Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τρία δώρα θα "κομίσουν" τα φετινά εκκαθαριστικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ11ΡΙΚΗ Μ!o
771234
567157
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.529
Υπό Πίεση τα αποτελέσματα
Τρία δραθακομίσουν,
τα φετινά εκκαθαριστικά
α' τριμήνου για την Ελλάκτωρ
Μείωση εσόδων και ζημιές παρουσίασε το
Πρτο τρίμηνο του έτους n Ελλάκτωρ , με τη
διοίκησή της να επικεντρνεται στην αύξηση
κεφαλαίου των 120,5 εκατ. ευρ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο, στε να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χρηματοδότησης του τομέα των κατασκευν. σελ. 12
Κύρωση της σύμβασης
Πράσινο από τη Βουλή
για το Ελληνικό
Επιστροφές φόρων, κάθετη πτση επιβαρύνσεων και απρόσμενες παροχές επιδομάτων
την κυβέρνη ση για τηνV προστασία της δημόσιας μένων απαλλάσσεται από τα τεκμήρια, υπό όρους.
ΑΠό χθες n ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την υπο
βολή των δηλσεων φορολογίας εισοδήματος τέ
θηκε σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ, οπότε οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους τα νέα φο
ρολογικά έντυπα Ε1, E2 και Ε3 και μπορούν ,
πλέον, να υποβάλουν τις δηλσεις τους. Συνολικά
Περισσότεροι από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δηλσεις για τα
οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι το 2020, λόγω ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ , Επίσης, ένας εισοδήματα του 2020 μέχρι τις 27 Αυγούστου
Επιστροφές φόρων σε Πάνω από 1.000.000 ερ
γαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και κάθετη Πτόση
Με ευρεία διακομματική πλειοψηφία εγκρίθηκε
χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο
του ΥΠΟΙΚ για την κύρωση εισφοράς και μεταβιβασης εμπράγματων δικαιωμάτων μεταξύ του
ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας διακείρισης του πρην
αεροδρομίου του Ελληνικού. σελ. 8
υγείας κατά της Πανδημίας. Επιπλέον, με την εκ
έως και 80% στις φορολογικές επιβαρύνσεις πε - καθάριση των φετινν φορολογικν δηλσεων
εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα καταστούν για πρτη φορά δικαιούχοι κοινωνικν
επιδομάτων Που χορηγούνται με βάση εισοδη .
καθαριστικά των φετινν δηλσεων φορολογίας ματικά κριτήρια ή θα λάβουν αυξημένα τα επιεισοδήματος φυσικν προσπων. Βασική αιτία δόματα αυτά αν είναι ήδη δικαιούχοι , εν ταυ
είναι οι εισοδηματικές απλειες Που υπέστησαν τόχρονα θα γίνουν και δικαιούχοι μερικής ή
ρισσοτέρων από 1.900.000 μικρομεσαίων επιχει
ρηματιν , ελευθέρων επαγγελματιν και ιδιο
κτητν εκμισθούμενων ακινήτων φέρνουν τα εκ.
Έως 31 Μαίου
Αιτήσεις αναστολν
από ευπαθείς ομάδες
των Περιοριστικν μέτρων Που ελήφθησαν από σημαντικός αριθμός Πληττόμενων φορολογουτου τρέχοντος έτους. σελ.4-5
Περιθριο έως και την ερχόμενη Δευτέρα, 31
Μαΐου, θα έχουν οι εργαζόμενοι Που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού για να υποβά
λουν σχετική αίτηση στε να ενταχθούν στο
Πς θα εφαρμοστεί το
μέτρο τωνe-αποδείξεων
μέτρο της αναστολής συμβάσεων και να λάβουν
αποζημίωση ειδικού σκοπού. Οι αιτήσεις αφορούν τον μήνα Μάιο. σελ. 6
Ποιοι εξαιρούνται Πλήρως και Ποιοι μερικς
ΕΛΣΤΑΤ
Περίπου 1.300.000 φορολογού- θανστις διατάξεις οι οποίες προ
μενοι Που δεν κατάφεραν να κα- βλέπουν την υποχρέωση κάθε
λύψουν το 30% των συνολικν φορολογούμενου φυσικού προ
Πραγματικν εισο
δημάτων του 2020
με ηλεκτρονικές
Πληρωμές δαπανν
και κινδύνευαν να
Αυξημένες 14,8% οι ιδρύσεις
επιχειρήσεων το α' τρίμηνο
Σημαντική αύξηση στην εγγραφή νέων επιχειρήσεων κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή
κατά το Πρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς
συγκριτικά με το αντίστοιχο Περσινό διάστημα .
Οι ενάρξεις λειτουργίας για το σύνολο των
τομέων της οικονομίας τοα" τρίμηνο του 2021
ανήλθαν σε 26.441, Παρουσιάζοντας αύξηση
14,8% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2020 Που
είχαν ανέλθει σε 23.033. σελ. 7
σπου να εξοφλεί
κάθε χρόνο με ηλεκτρονικά μέσα Πληρωμής δαπάνες για
αγορές αγαθν και
1.300.000
φορολογούμενοι
δεν κάλυψαν
επιβαρυνθούν φέτος το όριο του 30% Παροχή υπηρεσιν
με το Πέναλτι του
22% επί των Ποσν Που δεν κά
συνολικού Ποσού
1981-Ένταξη στην ΕΟΚ
ίσου με το 30% του συνολικού
Η Ελλάδα 40 χρόνια
στην ευρωπαϊκή οικογένεια
λυψαν, είτεγλιτνουν Πλέον από ατομικού ετήσιου Πραγματικού
τον κίνδυνο αυτό είτε θα επιβα -εισοδήματος από μισθούς, συν
ρυνθούν με σημαντικά μειωμένο τάξεις, επιχειρηματικές αγροτικές
(πέναλτυν. Αιτία για την εξέλιξη δραστηριότητες και εκμετάλλευαυτή είναι οι αλλαγές που επήλ
NΕΕΣ ΑΦΙΕΕΙΣ FUNDS
ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑIΡΕΙΕΣ
σελ. 19
ση ακινήτων. σελ . 3
' τρίμηνο
QUEST: ENΙΣΧΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 46,2%
ΚΑΙ ΚΕΡΔ0ΦΟΡΙΑΣ 152,2%
Στοχευμένες
ενισχύσεις
και τον Ιούνιο
επενδύσεις
στη 10ετία
από τα ΕΛΠΕ
Ανδρέας Τσουκάλης
Μιλά στη ) 0 CEO του Ομίλου
Εστίασης της Vivartia
Η ευκαιρία του
τουρισμού και τα
επενδυτικά σχέδια
για την εστίαση
Ενοίκια-αναστολές συμβάσεων
Το στρατηγικό σχέδιο
σελ. 16
σελ.12
Σεκστοχευμένην Παράταση και για τον μήνα Ιούνιο
δύο βασικν μέτρων στήριξης, όΠως είναι το υποχρε
ωτικό (κούρεμα) των ενοικίων και η αναστολή των
συμβάσεων εργασίας, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Πάνω
Οι ανακοινσεις αναμένονται μέσα στην επόμενη
εβδομάδα. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα αΠΟ 1 δισ.
επικεντρωθεί στον τουρισμό και στην εστίαση, καθς
οι κλειστοί χροι δεν θα λειτουργήσουν Πριν από το τ
τέλος Ιουνίου. Αντίστοιχης λογικής θα είναι και η εφαρ
Γιργος Στάσσης
CEO της ΔΕΗ
Φωκίων Καραβίας
CEO της Eurobank
Γιργος Κεφαλάς
ΜΔΕ (mult), M.Sc., δικηγόρος
Αθηνν , εταίρος στη δικηγορική
εταιρεία Ψαράκης & Κεφαλάς
Εντός στόχων
το σχέδιο
απεξάρτησης
από τονλιγνιτη μογή του εκουρέματος
Ο νέος εξωδικαστικός
μηχανισμός του
ν. 4738/2020 >1011
τανέα δάνεια
ατριμήνου
σελ 13
των ενοικίων. σελ . 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Covid: 6 νεκροί, 6 σε ΜΕΘ στο επταήμερο – Γρίπη: Ένα νέο σοβαρό κρούσμα
  Τη νέα εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση, ενιαία για τους 3 ιούς του αναπνευστικού, δηλαδή τον SARS-CoV-2, τη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), δημοσιοποίησε την Πέμπτη 25 Απριλίου ο ΕΟΔΥ,…Covid: 6 νεκροί, 6 σε ΜΕΘ στο επταήμερο – Γρίπη: Ένα νέο σοβαρό κρούσμα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «μπλοκάρουν» ταξίδια με την Turkish Airlines στο Μεξικό
  Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ασκούν πιέσεις στην τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines να μην επιτρέπει σε Ρώσους πολίτες την επιβίβαση σε πτήσεις που…Ρωσία: Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «μπλοκάρουν» ταξίδια με την Turkish Airlines στο Μεξικό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • HΠΑ: Φουντώνουν στα πανεπιστήμια οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα – Εκατοντάδες συλλήψεις
  Σε εκατοντάδες συλλήψεις φοιτητών – διαδηλωτών έχουν προβεί οι αρχές στις ΗΠΑ, καθώς φουντώνουν οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα και τις απάνθρωπες συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα…HΠΑ: Φουντώνουν στα πανεπιστήμια οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα – Εκατοντάδες συλλήψεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χανιά: Πνέουν ισχυροί άνεμοι- Πτώσεις δέντρων
  Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα Χανιά. Κατ’ επέκταση διεκόπη η κυκλοφορία. Η πτώση συνέβη το μεσημέρι…Χανιά: Πνέουν ισχυροί άνεμοι- Πτώσεις δέντρων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Τσάβι συνεχίζει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα
  Ο Τσάβι θα παραμείνει προπονητής της Μπαρτσελόνα, αφού αναθεώρησε την απόφασή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι. Η αντιστροφή της πρόθεσης έγινε μετά από συζητήσεις με τον αθλητικό…Ο Τσάβι συνεχίζει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ