Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15506 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 27 Μαΐου 202 1 www.p roinanea.gr ε0,50
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Νέες Προ0πτικές για το
αεροδρόμιο των Ιωαννίνων Σε εγρήγορση για τα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΟ
Ευκαιρία για διεκδίκηση
σιδηροδρομικής σύνδεσηs
κρούσματα στον Κατσικά
Σύνδεση με το Ηράκλειο από τον Ιούλιο και διάθεση καυσίμων για ελαφρά αεροσκάφn
Σελ. 3
Σελ. 5
Σελ. 3
αΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣΣ
για τη στήριξη κοινωνικν δομν
Ευήκοα τα από την υφυπουργό Εργασίαs και Κοινωνικν
Υποθέσεων για τα προβλήματα στην Ήπειρο
Σελ. 1l
MΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Χρ0s αναψυχήs στο δασύλλιο Γορίτσαs
Ένα βήμα Πιο κοντά το
Βόρειο τμήμα του E65
Συνωστισμός Πριν την
έλευση επισκεπτν
Ολοκληρνονται σε λίγεs ημέρεs ο1 εργασίες στην οδό Εφύραs
Σελ. 9
Σελ. 4
Σελ. 5
Ανυπομovn σία για την αναβάθμιση του Ιστορι κού Κέντρου
Σελ. 14