Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΡΑΚΙΚΗΗ ΑΓΟΡΑΤ
....AΝ ΔΕΝ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
Μχαλεντζά
κηςς Με Τpα
χρυσά
μετάλλια
ολοκλήρωσε
|την παρουοία
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
ΧΟΡΑ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΝ ΘΑ
ΕΡΘΕΙ...
Του στΟ
| Πανευρωποί
| κό Πρωτθλη
μα-Επόμενος
στόχος Το Τάκο
ΟΡΦΘ C
ΠΕΜΠΤΗ 27 Μαϊου 2021
Ετος 270
. Αρ. Φύλλου 1335 Ευρ 0,50
Στηρίζουμε τον αθλητισμό
ης περιοχής μας www.ThrakiSportS.gr
σε όλα τα αλήματα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γραφεία: Γ. Νικολάου 3 69100 Κομο τη νή, Τηλ. και fax. : 25310-26500, email [email protected], www.thraki kiagora.gr
τα σλnικά νία της θράκης
ενημέρωση με στυλ Θρακικό!
ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης:
Ελκυστική πόλη-Φιλική στους δημότες
-Ανταγωνιστική και Καινοτόμα για τουρίστες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η μελέτη " March
2021 Global Consumer
Insights Pulse Survey"
εντοπίζει τις τάσεις
που συνδέονται με Τις
καταναλωτικές συμπε
ριφορές όπως αυτές
αναδειχθη καν από
την πανδημία.
>Όπως αποτυπνεται, η επίδραση
του COVID-19 έχει εντείνει την τάση που
θέλει τους καταναλω τές πιο ευαισθητοποιημένους σε θέματα βιωσιμότητας, με
ακόμα μεγαλύτερη εστίαση στην επίπτω
ση που έχουν οι αγοραστικές τους επιλο γές αναφορικά με
τους παράγοντες πα
ράγοντες ESG (περ
βάλλον , κοινωνία και
διακυβέρνηση).
> Παρά τον αντί
Τομεγαλεπήβολο έpo με ένα τεράσπο πλέγμα δράσεων και στόχων έει απορροφήσει μέγρι στημής Το 2% του προϋπολογισμού -Τα κατασκευασικά έργα ολοκληρνοντου Το 2021, οι sof ενέργειες το 2023
Κοινωνία, ΣΕΛ. 11
Καταπέλτης ο χάν Αχμέτ για την πολιτική υγείας της κυβέρνησης στη Ροδότη Ευριπίδης Στυλιανίδης:
"Επί ένα χρόνο αφήσατε την ενημέρωση της
Μειονότητας σε έναν βουλευτή και δύο
δημάρχους και τρα ανοίξατε
ένα εμβολιαστικό κέντρο στην Φιλλύρα !"
"Λείπουν
τα σύμβολα
γνήσιας
θετικής
Ελληνικής
μαγκιάς"
Πολιτική, ΣΕΛ. 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΦΙΛΥΡΑΣ
κτυπο Του COVID19 στο λιανικό εμπόριο, οι αγορές εντός
του καταστήματος
φαίνεται να παραμέ
νουν η κορυφαία επιλογή για καταναλωτές που Ψωνί ζουν καθημερινά ή ε βδομαδιαία.
Ικανοποιημένος ουφυπουργός Υγείας βλέπει απροθυμία
των πολτν για εμβολιασμούς και όχι ευθύνες στην
κυβερνητική πολιτική
Κοινωνία, ΣΕΛ. 9
ο βουλευπής Δημήτρης Χαρήτου στο Εμβολιαστικό Κέντρο Φιλύρας πην πρτη
μέρα λετουργας του: "Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες
σε υγειονομικό προσωπικό"
. .συνέχεια στην σελ 23
Κοινωνία, ΣΕΛ. 7
Συνδέσεις ρεύματοςπλευρικούς σταθμούς ύδρευσης στο σημείο
ελέγχου της Νυμφαίας
Διόδια σε τέσσερις
Διόδια
Τοll Post
της Εγνατίας Οδού
Το θέμα-1, ΣΕΛ. 3
Κοινωνία, ΣΕΛ. 8
- Νίκος Τσαλικίδης : "Επιδικουμε άρτιες
λύσεις στην αξιοποίηση ενός σημαντικού
αναπτυξιακού πόρου για τον τόπο μας
όπως είναι ο κάθετος οδικός άξονας !"
- Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης
Χαρίτου στον συνοριακό σταθμό της Νυμ
φαίας: "Η Νυμφαία ο καθρέφτης αποτυχί
αςτης κυβέρνησης στον σχεδιασμό για το
άνοιγμα του τουρισμού στην χρα"
- Υπάρχει προβληματισμός για τονόγκο
τουριστν στη Νυμφαία από τον
αντπεριφερειάρχη Τουρισμού AΜΘ
Θανάση Τσνη
ΠολλαπλασιάΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης
στηκαν ι
επιθέσεις από
συνοδούς στο
Σισμανόγλειο
- Οι εργαζόμενοι
ζητούν τοποθέ τηση Αστυνομικοού στην πύλη
- Την 1η Ιουνίου οι αναγγελίες για τς ζημιές σε ελιές και ρόδια στη
- Υπό παρακολούθηση η μειωμένη παραγωγή στα κεράσια λόγω καιρικν συνθηκν
: Χωρίς οργανόγραμμαο ΕΛΙΑ και
υύοστελεχωμένος οτ9ράκη.
Ροδόπη
Οικονομία, ΣΕΛ. 19
Επίσκεψη του
Περιφερειάρχη
ΑΜΘ στον
tnepoδο εu εδος Τοuφο
ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Οικονομία, ΣΕΛ. 19
Κοινωνία, ΣΕΛ. 10
Οικονομία, ΣΕΛ. 20
Το ΔΠΘ λέει όχι στη
δια ζσης εξεταστική
του Ιουνίου!
Όμιλο Πλαστικά
Θράκης στην
Ξάνθη
Μεγάλη
έρευνα:
Τi πιστευουν οι Τορκόι για 6ός Έλληνες
Αθλητικά, ΣΕΛ. 12-16