Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 28.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7614
29 χρόνια
Οι δέκα πιο περιζήτητες περιοχές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
για ενοικίαση και αγορά σπιτιού
Το εργαστήριο
παρακολούθησαν κυρίως στελέχη από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
Εργαστήριο ΣΕΒ
Quest
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Το επτιχημέιο κίσμο του brnding ος μοναδικό αντηγονιστικό Πέεονετμα, και τη λάθη
Που μπορούν και πρέπει να αποφειχθούν μέσα από Πρακτικά παραδεαγματα και μελέτες Γερ
πτόσεων , παρουσίασαν έμπερα, υψηλόβαθμα στελένη Της αιορίς, στο εργαστήριο που δο
ργάνωσε ο ΣΕΒ με Εμα