Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η μοναδικότητα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5984 Παρασκευή 28.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ανάπτυξη
3,4% φέτος
αναμένει το
NΕ ΓΣΕΕ
Διαπιστνει η Επ. Ανταγωνισμού
e-ΕΦΚΑ
>>> ελ.
>>> ελ
Παραβάσεις στην αγορά συντήρησης
ανελευστήρων
Αναστέλλονται για έναν μήνα
οι μεισεις στις συντάξεις χηρείας
Το Ινστιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το
Levy Economics Institute
του Bard College NY παρουσίασαν τις εκτιμήσεις τους
για την πορεία της ελλην ικής
οικονομίας το 2021 και το
2022 .
Σύμφωνα με τα εμπειρικά
ευρήματά, τον ίζει η ΓΣΕE, η
οικονομική μεγέθυνση της
ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το βασικό σενάριο ,
εκτιμάται ότι θα είναι 3,4%
το 2021 και 4,9% το 2022. Τα
ευρήματα αυτά δείχνουν ότι
η ελληνική οικονομία δεν θα
μπορέσει να επιστρέψει στο
προ πανδημίας επίπεδο του
ΑΕΠ αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Airca Group:
Το INΕ ΣΕΕ εξέτασε δύο
σενάρια οικονομικής πολιτικής. Το να δίνει έμφαση
στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω των δημόσιων
επενδύσεων και της αποροΕκπόσεις 30%6 για Λέρο, Κο
Χο , Λέσβο χαι Σάμο
Η Atica GroupATΤΙΚΑ- Λέσβο και Σάμο .
0,987% , μέσω των εταιρειν Blue Star Ferries και
όφησης των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης κι
Ανθεκτικότητας και το άλλο
μέσω της εφαρμογής ενός
προγράμμεπος εγγυημένης
απασχόλησης που στοχεύει
στην ουσιαστική μείωση της
ανεργίας .
Με τον ν. 47062020 προχωρήσαμε στην αναμόρφωση, την ενίσχυση αι
τον εκουγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρ
ειν και της Αγοράς Κεφαλαίου, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας σε ομλία του στο 8ο Συνέδριο Εταιρικής Διαχ
υβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οπως
είπε ο υπουργός, πρόχειται για έναν σύγχρονο νόμο-πλαίσιο, με τον
οποίο:Εισήχθη αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία
του Διοικηπικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειν.
Η έκπτωση ισχύει από
14/06/21 έως 30/09/21 και
αφορά σε όλες τις κατηγοHellenic Seaways , στηρίζει
για 6η συνεχή χρονιά την
προσπάθεια αναστροφής ρίες εισιτηρίων επιβατν,
του αρνητικού τουριστικού
κλίματος
Αιγαίου που επλήγη σαν προύπόθεση οι ενδιαφερπερισσότερο από την ποοσφυγική κοίση . Σε συνεογασία με τις δημοτικές κατά τόπους συνεργαζόαρχές και
ενσεις ξενοδόχων, ποσφέρει και φέτος έκπτωση βαινει τουλάχιστον 4
30%% στα ακτοπλοϊκά εισιΙ.Χ.
αυτοχινήτων
μοτοσυκλετν,
ησιά του
όμενοι να προσκομίζουν
κατά την χράτηση στα
Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο
χρόνος επορρόφησης και ο
όγκος των πόρων
Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και το μέγεθος
εγγυημένης απασχόλησης
είναι σημαντικές προσδιοριστικές παράμετροι της δυναμικής της ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας.
Προβλέφθηκε η υποχρέωση υποχρέωση κατάρτισης και
κατάρτισης και εφαρμογής εφαρμογής πολιτικής καταλ
πολιτικής καταλληλότητας των
μελν του διοικητικού συμβου-διοκητικού συμβουλίου της
λίου της εταιρείας, η οποία εταιρείας, η οποία περιλαμβά
περιλαμβάνει κατ, ελάχι
στον :Προβλέφθηκε
μενα πρακτορεία αποδεικτικό, το οποίο να επιβε
τις τοπικές
ληλότητας των μελν του
προγράμματος
διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο
τήρια των επιβατν που
θα επιλέξουν για τις καλο - κατάλυμα σε κάποιον από
καιρινές τους διακοπές τα
νησιά Λέρο, Κω, Χίο ,
νει κατ' ελάχιστον
τους συγκεκρυμένους προ
Created by Universal Document Converter