Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27794
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @ dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210- 3215692- 688 FAX 210-3215877Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Σταθερά ανοδική
η ζήτηση ακινήτων
Κ. Καραμανλής:
σε σιδηροδρομικά έργαν
Σημαντική αύξηση σημειθηκε στη
ζήτηση ακινή των προς αγορά και ενοικ αση σε όλη τη χρα τους τέσσερις πρ τους μήνες του 2021, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020, αλλά και
του 2019 , σύμφωνα με τον δείκτη ζήτησης SDI, ο οποίος διαμορφν εται από
τον όγκο αναζητήσεων του Spitogatos
(www.spitogatos.gr) .
Μετά από την πτση που
παρατηρήθηκε το 2020 σε
έργων
είναι το μεγαλύτερο που
έχει σχεδιαστεί ποτέ στη
χρα , ύψους
Ανάκαμψη της
χρας από τις
μεταρρυθμίσεις
3,3 δισ. ευρν δήλωσε ο
Υπουργός Υποδομν και
Μεταφορν,
επισημαίνο ντας ότι μπορεί η Ελλάδα
πλέον να διαθέτει ένα οΤο σταθερό πιστωτικό προφίλ της Ελ.
λάδας εξισορροπεί τις κυβερνητικές με .
ταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, που ε .
πιταχύνουν την ανάπτυξη, με το υψηλό
δημόσιο χρέος της , το οποίο παραμένει η
βασική πρόκληση για το αξιόχρεο της
χρας , αναφέρει σε έχθεσή του ο οίκος
πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody's.
δικό δίκτυο εφάμιλλο
αυτό των αναπτυγμένων
Οκ. Καραμανλής υπογράμμισε τον κρί
σιμο ρόλο που μπορείνα διαδραματίσει ο
σιδηρόδρομος για την επιστροφή της χρας στην ανάπτυξη και παρουσίασε τους
βασικούς άξονες του ολοκληρωμένου σχε
δίου του Υπουργείου Υποδομν και Με
ταφορν για τις συνδυασμένες μεταφοτης
Ευρπης , αλλά το αντίστοιχο σιδηροδρομικό μας δίκτυο υστερεί σημαντικά.
Σημείωσε ότι επιπλέον, λόγω της γεωμορφίας της χρας μας , τα σιδηροδρομικά έρ
γα είναι δύσκολα και σε ορισμένες περιπτσεις εξαιρετικά περίπλοκα . Και το αποτέλεσμα έως σήμερα ήταν ότι τα σιδηροδρομικά έργα περνούσαν σε δεύτερη
Στο νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικν
Κδικας δεοντολογίας
κατά της
έργων , το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη χρα, ύψους 3,3 δισ, ευρ ,
αλλά και ειδικότερα για τη ν έα σιδηροδρομική γραμμή στην Πάτρα αναφέρθηκε ο Υπουογός Υποδομν και Μεταφορν, κ. Κστας Καραμανλής, σε εκδήλοση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Παραπληροφόρησης
από την ΕΕ
Το νέο μας πρόγραμμα σιδηροδρομι
μοίρα στην Ελλάδα ή απουσίαζαν από το σχεδιασμό .
Στην καταπολέμη ση της παραπληροφόρησης στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύει <οδικό χάρτην για την
ενίσχυση του πρτου στο είδος του παγκοσμίως κδικα δεοντολογίας για την
αντιμετπισή της.
Η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για Θέ .
ματα Αξιν και Διαφά .
νειας , Βιέρα Γιούροβα, ση
Διαχειρίσιμη μια μικρή αύξηση των επιτοκίων
για την Ελλάδα
Ηλίας Μόσιαλος: 0ι ΜΕΘ είναι
γεμάτες με ανεμβο λία στουςν
0 αντίκτυπος στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδος από μία αύξηση των επιτοκίων που δανείζεται θα είναι περιορισμένος , σύμφωνα με έκθεση του οίκου π.
στοληπτικής αξιολόγησης S&P.
Πρόστιμο - μαμούθ
κατά της AstraZeneca
ζητά η EΕ
Η Ευρωπαϊκή Ενωση κατηγόρησε σήμερα ( σ.σ. Τετάρτη) την AstraZene ca για
<χατάφωρη παραβίασην του συμβολαίου
που είχε συνάψει με την 27μελή Ενωση
για την προμήθεια εμβολίων κατά της
Covid-19, υπογραμμίζοντας πως η εν λό
γω φαρμακοβιομηχανία δεν προσπάθησε
καν να σεβαστεί το συμβόλαιο αυτό και
πως δεν προειδοποίησε εγκαίρως την ΕΕ
για τις μεγάλες περικοπές στις παραδό
σεις των εμβολίων στις οποίες προέβη.
ρες είναι καλύτερα και χειρότερα τοποθετημένες να αντιμετωπίσουν μία αύξη ση
των επιτοκίων , ο οίκος διαπιστνει ότι η
Ελλάδα, όπως και η πλειονότητα από τις
18 αναπτυγμένες οικονομίες που εξετάζει, θα μπορέσει να απορροφήσει τον
πρωτογενή αντίχτυπο μίας αύξησης των επιτοκίων έως και χατά τρεις ποσοστιαίες
μονάδες (300 μονάδες βάσης ).
Συγκεκριμένα, η δαπάνη της Ελλάδας
για τόκους θα αυξανόταν το 2023 από ο
2,5% του ΑΕΠ που είναι το βασικό σενάριο του S &P στο 2,8% σε περίπτωση αύξησης του κόστους δανεισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα ( 100 μ.β.)
και στο 3,1% σε περίπτωση
Αναι άδικο να χάνονται τόσες ζωές καθημερινά γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση σκοτνει και το βλέπουμε. Οι MΕ0 είναι γεμάτες με ανεμ-|
βολίαστους συμπατριτες μας επισημαίνε, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο καθη-|
γητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος, της Σχολής Οικονομικν και Πολιτι-|
χν Επιστη μν του Λονδίνου ( LSE ) .
Οπως αναφέρει, η θνητότητα από τον κορονοίό ανά ηλικιακή ομάδα διαφέρει σημαντικά και είναι πολλαπλάσια στους άνω των 50 ετν σε σύγκριση με τους νεότερους.
Για παράδειγμα , είναι υψηλή στους 70 ετν και είναι σημαντική και στους άνω των 60.
Ο κ. Μόσιαλος τονίζει ότι στους 60άρηδες , εάν κολλήσουν 250.000 άτομα , τότε θα
πεθάνουν μεταξύ 4.500 και 9.000 από αυτούς , εν μόνο ένας είναι πιθανό .
να αναπτύξει ιδιάζουσα θρόμβωση με το εμβόλιο της AstraZeneca (AZ) ή
www.Gimoprasion.gr
ΣΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα