Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μό Των ων η αποbου ων γάλα φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο-Αρ. φύλλου 18.015 . Τιμή 0,60 Ε .Πέμπτη 27 Μαΐου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fa 26510 30.350 ttp:/ww.proinosiogos.gr emaiinio @proinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Οι δασικοί χάρτες βάζουν φρένο στις μεταβιβάσεις ιδιοκτησιν
Ο Στην επικείμενη απόφαση του ΣΤΕ στρέφονται Μετά τον ΕΟΛΥ και οι αναλύσεις της ΛΕΥΗΙτο επβεβαινουν..
ΚΦορτωμέναν με κορωνοϊό
τα λύματα του Βιολογικού!
οι ελπίδες για άρση του αδιεξόδου
. Οι επιπτσεις από Τον Τρό.
πο που προωθήθηκε από την
προηγούμενη Κυβέρνηση η σύ.
νταξη Των δασικν χαρτν άρχ
σαν ήδη να γίνονται αισθητές σε
κάθε περιοχή που έγινε η ανάρτη
σή τους Η προσπάθεια δε της σημερηνής , μέσω αποφάσεων Του
Περισσότερο επιβαρυμένες περιοχές Κατσικά και Πανηπειρωτικό
Ανατολής . Στα 13 έπεσαν χθες τακρούσματα στα Γιάννενα
Ο Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί με το Astra Zeneca ανακοίνωσε χθες το Υπ. Υγείας
. Κατακόρυφη μείωση των
κρουσμάτων κορωνοίού στην Π
pιφερειακή Ενότητα bωσννίνων
προέκυψε από τα χθεσηνά στο .
χεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ κα θς αυτά ανήλθαν σε 13 () ένας
αριθμός που επιτρέπει συγκρατη
μένη αισιοδοξία όι μπορεί επτέ .
ΡΕΠΟΡΤΑz
πρην Υπουργού Περιβάλλοντος
Κ. Χατζηδάκη να αντιμετωπι
στούν ορισμένες από nς αδικίες
που διαπιστνονται , έχει μπλο κάρει μετά την προσφυγή των
Δασολόγων ου Δημοσίου και οΡισμένων περιβαλλοντκν οργα .
νσεων στο Συμβούλιο ης Επι
κρατείας η απόφαση Του οποίου
αναμένεται
Μέχρι τότε όμως η ωή χάδων
διοκτητν aγporκν 11η σελ
Σε κατάστιση ομηρίας έχουν περιέλθει χλιάδες ιδιοκτητες
αγpoπικν ακινήτων που -ελέω δασικν χαρτν δεν μπορούν
να αξιοποιήσουν Τις περιουσίες τους
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Από Μ.Ελισάφ και Δημοτική Αρχή
Αχρείαστη . μικροπολιτική
με το Άλσος στο επίκεντρο!
" Στο στήγαστρο η Πιύεδρος της Κονόητας επιδή είτε τα αυτονόγτα
λους να τεθεί υπό έλεγχο η διασπορά . θετικά ήταν όμως τα στου .
χεία και για την Ήπειρο συνολικά
καθς ανακοινθηκαν από δύο
κρούσματα σε Πρέβε(α και θε
Τα θετικά σήματα κορωνοίού που διαπιστνονται στην είσοδο
Του Βιολογικού Καθρισμού Ιωαννίνων , δεήνουν ότι υπάρχει
πολύς δρόμος ακόμη στε να eασευτεί η πανδημία
καλή σε σύγκριση με την προη
γούμενη ημέρα ήταν και η πανελ .
στο .
λαδική εικόνα , καθς ο συνολικός
αριθμός ήταν 1.517 , με τους διο
σωληνωμένους να μενονται aκόμη περισσότερο (ίπσαν στους
547) εν οι νέο, θάνατοι ήταν 44
Σταθερά σήματα
στα λύματα
Τα χθεσηνά στοχεία του ΕΟΔΥ
δεν επτρέπουν όμως
. Μία τελείως α χρείαστη και εν τέλει ε.
πιζήμια αντιταράθεση
προκλήθηκε ανάμεσα
στη Δημοτική Αρχή Ιω
αννίνων και την Πρόε.
δρο της Κoινότητας Ιω.
αννιτν , με αφορμή ο
θέμα της uιοθεσίας.
Του Αλσους
Η Δημοτική Αρχή επιδωξε να
μεταθέσει ην ευθύνη περιτοίησης ρεσίες του Δήμου στην Κoνότητα ( ).
Μτεμμποουιή ύμηα
Tav Παρέμβαση του Υπουργού ζητά η Ενωση Aγρoτν
Πλλοί αγοπροβατοτρόφοι της Ηπείρου
δεν πληρθηκαν την συνδεδεμένη ενίσχυση
του πάρκου από Τις αρμόδιες υπηΣελ. 12
εκμεταλλευόμενη τη διάθεσή της να
υλοποιήσει δράσες στον χρο του,
Παρεμβάσεις αναστήλωσης από ην Περιφέρεια μταξύων οποίων και κοτή χόρτων
νΕρτηση στη Βουλή από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙNΑΛ
ή καθαρισμό σε συ-11η σελ.
Διασζονται ιστορικοί ναοί
και μοναστήρια της Ηπείρου
. ' αλλάξει ο τpo
πος χορήγησης της συδεδεμίνης ενίσχυσης Του
έτους 2020 στους κτη
Τρόφους και να επανέ .
θει Το σύστημα πληρωμής Το οποίο ακολουθήθηκε τα προηγούμενα
χρόνια, ζητά από τον Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπ. Λβανό ο Γενικός Α
Υροτικός Συνεταιρισμός
Lωαννίνων κΕνωση αγροτνε.
Στην εmιστολή του (την υπογράφ Πρόεδρος Θεοχάρης Λιούρης)
Έρευνες αρχαιολόγων στην κοίτη του
0 Άραχθος... αποκαλύπτει
άγνωστα αρχαία μυστικά!
Ηρθαν στο φως σημαντικά ευρήματα από την Αμβρακία
νο. Συνεχείς
είναι οι αναστηλσεις ναων και
μοναστηριν
στην Ήπειρο.
πρωτοβουλία
της Περιφέρειας
Ηπείρου , που ,
χνει ειδικό βάρος
προς την κατεύθυνση αυτή . Στο
πλαίσιο αυτό, ερνασίες στερεωτκές και αποκατάστασης των αγιογραφιν έγιναν στην ιστορική Μονή
Παναγίας Βελλάς (όπου στεγάζεται η ομνυμη Σχολή),
. Μυστικά που έρ1 από
ο παρελΒόν και αποκαλύ πτουν πτυχές της στορίας Του Τόπου
: μας κρύβονται στα ν : ρά και nς όχθες Του
ποταμού Αράχθου Επειτα από πολλούς α-.
νες στο σκοτάδι ,
έρχονται σήμερα ξανά
στο φως
200 χρόνια ελευθερίας
θεί η αδικία σε βάρος των παραγu
γν και θαπληρωθούν για τον αριθτων οποίων
ήταν στο όριο Των
κτος Οπως σημεννει η Ενωση ο
περιορισμοί σης μετακινήήσες λόγω
-4η σελ ,
-11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Της Ημέρας
Ας συζητήσουμε και για
την Επείγουσα Ιατρική . .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αναζητείται νέος, φιλόδοξος και άφθαρτος".
Με άχρα μυστικότητα οι συζητήσεις
θα ενδιαφερθεί κανείς και γα τον
για τον επόμενο προπονητή του ΠΑΣ Προτάσεβτς της Βορείου Ηπείρου
-Στην Εθνική Ελπίδων Λλης και Λιάσος
> Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΙΣΑΚΟΥ,
> Του ΘΟΔΩΡΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Δευθυντή ΤEΠ Πανεπ. Νοοκομείου lωaνννων
. Σε συνεχείς συζητήσεις και επαφές
με προπονητές για να βρεθεί ο αντικατα στάτης Του Αργυρη Γιαννίκη στην εχνική
ηγεσία βρίσκεται ο Γργος Χριστοβασί
λης . Ο πρόεδρος Του ΠΑΣ Γιάνννα χειρί
ζεται Το θέμα προσωπικά με pοναδικό
σύμβουλο του τον γιο ου Παναγιτη, ο ο
ποίος είναι και ο τεχνικός διευθυντής της
γιαννιικης ομάδας
Όπως και στις προηγουμενες 1τη σελ.
. Παγκόσμιο ενδιαφέρον και κινητοποίηση από κυβερνήσεις και
διεθνείς οργανισμούς προκάλεσε η σύλληψη του Λευκορσου ανττ
πολιπευόμενου μπλόγκερ Ρομάν Προτάσεβιτς μετά την κκρατική αε ροπειρατεία" από το καθεστς Λουκασένκο , σε σημείο να
επιβάλλονται κυρσεις εις βάρος του Μινσκ .
Μέχρι και έκτακτη συνεδρίσση θα πρσγματοποιήσει για το θέμα
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερη ζέση για την
υπόθεση , με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
| Π.Α.E. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
.Η 27η Μαϊου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια
Ημέρα της Επείγουσας Ιατρικής και με αφορμή την
σημερινή ημέρα αξζει να αναφερθούν ορισμένα
πράγματα για εμάς , το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικν και το ΕΚΑΒ .
Εμείς λοιπόν όταν πονάς , είμαστε εκεί . Όταν κάποιος αγαπημένος
σου έχει ένα ατύχημα, εμείς είμαστε εκεί. Οταν η ζωή σου κινδυνεύει .
εμείς είμαστε εκεί . Την νύχτα , εμείς είμαστε εκεί Τα
-4η στλ
-τη σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα