Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

29

ΜΑΪΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5740

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ

Ανοίγουν γυµναστήρια
και υπαίθρια γήπεδα

32 ΧΘΕΣ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ∆ΕΞΙΩΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 37ΧΡΟΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΣΕΛ. 5

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΟΥΦΕΞΗΣ

Καλαβρυτινός
ο νέος
∆ιοικητής
του e-EΦΚΑ
ΣΕΛ. 3

ΕΙΧΕ ΡΗΜΑΞΕΙ 18 ΣΠΙΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Κακοποιός µε
διεθνή δράση
ΣΕΛ. 2

ΑΠΑΤΗ - ΜΑΜΟΥΘ
ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

«Σήκωσαν»
170.000 ευρώ
από Πατρινό

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Αχαΐα: Τα κρούσµατα
σταθεροποιούνται
ΣΕΛ. 4

ΞΕΡΟΛΑΚΚΑ: ΕΞΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΧΥΤΑ

Εµπαιγµός

και αθέτηση υποσχέσεων
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ»,
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΒΟΥΝΤΕΝΗ. ΛΥΚΟΧΟΡΟΣ,
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΣ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΤΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο Γ. ΦΕΣΣΙΑΝ

Στην Εθνική
Αρχή Προσβασιµότητας

Σε τουρκικά
χέρια ο
«Καλλιµάνης»

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 39

∆ιάβαση
για...
«ποντικούς»
ΣΕΛ. 8

Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επιστρέφει
µε... γιορτές
ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 19 -23

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (20.00) ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

Τελικώς σε... τελικό!
-Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟ∆Ο ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ