Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27796
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29
Σε ισχύ το
Ψηφιακό
Πιστοποιητικό
COVID
Ναι από τους 27 της ΕΕ για το
Ταμείο Ανάκαμψης
Πς θα λειτουργεί και Πς
θα το λαμβάνουν οι Πολίτες
σχύσεων και δανείων που θα χορηγηθούν στα χράτη-μέλη της ΕE, θα σημάνει εξάλλου την πρΕύκολα και γρήγορα μέσα από το
τη φορά που η Ευρπη θα προχωρήσει στην έκδοση χοινού χρέους , που χαρακτηρίζεται η εν σάρχωση της ευρωπαίκής αλληλεγγύης για την αντιμετπιση
της χρίσης που προκάλεσε η παν δημία.
Η εφαρμογή του σχεδίου, που
συμφωνήθη κε τον Ιούλιο του
2020 έπειτα από δύ σκολες διαgov.gr όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να λάβουν το πράσινο πιστοποιητικό θα μπορούν να το εκδσουν είτε ψηφιακά είτε
να εκτυπσουν . Μέσα από το gov.gr θα ε
πιλέξουν τον τομέα Υγεία και Πρόνοια
και έπειτα θα δούνε την επιλογή Κορονοϊός COVID -19 , Στην λίστα με τις
διάφορες βεβαισεις είτε εμβολιασμού
κατά της πανδημίας , αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κ.ά. θα προστεθεί και η ε .
πιλογή για έκδοση του πράσινου πιστοποιητικού. Εκεί θα ζητηθεί να δοθούν οι
χωδικοί ta xi snet και τον ΑΜΚΑ. Η Ελλάδα γίνεται μία από τις πρτες χρες που
θέτει σε λειτουργία τη συγκεκριμένη υ.
πηρεσία , καθς ο σχετικός Κανονισμός
τίθεται σε εφαρμογή την
1η Ιουλίου .
πραγματεύσεις , επιχρίνεται για
τη βραδύτητά της . Οι πρτες ε κταμιεύσεις , που αναμένεται να
χρηματοδοτή σουν προγράμματα
επενδύσεων των κρατν μελν
στους το μείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης
μετάβασης , προβλέπεται να γί νουν στην καλύτερη περίττωση
στα τέλη του Ιουλίου .
Η επικύρωση των 27 ήταν εκ
των ων ουκ άνευ για να προχωρήσει η έκδοση κοινού χρέους: αν έλειπε ακόμη και
μία υπογραφή , το σχέδιο θα εκτροχιαζόFIUN D
Σχεδόν
Με τις θετικές ψήφους των κοινο βουλίων της Αυ στρίας και της Πολωνίας τα 27
χράτη-μέλη ολοκλήρωσαν τη διαδικα σία
έγκρισης από τα εθνικά κοινοβούλιαν, ανέφερε με ικανοποίηση μέσω Twitter ο
ευρωπαίος επίτροπος Προύπολογισμού
και Διοίκησης, Γιοχάνες Χαν.
Το πρόγραμμα στήριξης, μεγέθους χω
ρίς προηγούμενο, με 672 δισ. ευρ ενι
Ταοινοβούλια της Αυστρίας και της
αμετάβλητη η
ανεργία τον
Φεβρουάριο
Πολωνίας ενέχριναν , την περασμένη Π.,
μπτη, το ευρωπαϊκό Τα μείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας , πρόγραμμα ύψους
672 δισεκατο μμυρίων ευρ , για να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της
πανδημίας του νέου κορονοίού , ολοκλη.
ρνοντας τη διαδικασία επικύρωσης του
για πολλούς ιστορικού εγχειρήματος.
Κάθε χράτος- μέλος της ΕΕ είχε τη δυνατότητα να υποβάλει στις Βρυξέλλες
σχέδιο επενδύσεων συνδε δε μένο με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Τα δεκαεννέα από τα 27 2
Στο 15,9% ανήλθε το ποσοστό ανεργί aς στη χρα τον Φεβρουάριο εφέτος , αυ-.
ξημένο σε σχέση με το 15,7% τον Φε.
βρουάριο 2020 και μειωμένο σε σύγκριση
με το διορθωμένο προς τα άνω 16,1% τον
Ιανουάριο 2021 , με τον αριθμό των ανέρ
γων να ανέρχεται σε 700.842 άτομα.
Σύμφωνα επίσης με την . .
ρευνα εργατικού δυναμικού Ε 2
Σύντομα πραγματικότητα ο αυτοκινητό δρομος
Πάτρας-Πύργου
1ια τις άμεσες προτεραιότητες του υΠροβληματισμένοι οι επιστήμονες για
τον εμβολιασμό των Παιδιν κατά του
κορονοϊού
Απαντήσεις για τις
αιτίες των
θρομβσεων από
τα εμβόλια των
AstraZeneca
πουργείου Υποδομν και Μεταφορν
στη Δυτική Ελλάδα , τις εξελίξεις στον
αυτοκινητόδρομο Πατρν.Πύργου, την
υπογειοποίηση του τρένου της Πάτρας ,
τον δρόμο Καλαμάτα. Μεθνη , αλλά και
τον εκουγχρονισμού του αεροδρομίου της
Καλαμάτας , μίλησε ο υπουργός Υποδομν και Μεταφορν , Κστας Αχ Καρα
μανλής , στο χεντρικό δελτίο ειδήσεων
του Ιonian TV.
Οπως ανέφερε ο κ. Καραμανλής, ειδικά
για τον αυτοχινητόδρομο Πατρν- Πύργου ασύντομα θα είναι πραγματικότητα,
αφού το μόνο που περιμένουμε είναι το
τυπικό , τελικό cok από τη Γενική ΔιεύΠερισσότεροι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη; Οι ειδικοί απαντούν για τον υπό συζήτηση
κυβερνητικό σχεδιασμό οι μαθητές να εμβολιάζονται με το σκεύασμα για τον κορονοΤό πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς .
Την ρα που ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, αποκάλυπτε ότι συζητιέται από
την κυβέρνηση το ενδεχόμενο εμβολιασμού μα θητν με το σκεύασμα κατά του κορονοί |ού ακριβς πριν από τη νέα σχολική χρονιά, το debate για τον εμβολιασμό παιδιν 12
| και άνω ετν κατά της COVID-19 βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης στη Γερμανία, ενόψει της πιθανής αδειοδότησης του εμβολίου των
ΒιοNTechP fzer από τον ΕΜΑ για τα παιδιά και τους εφήβους .
και J&J
Τη λύση στο μυστήριο σχετικά με τις
σπάνιες θρομβσεις που εμφανίζονται
σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο της
AstraZene ca χαι της Johnson & Johnson
κατά του χορονοϊού , υποστηρίζουν ότι
βρήκαν ερευνητές στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο
Rolf Marsch alek, καθηγη τής
στο φημισμένο Πανεπιστή- 3
θυνση Ανταγωνισμού .
Το θέμα τέθηκε μετ επιτάσεως στην
πρόσφατη συνάντηση με την κ. Μαργκρέτε
Βεστάγκερ και από τον ίδιο τον πρωθυ
πουργό και αποτελεί από λυτη προτεραιότητα του υ- ΣΛΛΑ 2
www.Oimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα