Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Εγκρίθηκαν οι
προμελέτες για
το αρδευτικό
της Βόρειας
Ζώνης λίμνης
Πολυφύτου

σελ ~ 2

Προχωρούν οι
μελέτες για τη
διασύνδεση της
τηλεθέρμανσης
Κοζάνης με τον
ΑΗΣ Καρδιάς

Τρεις παραιτήσεις στο
Επιμελητήριο Κοζάνης μετά την
τροπολογία της κυβέρνησης

σελ ~ 5

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7477

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ενεργειακή ανεξαρτησία με το
πράσινο υδρογόνο - Γιώργος Κασαπίδης:
Το νέο καύσιμο του πλανήτη είναι η λύση
του προβλήματος για την απολιγνιτοποίηση
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Ξεκινά το έργο
για τη στατική
επάρκεια του
κολυμβητηρίου
της Κοζάνης

σελ ~ 3

ΑΕΙ: Οριστικό
«όχι» για 37 νέα
τμήματα - Έξι
στη Δυτική
Μακεδονία

σελ ~ 13

100 εκ για το
πολυλειτουργικό
συγκρότημα της ΖΕΠ
μέσω ΣΔΙΤ - Ένας νέος
πόλος έλξης στην
ψηφιακή τεχνολογία

σελ ~ 6

σελ ~ 14

Δήμος Κοζάνης:
Παρατείνονται έως
30 Ιουνίου οι εγγραφές
σε παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς
για το σχολικό
έτος 2021-22