Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΜΑΪΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
19.072
Σελίδα 28
ΣτΟ Ν. Λασιθίου
Κρίσιμοίσγνες σήμερα
( για τις ομάδες μας στη Γ εθνική
σήμερα και αυριο
η Υφυπουργός Τουρισμού
Σημαντικές ανακοινσεις
. Υποχρεωτικά τα self tests
στον ιδιωτικό τομέα
Με τσουχτερά πρόστιμα
απειλούνται οι αμελείς
περιμένουμε
για τον ΒOAΚ
Σελίδα 3
Τιαναμένεται να εξηγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο
. Εντατικότερη
αστυνόμευση
και αυστηρά πρόστιμα
από την Τροχαία
Αγ. Νικολάου
πάμενες μέρες σε θέσεις διαίτερα σημαντική την αλλά και εντάχθηκε η a.
nou αφορούν αρμοδιότη. επίσκεψη αυτή του πρω - ναβάθμιση των υφιστά τες για τα μεγάλα ανα- θυπουργού διότι αφορά μενων παρακάμψεων των
το σημαντικότερο έργο τριν πόλεων στο έργο.
Σε ότι αφορά το Λa
διαχρονικά στο νησί και σίθι αναμένεται να υπενκατά - θυμίσει πως η κυβέρνηση
κατέθεσε τη Μελέτη Πε
Ρεπορτάζ :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σήμερα αναμένεται να πτυξιακά έργ .
pριστικοποιηθεί το πρό .
γραμμα του πρωθυποuυργού Κυριακού Μητσοτάκη
ο οποίος θα επισκεφτεί
την Κρήτη το Σαββατο - ροφορίες αναφέρουν πως το προχωρήσει από την ριβαλλοντικν Επιπτκύριακο
Ο Πρωθυπουργός έρκεται στο νησί για το Υος Υπoομων κωστας τέλεσμαη Κρήτη να είνα Προχωρά στη Β' Φάση
μνημόσυνο του πατέρα Καραμανλής , ο υφυπουρ- η μόνη περιφέρεια της του Διαγωνισμού , ενω ο .
του , πρην nρωθυπουρ . γός Γιάννης Κεφαλογιάν - γoac Yωi a O ριστικοποίησε τη χάραξη
γού Κωνσταντίνου Μη - νης καθς και ο Γενικός οδικό δίκτυο , Μάλιστα, το
τσοτάκη , που θα γίνει Γραμματέας Γιργος Κα.
το πρωί της Κυριακής σε ραγιάννης Στην Κρήτη θα ηγεσίας του Υποuργείου πτωσεων για το Τμημα.
στενό οικογενειακό κύ - βρεθούν επίσης nολιτικοί Υποδομν μέχρι τρα , εί .
κλο Νωρίτερα, όμως, υ - Παpάγοντες του ΥΠoup -ναι πως επί των ημερν
Πάρχει προετοιμασία για γείου Ανάπτυξης προκε .
την προαναγγελθείσα a - μένου να δουν την πο νησης υπήρξε μόνο ένα
νακοίνωση του πρωθυ - ρεία των έργων στο νησί σκαρίφημα για τοδρόμο mό n ΚanΤκής καnoυργού για την δημι - Αν και δεν έχει επιβε - και καμία ουσιαστική ωουργία του Βόρειου Οδι - βαιωθεί ακόμα αν υπάρ -pμότητα
κού Αξονα Στο πλαίσιο ξει ευρύτατη παρουσία
αυτό καταγράφεται αuξημένη κινητικότητα κυ - στην Κρήτη , θεωρείται πως επί των ημερν της
βερνητικν παραγόντων , βέβαιο πως το επίκεντρο τωρινής κυβέρνησης αναδεδομένου ότι αναμένε - της πολιτικής ατζέντας τέθηκαν πάνω από 16 με
υποδομής πou έχει γίνει
Κυβερνητικό
κλιμάκιο
Δημοσιογραφικές πλη - φερε καμία κυβέρνηση να
μέχρι σήμερα
Σελίδα 4
στην Κρήτη και τα Χανιά θεωρία στην πράξη, ξεκ θα βρεθούν και ο υπουρ σεων για το τμήμα Χερνντας το έργο , με αno - σόνησος-Νεάπολη και
Ελεγχοι σε μεγάλα
ξενοδοχεία ανέδειξαν
πολλές περιπτσεις.
αδήλωτης εργασίας
και κατέθεσε και τη Με λέτη Περιβαλλοντικν Ε.
αφήγημα της πολιτικής
Χανιά -Ηράκλειο.
Αποτελεσματική
διαχείριση
Είναι προφανές , λοι.
Σελίδα 28
της προηγούμενης κυβέρταγωγής πρωθυπουργός
επιθυμεί να συνδέσει το
Ο πρωθυπουργός aκυβερνητικού κλιμακίου ναμένεται να επισuάνει ονομα του με την αnoτελεσματική διαχείριση
του πολύπαθου έργου
της Κρήτης, στοιχείο που
αναμένεται να τονιστεί
από τους κυβερνητικούς
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΙ να υπαρξει καυοδος θα είναι το νησί τις επό - λέτες , αναβαθμίστηκαν οι
υπουργν και κυβερνητι . μενες μέρες .
προβλέψεις για τα όρα
Το Μαξίμου θεωρεί - ταχύτητας του δρόμου .
κν αξωματούχων τις ε |ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΛΜΗΝΙΚΕΣ 0,59ε/ΚΙΛΟ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΝΩΣΣΟΥ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 6
0,39 / ΚΙΛΟ|
0,59ε/ΚΙΛΟ
ΚΑΦΕΝΕΔΑΚΙ
0,596/ΚΙΛΟ
0,59ε/ΚΙΛΟ
0.59ε/ΚΙΛ0
0,99ε/ΚΙΛΟ
1,096/ΚΙΛΟ
ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΕΜM.
DELIVERY
| ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣτΟ ΣΠΤΤΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑT' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00ΜM
Διανομή καθημερινά
6Ν02160 DEivery
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ .
13:00-23:30
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟοΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LKE ΣΤΗ ΕΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEB00K κoo
www.facebook.com/ Oπωρonωλείο Μυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική.χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AriΟ ΝikΟΛAΟΣ . ΤΗA. 28410 21711|
απο Τις δΠ.μ.
ΤΗΛ. 28410 27458
( έναντι Νοσοκομείου)
Διανομή κατ' οίκον
ΗParadosiako 2003 www.paradosiako-crete.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα