Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΩΜΑ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΡΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!!
μεσα η διαδικα - τηs nρέβεζος , xωρίς t - με κονοnοnoη στο ΥΠΑ
Φρουρίου Ay, rεupyου , Nίου στη συνεδρίαση tης Μεiou κα oε μία εβόομά
να ξεκινήσει όμεσα διά - 12ης Μaΐοu
έχει ηρογρομμα.
γεσία του Ynoupγείou Ε στην το. ο Δήμαρχος N τιστεί ο nneτρονκός δια
Στρατόηεδα με σκοno κού Συμβουnίou στο ΥΤο κομματικό συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ
Υπονόμευσε μια εθνική αναγκαιότητα
Αναφέρει σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Πρωθυπουργός
Μετά ταν υλοποίηση του έργου
Οι εκδοχές για να πέ0ουμε
κάτω από τα 100Φ κρούσματα
Παράκαμψης Νικόπολης ανοίγει ο δρόμος
Έπαξις τας Νικόπολης στα προστατενόμενα μτημεία της Uhesco
το Ψυχολογικό όριο των 1.000 κρου .
συάτω nou σημίντι αυτόματα ότι to
Ανοικtό ηλεκτρονικ δια .
Δπύθυνση Τεχνικν Ερ .
καμψη Νικό πολης. Συγκο .
ECDS (Bνρωnaiκό Κέντρο Πρόληψης
χαολογικού χρου Νικόι λης Περιφέρεας Hirίρου.
κής Πνευμονολογικής Εταρείας Νίκος