Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

30oC, 21:00

€0.80

21oC - Υγρασία 22%-94% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:18 - Δύση ηλίου: 20:55

Ôï ìÝôñï

Στο μεταξύ από το ξεσάλωμα των άλλοτε καλοκαιριών έως τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού, εξακολουθεί
να αναζητείται το μέτρο. Ιδιαιτέρως στην Κέρκυρα, που η τουριστική φρενίτιδα το θέλει να χάνεται εύκολα. Οι
ομορφιές της να γίνονται το άλλοθι για το ξεζούμισμα του χώρου και του χρόνου. Μια μαζική απληστία, σε κάποιες περιπτώσεις,
σε συνδυασμό με την υπεργασία της απόγνωσης, αλλάζουν τους ρυθμούς της ζωής, μετατρέποντας, σε πλείστες όσες περιπτώσεις, τον Παράδεισο σε εφιάλτη, υπερβολικής καταπόνησης και πλεοναζόντων φορτίων. Το δόλωμα έρχεται ως το υπόδειγμα από την συμπεριφορά των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, που έχουν αντικειμενικά άλλους ρυθμούς και άλλες δυνατότητες. 3»

Τρίτη 25 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5358

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Åßìáóôå ï ðëïýôïò ôïõ íçóéïý!
Ôá áéôÞìáôá
ôïõ óõíäéêÜôïõ

«Âñï÷Þ» ðÝöôïõí ïé êñáôÞóåéò ãéá ãÜìïõò êáé âáöôßóåéò
Αυξημένη ζήτηση εμφανίζουν οι κρατήσεις στους χώρους δεξιώσεων της
Κέρκυρας από πολλά ζευγάρια και νέους γονείς που τρέχουν να προλάβουν
για να βρουν κενή ημερομηνία, ώστε
να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν
το πάρτι του γάμου τους ή της βάφτισης του παιδιού.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πρωί της Δευτέρας, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
στις πόρτες των ξενοδοχείων
‘’προσέφεραν την εργασία
τους’’ απαιτώντας την επαναπρόσληψη τους στις 25 Μάη
όπως προβλέπει ο νόμος και η
κλαδική ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων.
ΣΕΛΙΔΑ

Η

ÁóöáëéóôéêÜ
ìÝôñá Ê. ËÝóóç
êáôÜ ôïõ ä.ó.
ôïõ ÖÏÄÓÁ 10»

11»

Ï ñüëïò ôçò
Ôïõñêßáò óôçí
ðåñéï÷Þ, ïé ÇÐÁ,
êáé ôé ðñÝðåé
íá êÜíïõìå
Ο

«ÁðÞäáëïò
íáõò» ç Ó÷ïëÞ
Îåíáãþí
ÊÝñêõñáò, ëÝíå
ïé óðïõäáóôÝò 11»

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ • 9»

Ïé áëçèéíïß ÷Üñôåò
ôçò Ðáëáéóôßíçò
Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ • 8»

Íßêïò ÄÝíäéáò:
Ïé óýã÷ñïíåò
ó÷Ýóåéò Å.Å. Ñùóßáò îåêéíÜíå
áð’ ôçí ÊÝñêõñá
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ • 5»

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ•7»

Aegean Rebreath: Êáèáñüò ï âõèüò
ôïõ Áíåìïìýëïõ, «ðñÜãìáôá êáé
èáýìáôá» óôçí Ðáëáéïêáóôñßôóá! 4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα