Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

28oC, 21:00

20oC - Υγρασία 46%-96% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:18 - Δύση ηλίου: 20:56

€0.80

Ïé Üíèñùðïé áõôïß Þóáí ìéÜ êÜðïéá ëýóéò

Ο κορονοϊός και οι περιορισμοί του αποδείχθηκαν σωτήρια για τον περιεσταλμένο εορτασμό της επετείου της Ένωσης. Κι έτσι σ’ αυτό το υποχρεωτικά περιορισμένο τοπίο, όλα έγιναν κατ’ ανάγκην. Επαναλήψεις, λογίδρια, εκβιασμένες τελετές, υποτιμημένα μετάλλια και σκέρτσα παραγόντων της δημόσιας ζωής. Η παρουσία της ΠτΔ αξιοποιήθηκε μάλλον παραπολιτικά, δεδομένης και της έμπνευσης για σύμβολα εξίσου και ομού, τα ελληνικά με τα βρετανικά, ερήμην των ριζοσπαστών και της
ιστορίας. Κάτι σαν σύγχρονες, δημόσιες σχέσεις δηλ. για φτηνούς, επικοινωνιακούς λόγους. 3»

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5359

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟ «ΚΛΕΙΣΤΟ» ΤΟΥ ΕΑΚΚ

Ìå óôü÷ï 40 ÷éë. åìâïëéáóìïýò
14 ìå 18 ãñáììÝò
ãéá ÷ßëéá åìâüëéá
çìåñçóßùò

Óôçí êáñäéÜ ôçò ÊÝñêõñáò, ç óçìáßá ôçò Ðáëáéóôßíçò
Η εκδήλωση αλληλεγγύης το χαρακτηριστικό των προοδευτικών Κερκυραίων. Εκεί δίπλα στην εβραϊκή
συνοικία των θυμάτων του ναζισμού.
Κάτω από το καμπαναριό της Ανουντσιάτα, πούναι θαμένα τα λείψανα
των μαχητών της ναυμαχίας της
Ναυπάκτου. Και κάποιοι λένε ότι
βλέπουν τα βράδια την ιστορία να
φέρνει βόλτες στα κερκυραϊκά καντούνια...

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Óôï «ìéêñïóêüðéï»
ãéá ðñþôç öïñÜ
ç äéåñåýíçóç ôïõ
èáëÜóóéïõ ÷þñïõ
óôï Éüíéï ðÝëáãïò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζεται το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο για το μετασχηματισμό του σε μεγα- εμβολιαστικό κέντρο που θα επιταχύνει τους εμβολιασμούς
στο νησί των Φαιάκων.
ΣΕΛΙΔΑ

Η

5»

ÂáñéÝò êáìðÜíåò»
ãéá ôéò êüíôñåò
óôá ÃïõâéÜ 4»

51 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
ôçí Ôñßôç 6»
Íá åìâïëéáóôïýí
üëïé ãéá
ôçí áíïóßá
óôçí Åõñþðç,
óôéò áñ÷Ýò
ôïõ Öèéíïðþñïõ
6»

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ 9»

Ôï èñõëéêü ÓðéôöÜéñ,
áíáêáôáóêåõáóìÝíï,
óôçí ÊÝñêõñá, ôçí ÐÝìðôç 4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα