Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4974- ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
• Στην τελική ευθεία για
το νέο πρόγραμμα -Πότε
ξεκινά, ποια θα είναι τα 3
νέα κριτήρια
• Η ώρα που το επόμενο
πρόγραμμα ενεργειακής
αναβάθμισης «Εξοικονομώ
– Αυτονομώ» θα ξεκινήσει
να δέχεται αιτήσεις πλησιάζει.
Óåë. 5

s

Πολιτική
Την άμεση μετεγκατάσταση του Κτηματολογίου Ρόδου
ανακοίνωσε ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας

s

Óåë. 6

Παιδεία
Το 5ο Δημοτικό
σχολείο Καρδίτσας,
δεν ξεχνά τον
Γιώργο Τζιώτα…

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr