελ. 7
Το αίνιγμα
Πιο αυστηρά κριτήρια
σε απελάσεις, επιστροφές δόσης των εμβολίων
της τρίτης
Στο ν/στου υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
Κορυφαίοι επιστήμονες μιλούν στην <Κ)
Αυστηροποίηση των διαδικασιν ταράκns στο αυριανό υπουργικό
για τιs απελάσειs και επιστροφές συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουρπολιτν από τρίτεs χρες , που ε σέρχονται στην Ελλάδα, προβλέ
πει, μεταξύ άλλων , το νομοσχέδιο
του υπ. Μεταναστευτικήs Πολιτικns που θα παρουσιάσει ο Ν. ΜηΘα χρειαστεί τρίτη δόση εμβολί- και ξένοι επιστήμονεs μιλούν
ου για τον κορωνοϊό (ή δεύτερn
για το μονοδοσικό), η λεγόμενη δομένα , τιs μελέτεs , την ανάαναμνηστική, για τη διατήρηση μείξην των διαφόρων εμβολίων ,
υψηλού επιπέδου ανοσίαs στον
πληθυσμό; Το ενδεχόμενο αυτό αίνιγμα θα έχουμε στο τέλοs του
ενέχει ρίσκο; Κορυφαίοι Ελληνεs
στην Κ) για τα έωs τρα δεγό Κυρ. Μητσοτάκη. Το v/σ έχει
ωs κεντρικό στόχο να συνεχιστεί
η μείωση του μεταναστευτικού
βάρουs που έχει επιτευχθεί τοus
τελευταίous μήνεs . Σελ. 8
ΓΡΑΦΟΥΝ - ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ αΚ)
τιs μεταλλάξειs. Απάντηση στο
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
καλοκαιριού, τονίζουν. Σελ. 20-23
Σελ. 6
Χ.1. ΜΠΟΥΡΑΣ
Σελ. 31
Η Ελλάδα
περιζήτητη
για γυρίσματα
Δεν υπάρχει φως χωρίς σκοτάδι
Προσέλκυση
συνταξιούχων
του Βορρά
ΒΑΣΩ ΚΙΝΤΗ
Σελ. 8
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
Σελ.33
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ
Με τα νέα κίνητρα
<Μάχην με Πορτογαλία
Σελ. 33
ΜΠΑΪΝΤΕΝ -ΠΟΥΤΙΝ
Ολοένα πιο συχνά, ξένοι παραγω
γοι επιλέγουν την Ελλάδα για τα
γυρίσματα ταινιν. Τα οικονομκάκίνητρα που δόθηκαν προστέ
θηκαν στα διαχρονικά ατού τns
χραs, όπωs η φυσική ομορφιά
και η πολιτιστική κληρονομιά.
Εκτός από την προβολή, υπάρχει
και οικονομικό όφελos. Από τιs
παραγωγές που έχουν ήδη εγκριθεί , εκτιμάται πωs n επένδυση
στην Ελλάδα θα ανέλθει σε 127
Η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον
ανταγωνισμό για την προσέλκυ
ση συνταξιούχων του ευρωπαϊκού
Βορρά. Περίπου 1.800 έχουν ήδη
μετοικήσειν φορολογικά στη χρα μαs ή έχουν κινήσει τιs διαδικασίεs. Η Σουηδία και η Φινλανδία
Το δύσκολο
Πρτο ραντεβού
Η κρατική αεροπειρατεία του κα
θεσττος Λουκασένκο περιπλέκει
ακόμη περισσότερο τη δύσκολη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου
Το Μπάιντεν με τον Ρσο ομόλογό
του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γενεύη, η
οΠοία έχει Προγραμματιστεί για τις
16 Ιουνίου. Σελ. 26
αντιδρούν, εν η Πορτογαλία ετοι
μάζεται να δσει επιπλέον κίνητρα.
Αλλά και η κυβέρνηση είναι έτοιμη
να κάνει ρελάνs για να διατηρήσει
το ρεύμα προs τη χρα μα . Οικονομική Κ , σελ.2
ο Χρήστος Μποκόρος στον δεύτερο όροφο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, όΠου και η
ατομική έκθεση: Χρήστος ΜΠοκόρος. 1821 , η γιορτήν. Το αίτημα για μένα είναι η αυτογνωσία. Μια ταυτότητα ζητάω, αυτά που ορίζουν τη ζωή και την ψυχή , λέει ο ζωγράφος στην Κ. Τέχνες & Γράμματα , σελ. 1
εκατ. ευρ. Οικονομική Κ , σελ. 6
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα