Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Όλα τα "μυστικά" του νέου Ε3
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ PΙΚΗ Μ!
771234
5671 19
Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 / τιμή : 1,30 E
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.525
Όλα τα μυστικάν του νέου Ε3
Οι αλλαγές του εντύπου-Οι κωδικοί Που συνδέονται με τv Πανδημία-Τι Πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
θα θελήσουν να σπεύσουν να κάνουν τη φορολογική υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι το
τους δήλωση, καθς με αυτό τον τρόπο θα διασφα - τέλος Αυγούστου. Όπως είχε αποκαλύψει n N,
έντυπο Ε3 έρχεται με έναν καινούργιο υποΠίνακα ,
στον οποίο θα αναγραφούν αναλυτικά όλες οι ενισχύσεις Που δόθηκαν το 2020. Επίσης, εμφανίζεται
ο κωδικός για την Παροχή κινήτρων σε όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν τηve τιμολόγηση, αλλά και ο
καινούργιος κωδικός 999 για τη δήλωση του συνόλου
της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής.
αναγράψουν άμεσα τις πάγιες δαπάνες θα λάβουν Σημαντική για φέτος θα είναι n έγκαιρη αναγραφή
των Παγίων δαπανν στον σχετικό υποΠίνακα, στε
να γίνει ο υπολογισμός των επιδοτήσεων Που θα
Η δημοσίευση του τύπου και του περιεχομένου
του Ε3 στο ΦΕΚ-του εντύπου Που θα συμπληρωθεί
Data Center-Οπτικές ίνες
Ποιοι επενδύουν
σε τεχνολογικές υποδομές
Ο σχεδιασμός της Micros oft για τη δημιουργία
κόμβου με Data Center στην Ελλάδα και η
εξαγορά της Lamda Hellix από την Digital
Realty Πυροδοτούν περισσότερες επενδύσεις
Που περιλαμβάνουν επίσης χερσαία και υποθαλάσσια δίκτυα οπτικν νν. σελ. 13
από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επιτηδευματίες λίσουν είτε αυξημένο κοινωνικό επίδομα είτε το δαλλά και ηεπικείμενη δημοσίευση του Ε1 οδηγούν καίωμα να λάβουν για πρτη φορά κοινωνικό επί
στην τελική ευθεία για την έναρξη mς διαδικασίας δομα διότι λόγω Πανδημίας θα έχει μειωθεί το ει
υποβολής των φετινόν φορολογικν δηλσεων . σόδημά τους. Δεύτερον , το πρόγραμμα της επιδό
τησης Παγίων δαπανν θα λειτουργήσει και αυτό
ως μοχλός Πίεσης για την επιτάχυνση της διαδιτο άνοιγμα ης Πλατφόρμας στο Taxis αναμένεται κασίας υποβολής της δήλωσης, καθς μόνο όσοι
Μετις πληροφορίες να αναφέρουν όι έχει ήδη ορ
στικοΠοιnθεί το περιεχόμενο όλων των εντύπων,
μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, θα ξεκινήσει η
διαδικασία υποβολής 8,9 εκατ. φορολογικν δη
λσεων σε μια χρονιά γεμάτη από ιδια περότητες:
η σχετική επιδότηση. Τρίτον , η φετινή χρονιά είναι
η Πρτη κατά την οποία οι φορολογούμενοι γνω
Πρτον, θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που ρίζουν από τον Μάιο ότι έχουν τη δυνατότητα να
Νέοι κανόνες εσωτερικού
ελέγχου των εταιρειν
δοθουν για Πάγιες δαπάνες. σελ 5
Νέοι κανόνες για τη διαφάνεια, τον εσωτερικό
έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση αλλάζουν άρδην την εσωτερική δομή στις
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του νόμου
4706/2020 και του κδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και
της οδηγίας της Ε.Ε. για το whistleblowing, σε
συνέχεια σκανδάλων όπως Wircard, Folli Folli,
Carillion και Novartis. σελ. 14
Ποια μέτρα στήριξης
τρέχουν, Ποια έρχονται
Αποζημισεις, κουρέματα, πάγιες δαπάνες
Στην τελική ευθεία για την υλο - μορφή Προκαταβολής- για τα
Ποίηση όλων των μέτρων στήρι- ακουρέματαν Που υπέστησαν οι
ξης Που έχει ανακοινσει η κυβέρνηση με στόχο την επιστροφή λιο, εν μέσα σε αυτή την εβδοστην κανονικότητα μπαίνουμε μάδα θα ενεργοποιηθεί το πρό
από αυτή την εβδομάδα. Μετά
την ενεργοποίηση της πλατφόρ- κν επιχειρήσεων. Στο μεταξύ,
μας για την υποβολή των αιτή.
σεων χορήγησης τωναποζημι συνέχεια. Η αποζημίωση ειδικού
σεων ειδικού σκοΠού, μέσα στις
επόμενες ημέρες αναμένεται να
δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση και για το Πρόγραμμα επι
δότησης των Παγίων δαπανν .
Θέμα ημερν είναι η καταβολή σεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων
των αποζημισεων-και Πάλι υπό
RYANAIR 7
Σε νέο ιστορικό υψηλό
οι ναύλοι των containerships
ιδιοκτήτες κατά τον μήνα Απρί.
Οι ναύλοι στη spot αγορά των Πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έφτασαν σε νο
ιστορικό υψηλό την προnyούμενη εβδομάδα ,
καθς η ελλιπής Προσφορά χωρητικότητας σε
σχέση με την αυξημένη ζίτηση σπρχνει τις
τιμές προς τα Πάνω. Ο δείκτης εμπορευματοκβωτίων της Σαγκάης (Shanghai Containerised
Freight Index) ανέβηκε στις 3.432 μονάδες, με
τους ναύλους να αυξάνονται σε όλες τις διαδρομές . σελ. 12
γραμμα ενίσχυσης των τουριστι
τα μέτρα στήριξης θα έχουν αι
θα δοθεί και στις επιχειρήσεις
Που έμειναν κλειστές κατά τον
μήνα Μάιο, εν Προκαταβολικά
Κρατική αεροπειρατείαν από τη Λευκορωσία
Μείζον Πολιτικό θέμα στην ΕΕ. και τη σκληρή αντίδραση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε η σύλλnψη εν πτήσει του Λευκορσου δημοσιογράφου-ακτιβιστή Ρόμαν
Προτάσεβιτς και η αναγκαστική Προσγείωση στο Μινσκ, με εντολή του προέδρου Λουκασένκο,
του αεροσκάφους της Ryanair Που εκτελούσε τη γραμμή Αθήνα-Βίλνιους, σελ. 16
για τον μήνα Μάιο. σελ. 2-3
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ TO SELF-TEST
ΠΑΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ >4
Μερίσματα 1,15 δισ.
μοιράζουν φέτος
28 εισηγμένες
Κοινόμέτωπο
Ελλάδας ,
Γαλλίας,
Ισπανίας
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΣ0 ΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ethae)
Πρτη καταμέτρηση από τη N)
Τουρισμός-Βρετανία
Ελλάς, Γαλλία, Ισπανία, συμμαχία
στον τουριστικό τομέα είναι το
μότο Πουκυριαρχεί στην τουρ
στική διπλωματία, καθς οι τρεις
χρες επιδικουν να πείσουν τη
βρετανική κυβέρνηση να τις εν
τάξει στη λεγόμενη πράσινη λί
σταν των χωρντις οποίες οι Βρε
τανοί μπορούν να επισκεφθούν
χωρίς να μπουν καραντίνα στην
επιστροφή τους. σελ.11
Μερίσματα ύψους 1,15 δισ. ευρ θα διανείμουν
φέτος για τα κέρδη του 2020 οι 28 κερδοφόρες εισηγ
μένες έναντι μερισμάτων 1,8 δισ. ευρ Που ήταν η
αντίστοιχη επίδοση το 2019.Οι μέτοχοι Που επέδειξαν
σελ. 15
σελ. 15
Προς συμφωνία με Ε.Ε.
Από 12 Μαΐου
Στον ιδιάδρομο
απογείωσης.
βρίσκεται
n Alitalia
πομονή και αντοχή στα χρόνια της ύφεσης 2009| 1,3 τρισ. δολ.
2019 αρχίζουν να επιβραβεύονται φέτος από τις εισηγμένες, οι οΠοίες δείχνουν αρκετά γενναιόδωρες
Παρότι έχει Προηγηθεί η κακή Περσινή χρονιά της
Πανδημίας. Οι εταιρείες που επιστρέφουν κεφάλαια των κρυποΠρος τους μετόχους έχουν το Πλεονέκτημα να έχουν
γεμάτο ταμείο και αρνητικό καθαρό δανεισμό. σελ7
οι απλειες
Στέφανος Τσιτσιπάς
Κατακτητής και της Λιόν >29
νομισμάτων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βαρβιτσιώτης: Σημαντική η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές του 2023
  Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της και πολιτειακό γερουσιαστή του Rhode Island, Λεωνίδα Ραπτάκη, είχε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για…Βαρβιτσιώτης: Σημαντική η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές του 2023 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΟΗΕ: Ανησυχίες για νέες ανθρωπιστικές ανάγκες μετά τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές
  «Νέο επίπεδο (ανθρωπιστικών) αναγκών» για τον πληθυσμό προκαλούν οι επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, σύμφωνα με την προειδοποίηση του επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, φοβούμενος νέες μετακινήσεις…ΟΗΕ: Ανησυχίες για νέες ανθρωπιστικές ανάγκες μετά τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για την διαφάνεια στον Τύπο
  Κατατέθηκε σήμερα το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ για τον Τύπο. Ο τίτλος του ν/σ είναι «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο…Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για την διαφάνεια στον Τύπο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο λόγω συγκέντρωσης Ρομά
  Κλειστή είναι εδώ και λίγη ώρα η περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο λόγω συγκέντρωσης Ρομά που διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στην Θεσσαλονίκη.…Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο λόγω συγκέντρωσης Ρομά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επεισόδια σε Εξάρχεια και Ομόνοια – Έγιναν προσαγωγές
  Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα επεισόδια στα Εξάρχεια με βόμβες μολότωφ, φωτιές και δακρυγόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαροί που αποσπάστηκαν νωρίτερα από την πορεία, καθώς διαλυόταν πριν την Ομόνοια,…Επεισόδια σε Εξάρχεια και Ομόνοια – Έγιναν προσαγωγές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ