Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Hπείρou -1δρυτήs Εuθ. Τzάλλαs- Εos 940- Αρ. Φύλλου 25062-Σάββατο 29-Κυριακή 30 Μαiου 2021-0.60 6
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εραμούσπε για άλλα
δύο χρόνια
Φωτίζονται Πορτοκαλί
τα δημαρχεία της Ηπείρου
αΗπειρτες Εικαστικοί
και Λογοτέχνες εν όψι
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 9
Πρωτόκολλο μέτρων με τοικά lockdown, σε Περίπωση Που ορισμένες Περιοχές
χαρακτηρίζονται κόκκινεςφ στον επιδημιολογικό χάρτη, ανακοίνωσε εκ νέου ο Ν. Χαρδαλιάς
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
Η ΑΠΕΙΛΗ
αΙΩΑΝINA_2023m
Προτάσεις
για την Παμβτιδα
Μια οειρά από Προτόσεις nou αφορούν τη λίμνη Παμβτιδα , καταθ
δημόσια η nαpάταξη alaάνν να 20230, με οφορμή τον nρόσφατο
anολογισμό πεπραγμένων της πεpι
φερεακής αρχής Ηπείρου και θεωρντας ότο κύριος εμηλεκόμενος
φορέος σε ό,ι οφορά ην ανάδειξη
της είνα ο δήμος Ιωωσννιτν
Συνεχίζουν να
δίνουν κρούσματα
οι συρροές στο
Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων
Κατσικά , στη δομή
ασυνόδευτων στους
Ασπράγγελους
και στις φυλακές
Σταυρακίου. Σε
συνάρτηση και
με την Πορεία του
εμβολιασμού οι
αποφάσεις Που θα
λαμβάνονται.
ΣΕΛΙΔΑ 3
θέλει ψηλότερο
συντελεστή
Τη διαμαρτυρία ης Προς την nρυτα νεία του noεπιστημίου Ιωαννίνων
και τη Σύγκλητο για τον καθορισμό
χαμηλού συντελεστή Ελάχιστης Βόoης Εισαγωγής απέστειλεη γενκή
συνέλευση του τμήματος Μηχαν
κν Η/Υ κα Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ξανά στον δρόμο
για τα εργασιακά
Πα την Πραγματοηoίnoη 240pη
μπτη 3 Ιουνίου nρoετoιμάζονται ο
εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιω
τικό τομέα ως μια ακόμη αnόντηoη
στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του
υπουργείου Εργασίας.
ΣΕΛΙΔΑ5
ΣΕΛΙΔΑ .
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤο ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Τα δέντρα θα αντικατασταθούν
Ζητούν
Αποδείχθηκε απάτη η
Πληση τροχόσηιτου
θερινή άδεια
από τον υπουργό
Διαβεβαισεις για την αντικατάστοoη των δ ντρων nou κόηηκαν , ηφοκαλντος τις αντδρά σεις nepιoίκων , έδωσε ο δήμαρχος Μωυσής Ελσάφ , anό το nάρκο Λακκωμάτων , όπου βρίοκο νται σε εξέλιξη εργασίες ανόnλασης . Οκ. Εοάφ
διευκρίνισε πως η κοπή των δέντροων έγνε με την
άδεια του Δοσαρχείου , καθς ήταν γερασμένα και
nολλά επικίνδυνα, oημενοντας ns προβλέηε ται η αντικατάστασή τους από τη μελέτη ο εργασίες ανά πλασης βρίσκονται σε ηλήρη εξέλιξη και κυλούν
εντός του ηροβλεπόμεναυ χρονοδιαγρόμματος , με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί σης αρχές του
2022, ένα χρόνο μετά τmν υπoγpαφn της αχετικής σύμβασης
ΣΕΛΙΔΑ 5
Αθλητισμός
Το δικαίωμα στην ξεκούρασn και στις καλοκαιρ νές διακοπές διεκδικούν οι ούλλογα λογιστνφοροτεχνικν της Ηπείρου με κοινή επιστολή.
τους ηρος τον unouργό ικονομικύν Χρήσο
Σταίκουρα.
Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Παίζει τα ρέστα του
για wild card
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 1
Κόντρα στον ΠΑΟΚ
η K -19 του ΠΑΣ
ΔΕΝ ΕΠΙBEΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ α0ΧΙ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
Εν αναμονή της αξιολόγησης των νέων τμημάτων
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα