Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

25oC, 21:00

€0.80

20oC - Υγρασία 34%-94% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:17 - Δύση ηλίου: 20:57

ÓÜðéá âñå÷Üìåíá ôóéìÝíôï êáé óêïõñéÜ

Τα περιοριστικά μέτρα, κατά κανόνα, εργαλειοποιούνται.
Ανεξαρτήτως της ανάγκης που τα επιβάλλει και των προθέσεων εκείνου που τα αποφασίζει. Η διαπίστωση δεν αφορά μόνον στην υπόθεση του κορονοϊού. Η παγκόσμια οικονομική ιστορία βρίθει παραδειγμάτων βίαιης, βαθιάς και σε έκταση, ανακατανομής εισοδημάτων με αφορμή περιορισμούς. Ιδιαιτέρως μάλιστα όταν αυτοί είναι μεγάλης κλίμακας. Έτσι εξηγείται ο πλουτισμός εκείνων που εξυπηρέτησαν το βρετανικό εμπόριο από τα
ευρωπαϊκά λιμάνια όταν ο Ναπολέων, το είχε απαγορεύσει. Έτσι η μαφία στην Αμερική επί ποτοαπαγόρευσης. Δεν είναι καθόλου άσχετο το γεγονός ότι ο Αλ Καπόνε συνελήφθη για φορολογικές παραβάσεις. Έτσι και οι μαυραγορίτες επί γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Έτσι και η ρώσικη μαφία, που αξίωσε και πέτυχε την ανατροπή. 3»

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5360

Ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «κ.Ε»

ÌÝóá Éïõíßïõ ç áðïêëéìÜêùóç
Ï áñéèìüò êñïõóìÜôùí óôçí
ÊÝñêõñá, ôåßíåé íá óôáèåñïðïéçèåß êáé óå óõíäõáóìü
ìå ôï õøçëü ðïóïóôü åìâïëéáóôéêÞò êÜëõøçò åêôéìÜôáé
üôé èá õðÜñîåé óôáäéáêÞ áðïêëéìÜêùóç ôçò ðáíäçìßáò
ìÝóá óôïí Éïýíéï.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την σταδιακή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων
κορωνοϊού στην Κέρκυρα μέσα
στον Ιούνιο εκτιμά ο επιδημιολόγος Γιάννης Αλαμάνος μιλώντας στην «Ε» με αφορμή τα
51 κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ την Τρίτη, προκαλώντας έκδηλη ανησυχία.
ΣΕΛΙΔΑ

7»

ÓõíïëéêÜ 20 ôìÞìáôá êáé ó÷ïëåßá
óå áíáóôïëÞ, ëüãù êïñùíïúïý 7»
ΑΘΗΝΑ. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε στο Διεθνές
Μίτινγκ Αλμάτων της Καλλιθέας η Σπυριδούλα Καρύδη. Η Κερκυραία άλτρια του Γιώργου Πομάσκι κατέλαβε την πρώτη θέση στο τριπλούν, ενώ έκανε και
νέο ατομικό ρεκόρ, με άλμα στα 14,19μ.
Η νεαρή σε δηλώσεις της στο sports3.gr τόνισε πως
στόχος της πάντα είναι το ατομικό ρεκόρ, ενώ δήλωσε πως της ταιριάζει αυτό το στάδιο και είναι στη φάση της προετοιμασίας για τους αγώνες που έρχονται.
"Αυτός ήταν ο στόχος μας. Το δεύτερο μου άλμα ήταν καλύτερο, αλλά το χάλασα λίγο στο τέλος. Είμαι
ευχαριστημένη, γιατί είναι και ο προπονητής μου πιστεύω. Θα είμαι στα Χανιά, σε έναν αγώνα στην Ιταλία, Πανελλήνιο πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό της
κατηγορίας μου σίγουρα", είπε μεταξύ άλλων.

Åíßó÷õóç ôïõ
åìâïëéáóôéêïý 9»

¸íá âÞìá ðñéí ôçí Ýíáñîç
ôçò åñãïëáâßáò óôï “ÃéáëëéíÜ” 10»

"×ñõóÞ" Êáñýäç
óôï ÄéåèíÝò Ìßôéíãê
ÁëìÜôùí óôçí ÊáëëéèÝá



Τελευταία νέα από την εφημερίδα