Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα 7 SOS για τις δηλώσεις εισοδημάτων απο ενοίκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl1PΙΚΗ Μ!o
91 771234
567133
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.527
Τα 7 SOS για τις δηλσεις
εισοδημάτων από ενοίκια
Γιάννης Στουρνάρας
Διοικητής της ΤτΕ
Η ΕΚT να επιμείνει
στην Παράταση
της χαλαρής
νομισματικής
Πολιτικής
DG Comp
Πς επήλθε συμφωνία
για το Θριάσιο Πεδίο
Σε συμφωνία κατέληξαν οι ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ο όμι
λος Goldair και η κυβέρνηση στε να
Προχωρήσει η μεγάλη επένδυση για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο. Οι
διαπραγματεύσεις με την DG Comp έχουν φτάσει σε σημείο ολοκλήρωσης, όπως ενημέρωσε
σε τηλεδιάσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εμπορικού και Βιομηηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιά ο υπουργός Υποδομν και Μεταφορν , Κστας Καραμανλής. σελ. 9
ΗΝ αποκωδικοποιεί τα σημαντικότερα σημεία για τη συμπλήρωση των εντύπων E1 -E2
Επτά σημαντικά σημεία της φορολογικής νομοθεσίας και της διαδικασίας υποβολής και συμπλήρωσης των φετινν δηλσεων φορολογίας εισοδή
ματος Πρέπει να προσέξουν φέτος ιδιαίτερα εκατον
τάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.
Στα περισσότερα από τα σημεία αυτά εν σωματνονται ρολογίας εισοδήματος φυσικν προσΠων και στα
σημαντικές τροΠοΠοιήσεις ισχυουσν διατάξεων
Που επήλθαν Πρόσφατα με τον V. 4797/2021 και
αφορούν κυρίως τους ιδιοκτήτες οι οποίοι επλήγησαν
οικονομικά από την επιδημία του κορονοίού κατά Που σημαίνει ότι γίνονται ταυτόχρονα και διασταυ
τη διάρκεια του 2020. Τα oημεία στα οποία πρέπει ρσεις. Επίσης, προσοχή πρέπει να επιδείξουν στ
θέσπιση ειδικν ρυθμίσεων για τα ενοίκια Που έμει
ναν ανείσπρακτα το 2020, τον τρόΠο φορολόγησης
των ενοικίων , τη διασφάλιση της έκπτωσης των δα
Παννγια τν ενεργειακή , λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση των ακινήτων, τη διαδικασία εξαίρεσης
των Πληττόμενων από τα τεκμήρια, όΠως καιγια την
αποφυγή του (Πέναλτιν 22% αν δεν καλύψουν το
από 1.000.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων , όριο του 30% με eδαπάνες και, τέλος, την εξαίρεση
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. σελ. 5
να επκεντρωθεί ιδιαίτερα η Προσοχή των Περισσό
τερων ιδιοκητν ακινήτων είναι, καταρχήν , n aυ
τόματη Προσυμπλήρωση των Ποσν των εισπρα
θέντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλσεων
συνοδευτικά έντυπα E2 των αναλυτικν καταστάσεων
μισθωμάτων , τα οΠοία θα υποβάλουν φέτος Πάνω
Η πανδημία . .. σταμάτησε
τον χρόνο ανάπτυξης της Swatch
Αποκλίσεις - προβλέψεις
για τα φορολογικά έσοδα
Σε απομόνωση η Λευκορωσία
Ισχυρό αποτύπωμα στα μεγέθη της The Swatch
Group Greece είχε η Πανδημία, με τις πωλήσεις
της εταιρείας να υποχωρούν Πάνω από 50%,
επιβεβαινοντας τη γενικότερη τάση στον
κλάδο ρολογιν και κοσμημάτων, Που είναι
από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο
συγκριτικά με κάθε άλλn κατηγορία της αγοράς
μόδας. σελ. 12
ΤAand
Μικρή η υστέρηση στο α' τετράμηνο
δεν επιτρέπουν την εξαγωγή
Μικρή υ στέρηση έναντι του
στόχου κατά 178 εκατ. ευρ εμ- ασφαλν συμπερασμάτων γα
φάνισαν τα φορολογικά έσοδα
στο τετράμnνο, καθς έφτασαν υπολογισμού. Πρτον , διότι οι
στα 13,939 δισ. ευρ έναντι στό - στόχοι με τους οποίους γίνεται
χου 14,117 δισ. ευρ στο διά
στημα Ιανουαρίου-Απριλίου. στεί από τις εξελίξεις. Δεύτερον,
Κινήθηκαν δε σε υψηλότερο επί τα φορολογικά έσοδα της φετινής
Πεδο σε σχέση με το α' τετρά - χρονιάς έχουν φουσκσεν εξαιμηνο του 2020, Περίοδο κατά τίας της είσπραξης των τελν
την οποία είχαν Περιοριστεί στα κυκλοφορίας μέσα στον Φε13,216 δισ. ευρ. Όσο για το
Πρωτογενές έλλειμμα, αυτό ανήλ
θε στα 6,201 δισ. ευρ, έναντι
στόχου για 5,248 δισ. ευρ. Πάν- ΕΝΦΙΑ για τον Ιανουάριο και τον
τως, οι συγκεκριμένες επιδόσεις Φεβρουάριο του 2021. σελ. 3
Bited
Γιατί κερδίζουν έδαφος
τα φυτικά γαλακτοκομικά
Η αυξανόμενη ανταπόκριση των καταναλωτν
στα φυτικά γαλακτοκομικά ξαναμοιράζει την
"τράπουλα στον κλάδο σε Παγκόσμιο επΠεδο, με τις εκτιμήσεις των αναλυτν
να κάνουν λόγο για επικείμενη έναρξη
μιας νέας εΠοχής στη γαλακτοβιομηχανία . σελ. 11
την εκτέλεση του φετινού ΠροTelarus
η σύγκριση έχουν ήδη ξεπεραaine
σελ. 15
Σήμανση για τα πιο
-βισιμαν κινητά
Αναστέλλουν τις πτήσεις τους δεκάδες αεροπορικές
0 ΟΗΕ ζητεί την απελευθέρωση του Προτάσεβιτς
Η Υπέστη βασανιστήρια ο δημοσιογράφος
βρουάριο, αλλά και της μετάθε
σης δύο Περσινν δόσεων από
τον φόρο εισοδήματος και τον
Σενέα καταναλωτική σήμανση για την ανάδειξη
Πιο βισιμων κινητν τηλεφνων συμφνησαν
Πέντε από τους κορυφαίους παρόχους κινητν
επικοινωνιν της Ευρπης, οι Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telia Company κι
Vodafone. Η οικολογική αξιολόγηση (Eco Rating)
Πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρπη
από τον Ιούνιο του 2021, καλύπτοντας τηλέφωνα 12 Προμηθευτν. σελ. 11
Η κρουαζιέρα
επιστρέφει
στις δόξες
του 1970
Tailormadey
ενισχύσεις
Πράσινα
Προγράμματα
στην Ελλάδα
Κομισιόν: Εξετάζει εθνικές ιδιαιτερότητες
ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ >7
Αιγαίο
Πρόγραμμα SURE
σελ.13
Η Μεσόγειος είναι στο κέντρο
του ενδιαφέροντος της Παγκό
σμιας κρουαζιέρας , με την Ελ
λάδα να είναι από τις Πρτες
χρες όπου επανεκκινεί ο κλά
δος, εν για πρτη φορά μετά
τη δεκαετία του 1970 οι αναχω
Το Πακέτο των Προτάσεων, τοΟΠοίο θα υποβάλει
η Κομισιόν στις 15 Ιουνίου, σχετικά με τις επιπλέον
Προσπάθειες Που θα Πρέπει να καταβάλει κάθε
κράτοςμέλος για την επίτευξη του ενδιάμεσου στο
χου μείωσης των εκπομπν αερίων του θερμΟκn
Πίου κατά 55% μέχρι το 2030, θα λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες και την οικονομική κατάσταση
της κάθε χρας. Σχετικές διαβεβαισεις έδωσε ην Περιοδο
χθες στους Ευρωπαίους ηγέτες η Πρόεδρος της Κο
μισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. σελ . 2
Χρήστος Μεγάλου
CEO της Τράπεζας Πειραις
Νέα δάνεια ύψους 14,137
δισ. ευρ σε 12 κράτη-μέλη ,
Αντονι Μπλίνκεν
Δάνεια 10 δισ.
θα δοθούν
στην Ελλάδα, εκταμίευσε χθες
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω
του χρηματοδοτικού μέσου
SURE για τη στήριξη της απα
σχόλησης και των επιχειρήσε
ων στη διάρκεια της Πανδημίας. σελ.7
Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικν
Δέσμευση Παροχής
ανθρωπιστικής
βοήθειας στη Λωρίδα
της Γάζας
ρήσεις από τον Πειραιά είναι
Περισσότερες από τις transit
Προσεγγίσεις. σελ10
2020-2024

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μήνυμα Πλεύρη, Παππά, Κατρίνη για ευρωεκλογές χωρίς πόλωση
  Οι τρόποι με τους οποίους οι πολιτικοί θα μπορούσαν να αποφύγουν την «παγίδα» της ακραίας πόλωσης και του λαϊκισμού στον δημόσιο διάλογο, εν όψει και των Ευρωεκλογών, διερευνήθηκαν, από τους…Μήνυμα Πλεύρη, Παππά, Κατρίνη για ευρωεκλογές χωρίς πόλωση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Χατζηδάκης: Η επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσει όλη την Ευρώπη
  «Οι επιφυλάξεις κάποιων κρατών μελών στην επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παραγνωρίζουν το γεγονός ότι αυτές οι πολιτικές δεν ενισχύουν μόνο τους άμεσα ωφελούμενους, αλλά την Ευρώπη συνολικά» δήλωσε…Κ. Χατζηδάκης: Η επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσει όλη την Ευρώπη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Λαζαράκου: Η «φρουρός» της αγοράς και τα διαδοχικά «ban» σε χρηματιστηριακές
  Αποτελεί το άγρυπνο μάτι του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν και ανέλαβε καθήκοντα προέδρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο λόγος για τη Βασιλική Λαζαράκου, η οποία εδώ και…Λαζαράκου: Η «φρουρός» της αγοράς και τα διαδοχικά «ban» σε χρηματιστηριακές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ιρανοί κατέλαβαν πλοίο ισραηλινών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ (βίντεο)
  Πλοίο υπό πορτογαλική σημαία, ισραηλινών συμφερόντων κατέλαβαν σήμερα Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια και επιβεβαίωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Οι ιρανικές ναυτικές…Ιρανοί κατέλαβαν πλοίο ισραηλινών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ (βίντεο) - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Οι ευχές του Μητροπολίτη Γαβριήλ για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ
  Η ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας απέστειλε τις ευχές της στην ΑΕΚ για την συμπλήρωση ενός αιώνα ύπαρξης της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Σύλλογος και Μητρόπολη διατηρούν άρρηκτους δεσμούς που…Οι ευχές του Μητροπολίτη Γαβριήλ για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ