Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7375
Τιμή : 1.00C
Κιδιμερινή οικονυμική ειδική εgημρίδα Διακηρύξευν Δημοιροσιν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Επιδότηση
Ξεκινούν
για την
τηλεργασία
οι φορολογικές
δηλσειs
Επιδότηση για την
τηλεργασία θα λαμ.
βάνει ο εργαζόμενος
που θα εργάζεται από
το σπίτι του , όπως
αναφέρεται
άρθρο 66( παρ.4 ) του
νέου εργασιακού νομοοχεδίου .
τικά,
αναφέρει τα εξής:
" Στη σύμβαση ή στη
σχέση εργασίας ( σσ
συνάπτει ο εργαζόμε
συνέχεια στην 11
Ανοίγει ο δρόμος για
την έναρξη υποβολής όλα τα εισοδήματα, με
των φορολογικν δη.
λσεων , μετά και τη προέρχονται από συνδημοσίευση του βασι
κού εντύπου Ε1 με
όλες τις αλλαγές στις
είναι "παγωμένη- για
εξαίρεση αυτά nou
τάξεις και μισθούς δη υπαλλήλων,
προβλέπεται
Αναλυ - οποίες έχει προχωρή, απλούστερη διαδικα
σία προκειμένου οι
ιδιοκτήτες ακινήτων
με ανείσπρακτα ενοί.
μοσίων
το άρθρο
σειη κυβέρνηση.
φέτος, κάνει πρεμιέρα ονέος εισαγωγι κός
συντελεστής 9% για τα
εισοδήματα
ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα , η προκαταβολή φόρου είναι
μειωμένη στο 55% για
φορολογικός κια να γλιτσουν τον
φόρο.
Ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε
οκτ μηνιαίες δόσεις
ξεκινντας από τα
τέλη Ιουλίου , εν όσοι
πληρσουν εφάπαξ
έως τέλη Ιουλίου , δικαιούνται έκπτωση 3%.
Οσοι υποβάλουν τη δή
ΑΑΔΕ: Ποιοι
Η προθεσμία υποβολής των δηλσεων
πρακτικά φέτος, είναι
διπλή: όσοι υποβάλουν δόση .
έως τα τέλη Ιουλίου
κερδίζουν οκτ δόσεις
και δικαίωμα έκπτωσης
3%. Όσοι υποβάλουν
έως τα τέλη Αυγού στου χάνουν το μπό νους της έκπτωσης και
πληρνουν
εξαιρούνται
από το τέλ0s
επιτηδεύματο,
νέα απόφαση
ελεύθερους
διπλή
επαγγελματίες και στο
70% για τις επιχειρήσεις. Γλιτνουν το
τέλος επιτη δεύματος λωση τον Αύγουστο,
αγρότες και αλιείς . Η
εισφορά αλληλεγγύης σεις μαζεμένες .
Οι νέοι κωδικοί
-Κωδ. 023: Συμπληρνεται από όσους εξαιρούνται από την
συνέχεια στην 10
θα πληρσουν δύο δόΟι αγρότες μένουν
εκτός τέλους επιτηδεύματος,
εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής τέλους επτηδεύ.ματος,
προβλέπει απόφαση
Αρχής Δημοσίων Εσό.
δων (AΑΔΕ).
Εισροή
7 δισ. ευρ από
n την Ε.Ε. αναμένει
το Δημόσιο το
επόμενο τρίμ πνο
Ανεξάρτη της
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9