Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αp φύλλου 6880-12.361
0,50 ε
Από την Αντιπεριφέρεια Δράμας
Από Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων
ΔΡΑΣΗΡ Δράμας
Με εντολή του ΥΠΕN
Λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο
του πληθυσμού των αγριόχοιρων
και των υβριδίων αυτν
Από την Ένωση Ελλή νων Φυσικν
στο Δήμο Δοξάτου
για χωματερή
στον ξηροχείμαρρο
Δράσεις συμμετοχής γονέων
σε διαδικτυακές συναντή σεις
για θέματα στην οικογένεια
Ετήσιο μοριοδοτού μενο
επιμορφωτικό πρόγραμμα
Διαπολιπσμική Εκπαίδευση
- Ετερότητα , αποδοχή, ένταξη και σχολείο
Καμιά εντολή προς τοπαρόν
στην περιοχή του Νομού Δράμας
Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ η σύμβαση
Προχωράνε ακάθεκτοι για το διαγωνισμό ΑΡΧΙΜ ΗΔΗΣ τον Ιούλο στην Καβάλα
δωρεάς της Raycap με το Δήμο Νέες διακρίσεις για τους Δραμινούς
Δράμας για το Κολυμβητή ριο
Η δωρεά αφορά στη μελέτη κατασκευής του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Δράμας
αδερφούς Φωτιάδη στο Μαθηματικό
Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ
- Συγχαρητήρια από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΤου Θανόση Πολυμένη
ΤΟ ΘΕΜΑ της δωρεάς της μελέτης
της εταιρείας"RayΤου Θανόση Πολυμένη
ΕΕΣ επτυχίες σημείωσαν
τα αδέρφια Πρόδρομος
cap- για την ανακατασκευή του Κολυμβητηρίου Δράμας, εισέρχε
ται πλέον σε νέο επί πεδο . Καιο λόγος είναι
ότι , με απόφαση που
υπέγραψε ο υπουργός
Εσωτερικν κ . Βορίδης
και την συνυπογράφει
και ο υπουργός Οικονο
μικν κ . Στακούρας, η
σύμβαση δωρεάς μεταξύ
του Δήμου Δράμας και
της εταιρείας -Raycap-.
εγκρίνεται ως νόμμη.
Αναλυτικότερα , στην απόφαση που τηρίων για το Δημοτικό Καλυμβητήριο
υπογράφουν οι δύο υπουργοί Εσωτερ - Δράμας].
κν και Οικονομικν με ημερομηνία Το ιστορικό
26105/2021 και αρθμό πρωτοκόλλου:
39058, αναφέρονται τα εξής
[Εγκρίνουμε , την Σύμβαση Δωρεάς θέμα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ο
ποσού 455.000,00 ευρ χωρίς ΦΠΑ με Δήμος Δράμας και η εταιρεία -Raycap
ταξύ του Δήμου Δράμας , και της εαι ρeίας με την επωνυμία -PEHKAΠΑΕ.. Η σύμβαση δωρεάς σχετικά με τη μελέτη
εν λόγω σύμβαση αφορά στην εκτέλεση ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου.
των υπηρεσιν και μελετν για την καθαίρε ση υφστάμενης παλαιάς στέγης σήμερα παραμένει κλειστό , εξατίας των
κερκίδων και αποδυτηρίων και μελέτη κα- προβλημάτων στατικότητα ς που αντιμε
τασκευής νέος στέγης και κτιρίου αποδυ - τωπίζει.
Τα δυο αδέρφια, συνεχζουν να
έχουν επιτυχίες σε Μαθηματ κούς Διαγωνισμούς, και μάλιστα
μέσα στο 2020 ο Πρόδρομος εiε
λάβει το 10 Βραβείο στον 37ο
το 2019 στον 36ο Διαγωισμό του
Αρχιμήδη- είχε επίσης κατακτήσει την πρτη θέση. Στον ίδιο
διαγωνισμό το 2020, είχε συμμετάσχει επίσης και ο αδερφός του
Θεοδόσιος
Ο Πρόδρομος Φωτάδης , σή μερα είναι μαθητής της Α Λυκείου
Νικηφόρου Δράμας , εν ο Θεοδόσιος Φωπάδης είναι μαθητής Τα αδέρφια Φωπάδη . Από αριστερά ο Πρόδρομος και δε ξά ο θεοδόσιος
της Γ' Λυκείου του Μουσικού.
Σχαλείου Δράμας . Οι δύο μαθη τές , είναι οι μόνοι από το Νομό
Δράμας που περνούν στην επόμενη φάση .
Ο Μαθηματικός Διαγωνισμός-Θαλής-, που δοργαν - φέρονται τα εξής
νει κάθε χρόνο η Ελληνεκή Μαθηματική Εταιρεία , διεξήχθη το Νοέμβριο σε όλα τα σχολεία της χρας και τα προσωπικά , αλλά και εκ μέρους όλης της Διεύθυνσης
αποτελέσματα έγιναν γνωστά το βράδυ της Τρίτης 25 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, τους μαθητές:
Μaίou . Ο λόγος ότι το Νοέμβριο δεν είχαν μπορόσει να
συμμετάσχουν άλα οι μαθητές εξαπίας της πανδημίας Σχολείου Δράμας
του κορωνοίού.
Πα τον ίδο λόγο , επειδή άργησαν οι διαδικασίες για σίου ΝΤ Νικηφόρου Δράμας , για τη συμμετοχή τους,
τον επόμενο διαγωνισμό -Ευκλείδης, οι εππυχόντες αλλά και την παλύ σημαντική τους επιτιχία στον 81ο Πααπό το eαλής" πηγαίνουν απευθείας στην τρτη φάση νελλήνο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.ΜΔ) στα Μαθηματων διαγωνσμν τον Αρχιμήδη-.
Η ανακανωση έγιε από την Ελληνική Μαθηματική Αξζε να σημεωθεί ότι η διάκριση των παραπάνω μα
Εταιρεία, η οπαία επισημαίνοντας ότι κλόγων των δύσκο- θηπν είναι αποτέλεσμα σημαντικής προσπάθειας των
λων συνθηκν για τη δενέργεια εξετάσεων εξαπίας της δίων , αλλά και τωw καθηγητν τους, σε δύσκαλους καιπανδημίας . ο διαγωνισμός-Ευλείδης για τη φετινή ρούς και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες Συγχαρητήρια,
χρονιά με απόφαση του ΔΣ της ΕΜE ματαιθηκε
Ετσι λοιπόν, τα αδέρφια Πρόδρομος και Θεοδόσης σας!.
Φωτάδης , θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό
-Αρχιμήδης το Σάββατο
5 Ιουλίου, όπου για την
Περιφέρεια ΑΜΘ θα γνει
στην Καβάλα.
Από τα αποτελέσματα
του ΑΡΧΙΜΗΔΗ θα επ λεγούν οι ομάδες που θα
συμμετάσχουν στη Βαλ.
καυκή
Ολυμπάδα Νέων και στη
Διεθνή
Ολυμπιάδα.
Συγχαρητήρια από η
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
Στο μεταξ , η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Δευτεροβθμιας Εκπα.
δευσης Ν. Δράμας κα.
Βαμβούρη, απέστειλε
επιστολή στα σχολεία
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
του Γυμνασίου ΛΤ
Σύμφωνα με όσα tχει δημοσιεύσει
μέχρι σήμερα ο-Πρωνός Τίπος - για το
Από παλαιόερη βράβευση.
που φοτούν αλλά και στους μαθητές , με την οποία τους
συγχαίρει για την επτυχία τους . Στην επιστολή της , αν του κ . Κστα Αποστολίδη, έχουν συνάψα
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δρά μας
ΦΩΤΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙο , της Γ Λυκείου του Μουσικού
και ΦΩΤΙΑΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ , της ΑΛυκείου του Γυμνατικά, Ο ΘΑΛΗΣ.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
αγαπητά μου παιδιά , καλή συνέχεια στην προσπάθειά
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
| σελ 4η
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Μαθηματική
Μαθηματκή
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσο:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κiν: 697 7422 184
Ηπείρου & ". Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Καθημερινές 100013:00 και 18:00 2000 ( κτός Τετόρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
ΠΡΩΝΟΣ
Εpίpων Αωpατικν 12 , Δράμα Τ.Κ. 66100
n 2521 032 269 [email protected]ισal. cow] www.oronthrais.gr
31385 643791/321 104962
Πλντήρο Χαν Κόeνος Δράμα
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα