Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 2474
ΜΑΪΟΥ 2021
ΕΥΖΑΝΤHC
Ε Β ΔΟ0 M ΑΔ Α Ι Α ΕΦ Η Μ Ε PΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝ ΤΑΧ Υ ΦΛΩ ΡΙΝ Α Ι Ω Ν
ΤΩΝ Α ΠΑΝΤA ΟΥ Φ ΛΩΡ Ι Ν Α Ι Ω Ν
ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 60ο
Αριθμός Φύλλου: 2921
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [email protected]
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ΝΕΑ Κ.Α.Π. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Την ένταξη του έργου που αφορά την ανάπτυξη υποδομν
<Η νέα ΚΑΠ είναι η ευκαιρία μας να εξασφαλίσουμε με σταθε- Μεταλιγνιτική Περίοδ0 ) , Βακάμης Δημήτρι0ς, Γεωπόνος, | διανομής φυσικού αερίου στη Φλρινα ανακοίνωσε ο Υπουργός
ρότητα το πέρασμα σε μία καινούρια εποχή>, τόνισε χαρακτη- σύμβουλος ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας -διευθυντης |Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κστας Σκρέκας την Τετάρτη
ριστικά ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων AGRO Q 0.Ε. (Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και η Ψηφιο-|26 Μαϊου .
Γιάννης Οικονόμου, Βουλευτής
φθιτιδας , κατά την τοποθέτηση
του στην ημερίδα που διοργάνωσε
ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ευρύτερη Περιοχής Αμυνταίου
(ΑΣΕΠΑ) το πρωί της Κυριακής 23
Μαΐου στο κτίριο του .
0 υφυπουργός αναφέρθηκε στις
ευκαιρίες που δίνονται στους αγρότες μέσω της νέας Κ.Α.Π. (Κοινή
Αγροτική Πολιτική) και σημείωσε:
Η ΚΑΠ είναι το όχημα για να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα ατμομηχανή του νέου παραγωγικού Φλρινας Γιάννης Κιοσές, οι δήμαρχοι Αμυνταίου Άνθιμος τοποιούνται συνδέσεις καταναλωτν όλων των κατηγοριν (οιμοντέλου της χρας. Μέσω της ΚΑΠ καλούμαστε να απαντή- Μπιτάκης και Φλρινας Βασλης Γιαννάκης , γεωπόνοι, αγρότες, | κιακν, εμπορικν, βιομηχανικν) , δίνοντας προτεραιότητα στη
σουμε σε μία σειρά στρεβλ-σεων του παρελθόντος. Η συνερ-συνεταιριστές κλπ.
γατική και συνεταιριστική κουλτούρα, η εκπαίδευση, η ενσωματωση νέων τεχνολογιν και η καινοτομία είναι μόνο μερικές της περιοχής , επισκέφτηκε δενδροκαλλιέργειες ροδακίνων σημαντικά οι δαπανες των νοικοκυριν για θέρμανση που είναι
από τις ανάγκες που έχει ο σύγχρονος αγρότης και προάγονται στην Βεγόρα, που επλήγησαν από τον παγετό, αμπελνες και διαίτερα αυξημένες εξαιτίας των κλιματικν συνθηκν στη
άμεσα από τη νέα ΚΑΠ>.
Στην ημερίδα ομιλητές ήταν οι: Γιαννακάκης Χρήστος, ΑΛΦΑ) καθς και το κτήμα <Ναουμίδη, επιχείρηση βιολογικής | και τον βιομηχανικό τομέα από τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
Σύμβουλος Επιχειρήσεων , μέλος του Δ.Σ. ΕΛΓΑ (Για μια Νέα καλλιέργειας και μεταποίησης αυθεντικής πιπεριάς Φλωρίνης.
Πολιτική στις Εξαγωγές των Προϊόντων ) , Μάρκου Χρήστος,
Πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ (Αναθερηση ΚΑΠ και Αμπελοοινικός 0.Ν.ΝΕ.Δ., συναντηθηκε επισης με την νομαρχιακη οργανωση με τη δημιουργία πολλν νέων θέσεων εργασίας.
Τομέας) , Άμπας Βασίλειος, αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής της Νέας Δημοκρατίας και την Τοπική του Αμυνταίου, όπου αναΑνάπτυξης (Η Αγροτική Ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία στη πτύχθηκε παραγωγικός διάλογος .
ποίηση στην Παραγωγή Φρούτων
Ποιότητας) , Κασαράκης Ανδρέας , |Φ.Π.Α. ) , εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνι
γεωπόνος - μελετητής, (<Νέοι στικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίαν(ΕΠΑVΕΚ) του
Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Αρ- ΕΣΠΑ 2014-2020 και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει το φθινόδευτικά Δίκτυα και Επενδύσεις |πωρο του 2021 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2023.
στον Αγροτικό Τομέα) καο Πρόεδρος Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου έχουν ήδη εγκριθεί από τη
ΑΣΕΠΑ Γεργιος Γιαννιτσόπουλος | Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑνΕΚ, ανοίγοντας τον δρόμο για την
εν παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν προκήρυξη του διαγωνισμού εντός του επόμενου μήνα .
ο βουλευτής Φλρινας Γιάννης
Αντωνιάδης, ο περιφερειάρχης | φυσικού αερίου, το οποίο δεν θα περιορίζεται μόνο στον οικιστικό
Δυτικής Μακεδονίας Γιργος | ιστό της Φλρινας, αλλά και στη βιομηχανική περιοχή.
Κασαπίδης , ο αντιπεριφερειάρχης
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 20,2 εκατ. ευρ (πλέον
Προβλέπεται η κατασκευή 102 χιλιομέτρων δικτύου διανομής
Παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του δικτύου θα πραγμασύνδεση δημόσιων κτιριακν εγκαταστάσεων , όπως μονάδων
0 υφυπουργός είχε συναντήσεις με τους αυτοδιοικητικούς υγειας και σχολείων . Με τη χρήση του φυσικού αερίου θα μειωθούν
σύγχρονα οινοποιεία (Δημόπουλος, Συνεταιρισμού , Κτήμα λωρινα, ενω μεγαλα, θα είναι τα οφέλη και για τον εμπορικό
Το έργο έχει , ταυτόχρονα, ισχυρό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόσημο, καθς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλ
Ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος διετέλεσε και προεορ0ς της λοντος και ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία και απασχοληση,
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ1821
Αναστολή των εργασιν μέχρι την εκδίκαση των ασφαλι
στικν μέτρων αποφάσισε δικαστήριο της Φλρινας μετά την
0 Κυβερνήτης βρήκε τα ταμεία άδεια αλλά γεμάτα προσφυγή που είχαν καταθέσει οι περιβαλλοντικές οργανσεις
χρέη. Το 1828 η Ελλάδα χρωστούσε στους ξένους | Καλλιστν και Αρκτούρος, ο σύλλογος Απανταχού Νυμδανειστές της και , φυσικά , αδυνατούσε να εξοφλησει φαιωτν και ο σύλλογος Φίλων Νυμφαίου. Στο δικαστήριο,
70 εκατομμύρια χρυσά φράγκα από τα δάνεια που οι
επαναστατικές κυβερνήσεις είχαν συνάψει στο Λονδινο την Δευτέρα 24 Μαΐου και εξέδωσε την απόφαση, παρέμβαση
με ληστρικούς όρους και υποθήκη την εθνική γη το
1824-1825. Σε διάστημα μικρότερο των δύο γενεν
μεταξύ 1832-1893 το Δημόσιο χρέος θα εννεαπλη- παραβρεθηκε, μεταξύ άλλων , και ο καταγόμενος από το Νυμφαίο ,
σιασθεί ανατοκιζόμενο από 70 σε 640 εκατομμύρια πρωην Δημαρχος θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.
χρυσά φράγκα. Επακολουθούν αλλεπάλληλες
πτωχεύσεις του Κράτους.
Ωστόσο, στη διάρκεια 128 μόλις ετν και τεσσάρων
μόνον γενεν , μεταξύ 1821-1949, οι Έλληνες διεξή - βαση κάτοικοι του Νυμφαίου απέκλεισαν μηχανήματα που είχαν
γαγαν έξη νικηφόρους πολέμους το 1821-1828 , μεταφερθεί στην περιοχή στε να διανοίξουν δρόμο για την
1912-1913, 1916-1919, 1920-1921 και 1940-1941. | πρόσβαση στην θέση Αερροράχην, όπου όπως προβλέπεται ,
Εορτάζοντας τα διακόσια χρόνια από το 1821 παρουσιάζουν ενδιαφέρον ορισμένα στάδια που διήνυσε το
Γένος πριν και μετά την Εθνεγερσία.
Ορισμένα προεπαναστατικά μεγέθη είναι χαρακτηριστικά . Ο θρυλικός Δρόμος της Μετάξης από την
Κίνα κατέληγε με τον βόρειο άξονά του στην Τραπεζούντα και στη Σαμψούντα του Πόντου από όπου τα
πολύτιμα εμπορεύματά της μεταφέρονταν στην
Ευρτη με πλοία. Άδειες ναυσιπλοϊας στον Εύξεινο
και στα Στενά του Βοσπόρου η Πύλη χορηγούσε αποκλειστικά σε Ρωμιούς από το έτος 1581 μέχρι
και το 1799.
Έλληνες Φαναριτες ορίζονταν Ηγεμόνες υπο
τελείς στην Πύλη στις αυτόνομες Ηγεμονίες της
Βλαχίας και της Μολδαβίας αδιαλείπτως μεταξύ
1721-1821. Μετέτρεψαν το Βουκουρέστι και το Ιάσιο σε κέντρα Ενδιαμέσως διεξήγαγαν επίσης, ακόμη και μέσα στον πόλεμο, | σύμφωνα με την σχετική αδειοδότηση που προβάλλει η εταιρεία
υψηλής ελληνικής παιδείας, σύμφωνα με τους ιστορικούς Γιόγκα έξη τουλάχιστον εμφυλίους πολέμους, εν εξ ιδίων σφαλμάτων | να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες.
και Μαρκ Μαζάουερ που υπογραμμίζει :
<Οι λέξεις Ρουμανία και Βουλγαρία ήσαν έννοιες άγνωστες ,
οι οποίες , ακόμη και το 1830, ενέπνεαν μονάχα μια χούφτα
διανοουμένων και αγωνιστν.
Ελληνες ήλεγχαν απόλυτα τα ποταμόπλοια στον Δούναβη πλασιασθεί, είχε υποδεχθεί περισσότερους από 1,5 εκατομ-| την Παρασκευή 21 Μαϊου 2021, στο Ιερό Ναό Αγ. Λουκά του
καθ' όλο το μήκος του στις Αυτοκρατορίες των 0θωμανν και μύριο ανέστιους πρόσφυγες, είχε ανταλλάξει τους αλλογενείς | Γενικού Νοσοκομείου Φλρινας, το Διοικητικό Συμβούλιο του
των ΑΨβούργων, καθς επίσης στον Νείλο της Αιγύπτου ότου κατοίκους της και ο πληθυσμός της είχε αυξηθεί στα 6,2 εκατομ-| Νοσοκομείου τέλεσε το τακτικό έτήσιο μνημόσυνο της ιδρύτριας
κυριαρχούσαν στο εμπόριο, και στον πολιτισμό, αλλά και στην μύρια, εθνικά ομοιογενής κατά 94%. Μέχρι το 1940 πολλαπλα. | του Νοσοκομείου Φλρινας, αποβισας Ελένης θεοχάρη
εξουσία. Ταμίας του Χεδίβη Αντιβασιλέως της Αιγύπτου Μωχάμετ σιάζεται εντυπωσιακά η γεωργική και βομηχανική παραγωγη Δημητρίου, ημέρα της ονομαστικής της εορτής, ευχαριΆλη και διαχειριστής των απεράντων βασιλικν κτημάτων του
ήταν ο Μιχαήλ Τοσίτσας, μέγας εθνικός ευεργέτης από το Μέτσοβο . νέος κύκλος αίματος και ολοκληρωτικής καταστροφής, που
Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εγκατέστησε το 1775 η σρευσαν μεταξύ 1940-19490 Β Παγκόσμιος Πόλεμος, οιξένοι οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία την αείμνηστη Ελένη Δημητρίου.
Τσαρίνα Μεγάλη Αικατερίνη στην Οδησσό και τους παρεχρησε κατακτητές και ο Εμφύλιος Πόλεμος, ο καταστροφικότερος όλων.
14.000 στρέμματα στην περιοχή . Ήλεγχαν το εμπόριο. Στην
Κασπία με τον Βαρβάκη παρήγαν και μονοπωλούσαν το ακριβότερο χαβιάρι. Στις Ινδίες διέπρεπε ο διεθνής εμπορικός οίκος
Ράλλη και στην Καλκούτα λειτουργούσε ελληνορθόδοξος ναός
των Ελλήνων. Λαμπρές κοινότητες Ελλήνων επίσης ανθούσαν
στις σημαντικότερες πόλεις της Ευρπης όπως Λονδίνο, με τα επιεραιωμενα κρουσματα στον νομο μας τις ου τελευ- κομείου, το οποίο λειτούργησε το 1938 ως δημοτικό ΝοσοΆμστερνταμ, Παρίσι, Λειψία, Μόναχο, Βιέννη, Πέστη, Βενετία , αιες εβο0μαοες. ην Ιεταρτη 1Μαιου εχεκαταγραφει το κομείο . Έκτοτε έχουν γίνει πολλές κτηριακές παρεμβάσειςΤεργέστη, Λιβόρνο, Πίζα, Μάλτα κ.α.
Το ζωηρό κίνημα του Φιλελληνισμού στην Ευρτη αλλά και
στην Αμερική προσέφερε στο Γένος, παράλληλα προς την βοήθεια
και τους επί όπου εθελοντές, κάτι σημαντικότερο: την πολιτική | Δυτικής, Μακεδονίας τα ενεργά κφούσματα στον νομό μας το | ΚΕΦΑΠ Αμυνταίου.
νομιμοποίηση των εξεγερθέντων Ελλήνων και την ηθική | τελευταίο 14ήμερο (Τετάρτη 12 Mαΐου έως και Τρίτη 25 Μαΐου)
υποχρέωση των Ευρωπαϊκν Δυνάμεων να εξαιρέσουν την | είναι 129 και η κατανομή είναι: 103 στον Δήμο Φλρινας, 25| προσφέρει πολλά στην πατρίδα μας τις δύσκολες μέρες , οι
Εθνεγερσία μας από την απαγόρευση κάθε επαναστατικού
κινήματος σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Την 25 Μαρτίου 1821 στα όρια του μετέπετα πρτου εμβρυακού επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Κράτους ζούσαν 939.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους ολιγοστοί
Τούρκοι και περισσότεροι εξισλαμισμένοι Αλβανοί . Σ αυτούς | Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας ( emvolio.govν.gr) , στον στην ίδρυση του Νοσοκομείου μας . Το φιλανθρωπικό έργο της
προσετέθησαν κατά τον Αγνα οι περίφημοι ετρόχθονεςνομό Φλωρίνης μέχρι και την Τρίτη 25 Μαΐου, έχουν πραγματο-συνεχίζεται και σήμερα, όπου πολλοί συντοπίτες μας , άλλοι
αγωνιστές, αλλά , επτά χρόνια αργότερα, όταν στις 12 Ιανουαρίου | ποιηθεί 28.229 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 11.477 αναφέρονται επνυμα άλλοι αννυμα, ενισχύουν με τις δωρεές τους τη
1828 ανέλαβε Κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας, μέτρησε
μονάχα 719.000 ψυχές.
που εκδίκασε την αίτηση προσωρινής αναστολής των εργασιν
έκανε και 0 Δήμος Αμυνταίου εν στην διαδικασία της εκδίκασης
Η εκδίκαση της υπόθεσης, των ασφαλιστικν μέτρων, έχει
οριστεί για τις 3 Ιουνίου 2021.
Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο φύλλο, με δυναμική παρέμτου Νίκου Μέρτζου
υπέστησαν καταστροφή σε τρείς πολέμους το 1897, το 192
και το 1974. Επεκράτησαν επίσης κατά τον Μακεδονικό Αγνα
και τις επαναστάσεις της Κρήτης και της Σάμου. Μετά-και παράτην Μικρασιατική Καταστροφή, η Ελλάδα το 1924 είχε πενταΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕΛΕΣΕ
ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ανήμερα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
της Ελλάδος κι εξαπλνεται η ελληνική ναυτιλία . Αλλά επέρχεται στντας την έτσι για την μεγάλη ευεργεσία της.
Παραβρέθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι και πολλοί συμπολίτες μας
Μετά το πέρας των ιερν τελετνη Διευθύνουσα της Νοσηλευτικής
υπηρεσίας κα Τόίτου Χρυσούλα, αναφέρθηκε στο ιστορικό της
ευεργέτιδας και της ιδρύσεως του Γ.Ν.Φ.
Πριν πολλά χρόνια λοιπόν , η Ελένη Δημητρίου το 1934 , με
Ν. Ι. Μέρτζος
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕMΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Διακύμανση παρουσίασαν τα αριθμητικά δεδομένα αναφορικα δωρεά 3.000 χρυσν λιρν, ξεκίνησε την ανέγερση του Νοσομέγιστο, 21 κρούσματα εν το ελάχιστο την Δευτέρα 17 Μαιου, επεκτάσεις και αλλαγές (υλικοτεχνικές-Διοικητικές και λοιπές
1 κρούσμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Περιφέρεια |Νοσοκομείο των 140 κλινν εκ των οποίων οι 30 ανήκουν στο
θεσμικές ) για να φτάσουμε στη σημερινή μορφή και δομή , σε
Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες ευεργέτες και δωρητές έχουν
οποίοι ως γνωστόν διέθεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά , για τη
Την Τετάρτη 26 Μαΐου ανακοινθηκαν από τον ΕΟΔΥ 6 νέα | δημιουργία κοινωφελν έργων , δείχνοντας έμπρακτα την έντονη
φιλοπατρία και την ευγνωμοσύνη τους στον Έλληνα-συνάνθρωπο
Όπως προκύπτει από τα επίσημα Στατιστικά Δεδομένα |-συμπατριτη. Έτσι και το 1934 η Ελένη Δημήτριου, συνέβαλε
στον Δήμο Αμυνταίου και 1 στον Δήμο Πρεσπν.
σε ολοκληρωμένους εμβολιασμούς και 16.752 σε τουλάχιστον λειτουργία του Νοσοκομείου
μία δόση.
συνέχεια στην σελίδα 3