Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4975 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Εμβόλια και ανοσία..
• Λίαν υποσχόμενα είναι
τα ευρήματα δύο νέων μελετών για την πιθανότητα
παρατεταμένης ανοσίας
στον κορωνοϊό, καθώς η
άρση των περιοριστικών
μέτρων σε πολλές χώρες
του πλανήτη εγείρει ανησυχίες για εξάπλωση της
Covid-19.
Óåë. 5

s

Περιφερεια
«Κατ’ εξαίρεση
προσλήψεις κτηνιάτρων στην
Περιφέρεια
Θεσσαλίας»

s

Óåë. 7

Πολιτισμος
Πρώτη φορά Έλληνας πρωθυπουργός
συναντά τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας

s

Óåë. 9

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr