Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡLNΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
από το ΕΣΠΑ η Περιφέραα ΑΝΟ
τον τοταμό Κόσυνθ στην ΠΕ Είνθης
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
και Οράκης κ . Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια διαθέτει πόρους
ύψους 7,8 εκατομμυρίων ευρ από το ΕΣΠΑ για το έργο αντι.
πλημμυρικής προστασίας στις παρόχθιες εκτάσεις του ποτα.
μου Κόσυνθου στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
| ΣΕΛΙΔΑ3
Επισιτιστική
βοήθεια
σε εκατό δικαιούχες
οικογένειες
της Μητροπόλες
Εάνθης
με χαμηλό εισόδημα
Στη Θράκη
την Κυριακή
ο Τσαβούσογλου
Σύμηωνα με διπλοιμαΕξυτερικν Νίκος Δέν| δus αναμένεται να παρα θέσει ανεπίσημο δείπνο
0α ουνεντηθεί επίσημα
| μαζί του στην Αθήνα τη
ην Τετάρτη 26 Μαίου στον χρο του Πνευματικού!
Κέντρου του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Του Θεού
Σοφίας , πραγματοποιήθηκε η μηνιαία διανομή του!
προγράμματος επιστιστικής βοήθειας σε εκατό (100)"
ο Τοtpoς υπουγγός Εξιωτερικν αναμένεται νοφτερu την Κυμακή να πραγματοποιήσει ιδιοτιχή
δικαιούχες οικογένειες της Μητροπόλες μας με χαμηλό εισόδημα.
ακής μεονότητας , κατά τηην πόγια προκληπική το Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί το αποτέλεσμα συνεργασίας της καθ ημάς Ιεράς Μη- | κκή της Άγευρας. Ewδενδιαgέρον είναι το γεγωνός
τροπόλεως με την Μ.Κ.Ο. "ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνν και των καταστη
μάτων ΜΑΣΟΥΤΗΣ και εντάσσεται σε μία συνολική προσπάθεια της Μητροπόλες μας που
ότι επισκίπτι τα πρτα ηη eρoη κυ μετά θα συνα Συμφνα με πληροφορίs κατi την παρυμονή
τον στην Ελλάδα ο . . Τουβούσυγλου α ουνυντηθεί
και με τον πρωθυπου ργό Κυριάκο Μητσοτάκη. τη
σκοπό έχει την ανακούφιση συμπολιτν μας που έχουν πληγεί από την εντεινόμενη οικονομική κρίση.
ΣΕΛΙΑΑ 3
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ :
ΦΟΒΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ .
(ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΠΕΛ 13/26 ΜΑΪΟΥ 1916)
Το Γεyονός Anoppoς ημέρα, η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/25 Μaϊοu 1916 Μια γερμανική hn mniκού , μεκομένης αυνθέσευως, 40 nnεk ακολο θούμενο αnό δύο poυnγapικά Συντόγματα, ως εμπροσθοφunακή , toυ κύρου όγκου του pουryapκού στρατού (26.000 ) , δαoυζει το φ .
ρύγn του Ετρυμόνα no ., to onsio φρόοσει, το οnυρό Ρούnελ, εννέα xιΛ., ano το Ελrvoβouλγαρικύ ούνορα , το onoio έχει κατασκευοστεί
Αντιστράτηγος Ε.Α
Παναγιτης Χόνολης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα