Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 25.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290 - Αρ Φύλλου: 7611
29 χρόνια
ΠΑΝΕΑΛΗΝΙΑ Δόθηκαν οι 3 Πρτες άδειες από την ΕEΕΠ
Ηλεκτρονικός Τζόγος:
Βορείου Ελλάδος
Τι απαιτείται
να καταβληθεί και σε ποιο Χρονικό διάστημα
ΑΑΔΕ:
Οδικός χαρτης
για τα τέλη κυκλοφορίας με τΟν μήνα
Eοnpe
Δευκρνίες σχετικά με την άρση της ακνησίας οχημάτων και την καταβολή τελν κυκλοφορίας με τον μήνα δίνει η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο της
Όπως είναι γνωστό, οι κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα και φέτος να Προχωρήσουν
σε άρση της ακινησίας των οχημάτων τους, καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με
τους μήνες Που επιθυμούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία χωρίς την επιβολή Προστιμου
Αναλυτικότερα, στην Περίπτωση εχούσας ακνησας η ΑΑΔΕ δίνει τις ακολουθες οδηγίες
1.0ι κάτοχοι δύναντα να άρουν
Την ακνησία αυτή άπαξ επός
του έτους 2021, καταβάλλοντας
τα δωδεκατημόρια των ετήσιων
Τελν κυκλοφορίας Που αντστοχούν στους μήνες της άρσης
αυτής. Η ανωτέρω επλογή χρο
Μκού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνα, ενα δεσμευτική και
δεν Παρέχεται η δυνατότητα ε
νέου, εντός του 2021
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής κού Φόρου επί των Ακινήτων, ειδικά για
δηλσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021 μέχρι την 27.82021
σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικν Πουδημοσιεύτηκε στο
το έτος 2021, Παρατείνεται μέχρι την
27.8.2021.
myAADE Liver
ΑΦΜ μετέσσερα
πλά βήματα, σε
λίγα λεπτά
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδι>>
Από χθες Δευτέρα 24 Μaΐου
και έως Σάββα- νους του ιδιωτι κοίνωση ο υφυΤο 29 Μαΐου θα
Μαΐου) σε όλους Οπως αναφέρει tests σε όλους τομέα με σχέση
τους εργαζόμετους εργαζόμεεξαρτημένης
νους της χρας , εργασίας,
την της απογραφής
σε γραπτή ανακαι
Πουργός Πολιτι
διατίθενται δημοσίου τομέα κής Προστασίας υποχρέωση
εργαζόμενους
δημοσίου
Σταίκούρας-Εur0group:
Τίσσερα αγκάθια
μετά την πανδημία
μέσω των φαρμε σχέση εξαρτ και Διαχείρισης δήλωσης
μακείων 2 self η μ ένης Κρίσεων Ν. Χαρ- αποτελέσματος του
tests (1 για την εργασίας, καθς δαλιάς,
εβδομάδα από
24 Μαΐου και 1 έχουν ατομική αυτόν
για την επό- επιχείρηση.
μενη, από 31
στις Πλατφόρ-τομέα.
μες της Εργάνη
σε όσους υρύνεται κατ
τρόπο η διάθε - εργαζόμ ενο υς
ιδιωτικού
Created by Universal Document Converter