Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Λάζαρος
Τσικριτζής:
Μια διευκρίνιση
σχετικά με το
ρεπορτάζ για
τους Πράσινους
και τα
φωτοβολταικά
της λίμνης

Ανατέθηκε σε σύμβουλο
η σύνταξη φακέλου για την
αναγκαιότητα νέου νοσοκομείου
στο δήμο Κοζάνης

σελ ~ 3

σελ ~ 2

Ανοιχτή
πρόσκληση προς
τις επιχειρήσεις
και τους
ερευνητικούς
φορείς της Δυτικής
Μακεδονίας για τη
συμμετοχή τους
στα εργαστήρια
Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης

Το Συντονιστικό
Σωματείων και
Φορέων Δ. Μακεδονίας
ενάντια στην
απολιγνιτοποίηση
στηρίζει και
συμμετέχει στον
αγώνα των κατοίκων
του Νυμφαίου και της
ευρύτερης περιοχής
ενάντια στην
εγκατάσταση
ανεμογεννητριών

σελ ~ 24

τιμή 0,50 €

Η Kiefer μετακινεί 100 Φ/Β από
το Μάνα Νερού - Ο δήμος Σερβίων
κινείται νομικά για την προστασία
του δάσους της Μεσιανής
σελ ~ 3

σελ ~ 12

Αρ. φύλλου

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7475

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Το περιφερειακό
συμβούλιο λέει όχι στο
αιολικό στην Αερροράχη
- Και η τεχνική υπηρεσία
εκδίδει δυο άδειες διέλευσης
βαρέων οχημάτων

σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Αλλάζει προεδρία
το Επιμελητήριο
Κοζάνης - Χάνει την
προεδρία ο Νίκος
Σαρρής με νόμο
του κράτους