Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΔΕΗ: Επανυποβολή αιτήσεων για μειωμένο ΕTΜΕAΡ σε αγρότες
>>> ΤΕΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5982 Τετάρτη 26.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ:
Κοινή τιτλοποίηση
Αθανάσιος Λασκαρίδης:
Είμαι εκ διαμέτρου αντίθετος
με τις δηλάσεις του αδελφού μου
>>> ελ .
>>> ελ.
Από 2 Ιουνίου
επιχειρηματικν δανείων 1,5 δισ.
ευρ από τις τράπεζες
η καταβολή του
μρσματος
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ> ανακοιννει ότι με απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης
Μαΐου 2021, το μέρισμα για
τη χρήση 2020 ανέρχεται σε
0,01 ευρ ανά μετοχή της
ΕΦΚΑ: Υποχρεωτική
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Από το ανωτέρω μικτό ποσό
θα παρακρατηθεί ο αναλογν στο μέρισμα φόρος
ποσοστού 5%, ήτοι 0,0005
ευρ ανά μετοχή της
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και
συνεπς, το
μερίσματος που θα λάβουν
οι μέτοχοι θα ανέλθει στο
γίνεται η προσορινή
σύνταξη
εται η τροσω(
HSBC:
μετοχή
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Δικαιούχοι του μερίσματος
βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων ( record
date) είνει οι εγγεγραμμένοι
στο Σύστημα Αυλων Τίτλων
(ΣΑ.Τ) επενδυτές κατά την
Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021.
Τράπεζας
ύψους 1,4 δισ. ευρ, μαζί τη μέση αποδοτικότητα
Πειραις, ( από 16 %) και ανεβάζει
άλλες
δράσεις κεφαλαίων (ROTE) στο
9% (από 6% ποιν).
Ημερομηνία αποχοπής του
μερίσματος είναι η Πέμπτη,
27 Μαΐου 2021, πριν από την
ενίσχυσης κεφαλαίου, θα
πρέπει να επιτρέψουν να
επιταχύνει σημαντικά τη
μείωση του κινδύνου (de- για τη μετοχή σε όρους
risking) του ισολογισμού ενσματης
της και να καλύψει τη δια- αξίας (PTBV FY22e μετά
φορά από την άποψη της
ποιότητας των
σιακν στοιχείων και της
χερδοφορίας μεσοπρόθεσμα με τις άλλες εγχριες φορές ) στο 81,70, που
τοάπεζες, επισημαίνει η
HSBC.
Οδηγίες για το περιθριο που έχουν οι ασφαισμένοι, από την υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης έως και την επίσημη ημέρα από την οποία
θα κτρέχει η σύνταξή τους , δίνει ο ΕΦΚΑ μετά από τις τελευταίες
νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας Μάλιστα, ο φορέας
με εγεύκλιο του ξεκαθαρίζει ότι μετά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, ο ασφαλισμένος- μελλοντικός συνταξιούχος έχει μόλις ένα
μήνα περιθόρο, Τροχειμένου να καταθέσει και τα απαιτούμενα δικαιο
λογητικά .
Η τιμή-στόχος που θέτει
έναρξη της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνν
και συνετς, την ημέρα αυτή
μετοχς
λογιστικής
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ. θα
την ανακε φαλαιοποίηση
τον καθαρισμό του
ισολογισμού) αυξάνεται
σε 0,40 φορές (από 0,20
περιουκαι
είναι διαπτραγμαπεύσιμες
χωρίς το δικαίωμα είστραξ
ης του μερίσμετος
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα
Ως ημερομηνία έναρξης
καταβολής
ορίζεται η Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021, από την πληρτρτράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΑ
σημαίνει 5% ανοδικό περιθριο ( από ε1,61 ευρ
ποιν).
Η HSBC εκτιμά ότι το discount στην αποτίμησή της
με τις εγχριες τράπεζες
Καθιστά δε, την προσοχή των
ασφαλισμένων στο γεγονός ότι δικαιολογητικά.Μάλι στα,
το δικαίωμα για σύνταξη πλέον, δεν απαιτείται δήλωση
<τρέχευν από την πρτη ημέρα συναίνεσης από τον ασφαλ του επόμενου μήνα υποβολής σμένο,
της αίτησης, εφόσον έχουν
μερίσματος,
βρετανική τράπεζα
μεινει την εκτίμη σή της
για τον δείκτη μη εξυπηρετούμενης έχθεσης (NPES) εξακολουθεί να δικαιολογια το έτος 2020 σε 5%
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
γείται.
Created by Universal Document Converter