Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4973 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ

2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Ποσοστά εμβολισμένων…
• Τα ποσοστά των εμβολιασμένων ανά ηλικιακή ομάδα στη
χώρα μας.
• Οι εμβολιασμοί στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας
• Στην ομάδα 75 – 79 οι πιο εμβολιασμένοι. Ποιοι καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Ποιο
εμβόλιο έχει γίνει στον περισσότερο πληθυσμό.
Óåë. 5

s

Έργα
Έργα οδικής ασφάλειας σε Καρδίτσα,
λίμνη Πλαστήρα
και Σοφάδες από
την Περιφέρεια
Θεσσαλίας

s

Óåë. 14

Kοινωνία
Τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης από
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Καρδίτσας σε άπορους
συνδημότες μας

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr