Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
sel01_Layout 1 24/05/2021 2:20 µµ Page 1

Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4972 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Τέλος στους αναπληρωτές...
• Στόχο την σταδιακή αντικατάσταση αναπληρωτών από μόνιμους
με την πρόσληψη 15000 μόνιμων
εκπαιδευτικών, βάζει το Υπουργείο
Παιδείας.
• Πρόκειται για τους πρώτους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση και τους
πρώτους στη Γενική Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια μετά από 12
χρόνια, δηλώνει η Υπουργός Παιδείας και ΘρησκευμάÓåë. 5
των Νίκη Κεραμέως

s

Koινωνία
Διανομή σπόρων και φυτών…
Πραγματοποίησε το Σάββατο
η Ομάδα Παραδοσιακών Σπόρων «η ΑΥΛΗ των κηπουρών»,
με την συμβολή του Δήμου
Πλαστήρα, στο ΝΕΟΧΩΡΙ.

s

Óåë. 4

Αθλητικα
Γ’ Εθνική: Αεράτη
νίκη για Αναγέννηση, ήττες για
Ατρόμητο και Σέλλανα

s

Óåë. 21

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr