Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜAΪΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12360
0,50 ε
Ανακυκλνεις πλαστικό
Ακυρθηκε το έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο της Δευτέρας
Ανοίγει σή μερα η πλατφόρμα
για την ηλικιακή ομάδα 35-39
και για τα 4 διαθέσιμα εμβόλια
κατά της Covid-19
| Ποια είναι η πορεία του εμβολιασμού στην
| n.Ε. Δράμας
αΨηφιακοί Νομάδεςν
και αλουμίνιο στη φωτο βολταϊκή
μια αναπτυξιακή ευκαιρία
Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
για τα δια περιφοράς Δημοτικά
Συμβούλια στο Δήμο Δράμας
πρέσα και κερδίζεις πόντους
για την Ελλάδα
Μια νέα υπηρεσία με επιβράβευση από
| ΤΟ Δ. Δράμας με ανακύκλωση και πόντους
Γράφει ο Γιάννης Μήτσιος
Ο Δραμινός ιατρός αιματολόγος κ. Δ. Σωτηρόπουλος μιλάει στον Π.T.
Αυξητικές οι τάσεις καρκίνου
στον Νομό Δράμας σύμφωνα
Electric Eco Bikes-Μια
κοινωνική επιχείρηση
από το ο ΕΠΑΛ Δράμας
με τα πρτα στοιχεία
>Συμμετοχή στο πρόγραμμα: Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχει ρη ματίες
Υλοποίηση από το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα
Σωτηρόπο υλος: Είναι φήμη ότι ο Ν. Δράμας έχει περισσότερους καρκίνους
από άλλους Νομούς . Δεν υπάρχει επίσημη τεκμηρίωση.
αTο Τσέρνομπιλ δεν έπαιξε ρόλο στην αύξηση των καρκίνων στην περιοχή
1 της Δράμας
ι Του Θανάση Πολυμένη
-0 70 ΣΥΜΠΟΣΙΟ-Η Δράμα ενάντια
στον καρκίνο - με κεντρικό θέμα: ΚαρΙ πλέον στην ιστορία . Όπως είναι γνωστό και
έχουμε ήδη δημοσιεύσει , είναι το πρτο συνέδριο πουπραγματοποήθηκε εξ ολοκλήρου
διαδικτυακά και σημείωσε αρκετή επτυχία .
Τα στοοχεία που κάθε χρόνο δίνονται από τα
1 συμπόσια που διοργαννει η Επιστημονική
Ι Εταιρεία Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο,
είναι πάντα ενδιαφέροντα . Και για άλλη μια
φορά, οι ενδιαφεράμενοι μπορούν να τα χρη
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΕ ΕΝΑ πολύ ενδιαφέρον πρό γραμμα συμμετέχει για πρτη νωνκής Επιχείρησης: Όπως αναφερθή - σιμοποούν για πολλούς λόγους .
-φορά, το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας και μά- καμε παραπάνω , το 1ο ΕΠΑΛ συμμετέχει
λιστα με προστκή να βρεθεί το βράδυ στο πρόγραμμα Δεξιότητες Ζωής: Ανα της Πέμπτης , μ
Αυτή τη στγμή, το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας βρί - τίες -με την καινωνική επιχείρηση Εlectric στο Νομό Δράμας Η Επιστημονική Εταιρεία
σκεται μαζί με άλλα 7 σχολεία στην Ελ- Eoo Bikes. Το πρόγραμμα αυτό υλοποεί
λάδα, και μολιστα μαζί με το Αρσάκεο.
Όπως μας εξηγεί ο δευθυντής του 1ου λάδα
ΕΠΑΛΔράμας , το πρόγραμμα θα παρουσαστεί ζωντανά το βράδυ της Πέμπτης , πτύσσοντας Κονωνικούς Επιχειρημαόπου μέσα σε 4 λεπτά , θα πρέπει να πα - Τίες, αναδεικνύει τους μαθητές και
ρουσιαστεί ολόκληρη η κονωνική επιχεί - σπουδαστές που ξεχρισαν με την επιρηση
Electic Eco Blkes-Κοινωνική Επιχεί - νικό αντίκτυπο.
Τι είναι λοπόν το πρόγραμμα της Κοι
Από τα ενδιαφέροντα όμως σημεία που το
1 Συμπόσιο αυτό στάθηκε για άλλη μια χρονά .
είναι η καταγραφή των θανάτων από καρκίνο
. στα πρτα βραβεία . πτύσσοντας Κονωνικούς Επιχειρημα
Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο , έχει ξεκνή σει μια μεγάλη έρευνα , για να διαφανεί τι ακρββς συμΙ βαίνει στο Ναμό.
Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε ιδιατερα ο Δραμνός πέρυσι , για το Δήμο Δράμας μιλντας , ήταν μα ανά γατρός κ. Δαμιανός Σωτηρόπουλος, Αματολόγος , Δ- λυση λεπτομερής σχετικά με τις ηλικίες , σχετικά με το
ευθυντής Αματολογικής Κλνκής και Μονάδας Μεταμό- φύλο, άνδρες- γυναίκες αν είχαν διαφορές κτλ και το
1 σχευσης Mυελού των Οστν , Γ.Ν . Θεσσαλονίκης , Γ . είδος καρκίνου.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΜΟΥ και Υπεύθυνος καταγραφής στην Αματολογκή Εταιρεία Ελάδος για συγκεκρμένες παθή- όλο το Νομό Δράμας Που σημnνει συμπεριλάβαμε
σεις ,
Στο 70 Συμπόσιο , ο κ . Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε στο νης , Δοξάτου και Παρανεστίου.
θέμα: Καταγραφή θανάτων από καρκίνο 1981-2012 Εγνε καταγραή όλων των ασθενν που πέθαναν
στους 7 Δήμους του νομού Δράμας και σύγκριση μεταξύ από καρκίνο anό ο 1981 έως και το 2012 ξεχωριστά και
τους. ,
"Πρωνός Τύπος- , συνομίλησε με τον κ . Σωτηρό - λυση . Η ανάλυση σε κάθε Δήμο χωρίζεται σε θετίες και.
πουλο , ο οποίος ευενς δέχηκε να αναφερθεί στα ελέγχουμε και τεστάρουμε τς θετίες μεταξύ τους . Αν
σταχεία noυ μέχρι σήμερα έχει συγκεντρσει και είναι δηλαδή μέσα στο χρόνο υπήρξαν διαφορές ή όχι. Μπραγματικά αξόλογα .
Ο τρόπος καταγραφής και το Τσέρνομπιλ
Ερωτμενος για το πς γνεται η καταγραφή των θα νάτων από καρκίνους
στην περοχή του Νομού
Δράμας , ο κ . Σωτηρόπουλος μας εξηγεί "n ρυσιείχα παρουσιάσει τα
δεδομένα για το Δήμο
Δράμας . Επειδή τα δεδομένα είναι από το 1981
έως το 2012 , έχουμε
μέσα και την προ -Καποδίστρια - περίοδο των
Δήμων και μετά , Μετά το
1998 ο Δήμος Δράμας
μεγαλνει , παίρνονται
και όμορες Κονότητες .
Το ίδιο γνεται και με
τους υπάλοπους Δή μους του Νομού.
Αυτό το αποίο έγνε πέρυσι, ήταν να βρούμε κυρίως , εάν
είχε παίξει κάποιο ρόλο .
στην αύξηση των θανάτων από καρκίνους , στο Δήμο Δράμας . Και είδαμε ότι
δεν είχε παίξει κάποιο ρόλο . Κατάπιν , αυτό που κάναμε
ται από το Βρετανικό Συμβούλο στην ΕλΤο πρόγραμμα-Δεξότητες Ζωής: Αναχειρηματική τους ιδέα με έντονο κονωΑυτό που κάναμε στη φετινή παρουσίαση, είναι για
τους υπόλοιπους 4 Δήμους: Νευροκοπίου, Προσοτσά στη συνέχεια αρχίσαμε να κάνουμε την στατιστική ανά ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
λάμε πάντα για το ποσοστό θανάτων από καρκίνο σε
σύγκριση με τους συνολικούς θανάτους
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
| σελ.Αη
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
Τσερνομπίλ
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ . ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/Vίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & ". Δραγούμη γωνία, Δράμα
Κo5ημερνiς: 100013:00 και 180 20:00 ( κτός Τετάρτης)
Σσββατοκύριακα κλεστά
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγχυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εpίpων Αωpατικν 12 , Δράμα Τ.Κ. 66100
n 2521 032 269 [email protected]ισal. cow] www.oronthrais.gr
ΠΡΩΝΟΣ
E5 643 791 / 2521 104962
ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα