Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
κ.Τ.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ
Hellenk Post
ΜΑΪΟΥ 2021
ΧΡΟΝΙΑ
91 772529
029169
ΕΤΟΣ: 50"
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AΡ ΦΥΛΛΟΥ 14381
T: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 Ε: [email protected] W wwwν. ihodimoprasion.gr
Fitch: Λιτότητα
ALPHΑ ΒΑNK
ΝΙΚΟΣΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
στο βάθος για να μειωθούν
τα κρατικά χρέη
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
ύψους 80ο εκατ. ευρ, προκειμένου
να χρηματοδοτήσει το αναπτυξιακό της
σχέδιο, προτίθεται να προχωρήσει
η διοίκηση της Alpha Bank.
Σε νέες συστάσεις σχετικά με τη χρήση του
εμβολίου της AstraZeneca προχρησε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕMA) σχετικά με τη δεύτερη δόση όσων
έχουν πάθει θρόμβωση.
Πάνω από 40.000 στρέμματα έχουν καεί
μέχρι στιγμής στα Γεράνεια, ανέφερε ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων για την πυρκαγιά που
ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης από τον
Σχίνο Κορινθίας.
Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται
το 2021 και το 2022, φυάνοντας στα 95 τρισ.
δολ. το επόμενο έτος , καθς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν επικεντρωμένοι
στην αντιμετπιση των οικονομικν συνεπειν
της πανδημίας Covid-19 και των συνεπειν της ,
λέει ο Fitch. Η δημοσιονομική υποστήριξη σε
πολλές ανεπτυγμένες αγορές στοχεύει σε μια
προσπάθεια ανάκαμψης σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα με βισιμα χαρακτηριστικά. Οι αυξήσεις στα κρατικά χρέη δεν συνοδεύτηκαν από
ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα, εκτός
από ορισμένα κράτη με χαμηλό ΑΕΠ όπου τα
ήδη τρωτά σημεία στις οικονομίες τους έχουν
επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο. Οι συζητήσεις πολιτικής επικεντρθηκαν σε μεγάλο βαθμό στα πλεονεκτήματα των χαμηλν επιτοκίων
και στην ενισχυμένη αποτελεσματικότητα των
τονωτικν στη δημοσιονομική σφαίρα όταν τα
επιτόκια είναι στα χαμηλότερα επίπεδα, όπως
είναι τρα.
- σελ. 2
- σελ. 3
- σελ. 8
ΕΛΣΤΑΤ
Μείωση 4,9% του κύκλου εργασιν
στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο
είωση 4,9% ή 600 εκατ.
ευρ σημείωσε ο κύκλος
εργασιν στο λιανικό
εμπόριο της χρας το α' τρίμηνο
εφέτος, όταν και ανήλθε σε 10,9 δισ.
ευρ από 11,5 δισ. ευρ το α' τρίμηνο
του 2020. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΙ
οι δραστηριότητες που παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:
- Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις
πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω
Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης
σε ειδικευμένα καταστήματα,
-Λιανικό εμπόριο σιδηρικν, χρωμάτων και τζαμιν σε ειδικευμένα
καταστήματα
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικν οικιακν συσκευν σε ειδικευμένα
καταστήματα .
- Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε
ειδικευμένα καταστήματα, και
Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα
καταστήματα.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΛΛΗΝIΚΗ
O Fitch, αναφέρει η ανάλυση, πιστεύει ότι
υπάρχουν κίνδυνοι σε ό,τι αφορά το τρέχον
περιβάλλον επιτοκίων να διατηρηθεί επ ' αόρι
στο, ειδικά εάν το δημόσιο χρέος συνεχίσει να
αυξάνεται . Μολονότι ορισμένοι παρατηρητές
καθησυχάζουν ότι τα επιτό κια είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης
στις περισσότερες χρες, υποστηρίζοντας έτσι
μια σχετικά ανδυνη πορεία για τους δείκτες
χρέους/ΑΕΠ, η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν
περιορισμένες ενδείξεις-στην ιστορία- ότι αυτές οι συνθήκες από μόνες τους εξασφαλίζουν
χαμηλότερους δείκτες χρέους με την πάροδο
του χρόνου.
Τα ιστορικά επεισόδια μείωσης του δημόσιου
χρέους στις ανεπτυγμένες αγορές χαρακτηρίζονται, ωστόσο, από πιο μικτές σχέσεις μεταξύ
επιτοκίων και οικονομικής ανάπτυξης. Το πιο
σημαντικό , η κοινή εμπειρία σχεδόν όλων των
επεισοδίων μείωσης του χρέους, είναι ότι οι
κυβερνήσεις έχουν πρωτογενή πλεονάσματα.
Κατά την άποψη του οίκου Fitch, το μέλλον θα
μοιάζει περισσότερο με το παρελθόν σε αυτό
το θέμα καιη μείωση του δημόσιου χρέους
θα απαιτήσει τελικά δημοσιονομικές προσαρμογές για την καλύτερη ευθυγράμμιση των
πρωτογενν ισοζυγίων .
ΣΤΑΤΙΣΙΚ
διαδικτύου (43,2% ).
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικν
υπολογιστν , περιφερειακν μονάδων υπολογιστν και λογισμικού σε
ειδικευμένα καταστήματα (30%).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Από αυτές τις επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη
μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο
εργασιν το α' τρίμηνο εφέτος σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020 είναι:
-Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (21,6%).
-Πληση αυτοκινήτων και ελαφρν
μηχανοκίνητων οχημάτων (14,3%).
Στον αντίποδα, οι δραστηριότητες
που παρουσίασαν τn μεγαλύτερη
μείωση είναι:
- Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε
ειδικευμένα καταστήματα (45,1% ) .
-Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδι
κευμένα καταστήματα (41,4%).
Παράλληλα, οι δραστηριότητες που
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση
στον κύκλο εργασιν τον Μάρτι0 2021
σε σχέση με τον Μάρτιο 2020 είναι:
-Πληση αυτοκινήτων και ελαφρν
μηχανοκίνητων οχημάτων (71,6%).
-Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (58,6%).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες που παρουσί
ασαν τη μεγαλύτερn αύξηση είναι:
Πληση αυτοκινήτων και ελαφρν
μηχανοκίνητων οχημάτων (85,6%).
Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις
πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω
διαδικτύου (66,6%) .
οι δραστηριότητες που παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη μείωση είναι:
-Λιανικό εμπόριο εγγραφν μου
σικής και εικόνας σε ειδικευμένα
καταστήματα (64,3%).
- Λιανικό εμπόριο χαλιν, κιλιμιν
και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε ειδικευμένα καταστήματα (48,4%).
Σημεινεται ότι , η τάξη οικονομικής δραστηριότητας Πληση αυτοκινήτων και ελαφρν μηχανοκίνητων
οχημάτων , περιλαμβάνει τη χονδρική και λιανική πληση καινούριων
και μεταχειρισμένων οχημάτων . Εν,
η τάξη οικονομικής δραστηριότητας
Λιανικό εμπόριο εγγραφν μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα
καταστήματα>, περιλαμβάνει το
λιανικό εμπόριο μουσικν δίσκων
ταινιν ήχου, σύμπυκνων δίσκων
και δισκετν , βιντεοκασετν και
ψηφιακν δίσκων DVD, καθς και
το λιανικό εμπόριο κενν κασετν
και δίσκων.
Αντίθετα, οι δραστηριότητες που πα
ρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωσ
είναι:
Λιανικό εμπόριο καλλυντικν και
ειδν καλλωπισμού σε ειδικευμένα
καταστήματα (41,1% ).
-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και
δερμάτινων ειδν σε ειδικευμένα κα
ταστήματα (33,2%).
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων
ειδν σε καταστήματα (33,2%).
Για τις επιχειρήσεις του λιανικού
εμπορίου με υποχρέωση τήρησης
διπλογραφικν βιβλίων, για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μη
νιαία βάση, ο κύκλος εργασιν τον
Μάρτιο 2021 ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρ,
σημεινοντας αύξηση 9,.1% σε σχέση
με τον Μάρτιο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 2,129 δισ. ευρ και αύξηση
9.3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο
2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,125
δισ. ευρ .
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Με βάση τα στοιχεία κύκλου εργασιν του οριστικού Στατιστικού
Μητρου Επιχειρήσεων 2018 , οι
10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής
δραστηριότητας του τομέα λιανικού
εμπορίου είναι :
Πληση αυτοκινήτων και ελαφρν
μηχανοκίνητων οχημάτων
-Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
- Χονδρικό εμπόριο μερν και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων ,
- Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα
καταστήματα που πωλούν κυρίως
τρόφιμα, ποτά ή καπνό,
ΕιcRatings