Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Στη Σπάρτη σήμερα
ο Κυριάκος Βελόπουλος
Με δήλωση και εισιτήριο
οι συναυλίες
> ολ. 8 των αΠαλαιολογείωνν σλ.11
(Εσπασεο τα θερμόμετρα
| και Πάλι n Σπάρτη
> σελ . 16
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 27 Μαϊου 2021 | Έτος 25| Αριθμός 61271 Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Νέα δράση για μικρομεσαίων επενδύσεων από την Περιφέρεια
E- ράφι και τοπική
ηλεκτρονική αγορά
Λακωνίας
Ενίσχυση τουριστικν
επιχειρήσεων στη Μάνη
Κάλεσμα για oπόκτηση
Ηλεκτρονικού Ραφιού Onine
Πωλήσεων στην Tonική
Ηλεκτρονική Αγορά της Λaκωνίας και στην Πανελλήνια
Ηλεκτρονική
[www.directmarket.gr)
απευθύνει στις επιχειρήσεις
του νομού το
Λακωνίας Το Enιμελητήριο
αναλαμβάνει την ΠρωτοΒουλία σε συνεργασία με την
Αγορά
ητήριο
Κεντρική Ενωση Enιμελητη
ρίων και την ηλεκτρονική
αγορά Directmarket.
Lgr για
να στηρίξουν άμεσα τις επι
χειρήσεις Σε μια αnό τις nιo
δύσκολες περιόδους για το
λιανικό εμπόριο , Παρέχει
άμεση , σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση για την neτης ησνδημίας
[δωρεάν τουλάχιστον έως
ρίοδο
15/7/2021 ) σε
επιχειρηματίες και καταναλωτές .
Όλες οι εnιχειρήσεις της
Λακωνίας μηορούν άμεσα
και δωρεάν να κάνουν ηλεΕως 75.000 ευρ η επιχορήγηση
κτρονικές ηωλήσεις , οξιοόλους
Δικαιούχοι της δράσης είναι
Πρόγραμμα για την ενίσχυση νήσου, έχει τίτλο Eνίσχυση tης στάμενων μικρομεσαίων επιχει
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ ρήσεων ΜμΕ) nou δραστηριο- υφιστάμενες , νέες και υπό σύΠou δραστηριοηοιούνται στον επιχειρήσεων στον τομέα του
τομέα του τουρισμού στην Πe τουρισμού εντός της Περιοχής τομέα της ηεριοχής Παρέμβο- σεις , οι οπoίες δραστηριοριοχή της Μάνης θα υλοποιnθεί nαpέμβασης της ΟΧΕ Μάνηςστο ηλαίσιο της ΟΧΕ Μάνης
(Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Το Πρόγραμμα , Που ηpo - επιχειρήσεων , καθς και τον θούν και να αυξήσουν την αντοκήρυξε η Περιφέρεια Πελοηον - εκσυγχρονισμό νέων και υφi - γωνιστικότητα τους
Ποιντας
δυνατούς τρόπους και εφορμόζοντας δικές τους Πολιτικές Πλησης αποστολής και
μεταφορικν 1) Click Αννay
για ηλεκτρονική ηροβολήΠληση των Προϊόντων σας
στην ηλεκτρονική αγορά Directmarketgr, ηλεκτρονική
nαραγγελία, Πληρωμή με
κατάθεση , με κάρτα ή POS
και Παραλαβή με ραντεβού
στο κατάστημά σας 2) Ηλε
κτρονικό Ράφι- στο Directmarket.gr για ηλεκτρονικές
: όλους τους δυΠοιούνται στον πλέον δυναμικό σταση μικρομεσαίες επιχειρήσης, τον τουρισμό , εντός της Πε - nοιούνται ή θα δραστηριοποιΗ νέα δράση έχει ως βασικό ριοχής nαρέμβασης της ΟΧΕ n8ούν στην Περιοχή nαρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ
στόχο την ενίσχυση της ίδρυσης Μάνης με σκοπό να αναπτυxΜάνης
Στα Πρτα σπίτια του οικισμού πλησίασαν οι φλόγες
Φωτιά απείλησε το Αρχοντικό
Αποδίδεται σε αγροτικές εργασίες εν έγινε μια σύλληψη
Στην οριοθέτηση της μεγάλης
ηuρκαγιάς , nou ξέσπασε λίγα
λεπτά μετά τις 2.00 το μεσημέρι
της Τετάρτης 26/5 , στην Περιοχή Αρχοντικό Αν Μάνης
ηροχρησε η Πυροσβεστική .
Το απόγευμα της Τετάρτης , η
εικόνα της φωτιάς , nou εκδηλθηκε στο Βόρειο άκρο του
οικισμού κοντά στον nοταμό
Σμήνο, δεν ενέηνεε λόγους
ανησυχίας , ωστόσο στην Πε ριοχή Παρέμεναν ισχυρές δυ νάμεις της Πυροσβεστικής για
την ηλήρη κατάσβεση και την
αnoφυγή nιθανν αναζωηυρσεων.
Πωλήσεις με
νατούς τρόπους ηληρωμής
και αποστολής nαραγγελίας .
Η ηλεκτρονική αγορά Di rectmarket.gr aπευθύνεται
σε όλες ανεξαιρέτως τις επ χειρήσεις
Για τη φόρμα εγγραφής
https//www.directmarket.g
ridmarket/marketplc/user
user_regi5P
+2021/5/26 17:26
ουνέχειο σελ. θ
91lakonikos.gr
Τουρισμός ,
η αυτοκαταδίκη μας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Χρήστου Πανναρά
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα