Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 28.05.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6794
Την άμεση ψηφοποίηση των διαδικασιν που απαιτούνται σχετικά με τον έλεγχο των πιστοπουητικν
Κίνδυνο χάους στα αεροδρόμια βλέπει η ΙΑΤΑ
Σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής τον φολογικν δηλσεων
ΕΜινούν οι φορολογκές δηλσεις
όλο το έντυπο ΕΗ
JP Morgan:
Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη υποβολής των φορολογικν
δηλσεων μετά και τη δημοσίευση του βασικού εντύπου E1 με
όλες τις αλλαγές στις
χυβέρνηση, Φέτος, κάνει πρεμιέρα ο νέος εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για τα εισοδήματα όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου είναι μειωμένη στο 55% για
τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο 70% για τις επιχειρήσεις.
οποίες έχει προχωρήσει η
για την Τράπεζα
Πειραις
HP Morgan με νέα έκθεσή της
και σημερινή ημερομηνία (27/5)
προχωρά σε ουδέτερη σύσταση
για τη μετοχή της Τράπεζας
Πειραις και με τιμή- στόχο τα
2 ευρ ανά μετοχή , η οποία
προσφέρει σημαντικό περιθρ
ιο ανόδου από τα τρέχοντα
επίπεδα της τάξεως του 370.
Γλιτνουν το τέλος επιτηδεύματος αγρότες και αλιείς.
Η εισφορά αλληλεγγύης είναι <παγωμένη>για όλα τα
εισοδήματα με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από
Μετά την αύξηση στα χεφάλαια, η τράπεζα είναι έτοιμη να
φέρει τη μη εξυπηρετούμενη
έκθεση NPEs σε μονοψήφιο
επίπεδο έως τις αρχές του 2022
το τρέχον 46%
στοχεύει στη συνέχεια να
βελτισει τον δείκτη αποδοτικότητας ενσματων ιδίων
κεφαλαίων ROTE προς ένα
βισιμο διψήφιο επίπεδο τα
επόμενα χρόνια
προβλέπεται απλούστερη διαδικασία προκειμένου οι
ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια να
γλιτσουν το φόρο .
Αύξηση τζίρου 24%
το 2020 για τη SoftOne
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της
τράπεζας είναι φιλόδοξοι,
ωστόσο η βελτίωση της μακρ οικονομικής κατάστασης στην
Ελλάδα και το ιστορικό επιτυχίας διοίκησης δημιου ργεί
αισιοδοξία στην αμερικανική
τράπεζα .
Άλμα καταγράφουν οι
πωλήσεις
λύσεων και υπηρεσιν του
Ομίλου SoftOne (μέλος
του Ομίλου Εταιρειν εταιρείας έχλεισε στα 5,2
Olympia) καθς ξεπέρα
σαν το ορόσημο των 15.000
πελατν στο Cloud (SaaS ) , σχέση με το
καθιστντας τη SoftOne
τον μεγαλύτερο πάροχο συνεχίζεται χαι στο πρτο
Cloud (SaaS) business soft
ware solutions στην Ελλά δα . Ταυτόχρονα, ο χύκλος σημεινει,
εργασιν του Ομίλου το
2020 ξεπέρασε τα 21 εκ.
ευρ ( IFRS πρότυπο περσινή περίοδο .
αναγνρισης) επιτυγχά
νοντας ρυθμό ανάπτυξης
24% σε σχέση με το 2019,
εν το Cash EΒΙIDA της
Τον επόμενο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το
λάκτισμα για τη δρομολόγηση μιας σειράς έργων
που θα κάνουν πράξη μια πανευρωπαϊκή αγορά
υδρογόνου και θα συμβάλουν στην επίτευξη των
ενεργειακν και κλιματικν στόχων που έχουν
τεθεί.
cloud
Η Πειραις δικαιολογεί μια
σχετική έκπτωση σε σχέση με
τις άλλες τράπεζες και ως εκ
τούτου , προτιμά την ουδέτερη
σύσταση έναντι συστάσεων
υπεραπόδοσης
Eurobank και Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +0,42% , που οι τίτλοι
τους είναι διαπραγματεύσιμοι
στις 0,41x-0,53x την ενσματη
λογιστική αξία (P/TBV) και με
δείκτες 7,8%-9,2% πρόβλεψη
ROTE το 2023e.
εκ. ευρ σημεινοντας
Qυθμό ανάπτυξης 99% σε
2019. Η
Πρόκειται για έργα που έχουν <ομπρέλα> την
πρωτοβουλία IPCEI Hydrogen (Εργα Κοινού
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος για το Υδρογόνο).
από 22 χράτη-μέλη της Ε.Ε. και τη Νορβηγία, η
οποία κλείδωσε> με την διακή ρυξη που υπογράφηκε πέρσι, τον Δεκέμβριο.
εντυπωσιακή
πορεία
τοίμηνο του 2021 ότου ο
εργασιν
αύξηση
μεγαλύτερη του 60 % σε
σχέση με την αντίστοιχη
κύκλος
Created by Universal Document Converter