Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜAϊΟΥ 2021 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1434 ΕΤΟΣ 330 ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤIΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: [email protected]
Όλα αλλάζουν .
ΕΚΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
Η ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
. Δήμαρχος και περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρτη Κυριακή
των εκλογν με 43% συν 1 ψήφο , διασφαλίζοντας μάλιστα τα 3/5 των
εδρν μέσα στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο!. Κόφτης3% για
τις υπόλοιπες έδρες με σκοπό να μειωθούν οι παρατάξεις στα συμβούλια
. Μείωση έως και κατά 30% στο συνολικό πλήθος των εκλεγόμενων δημοτικν και περιφερειακν συμβούλων . Από την 1η Ιανουαρίου 2024 η
θητεία θα είναι πενταετής αντί για τετραετής . Καταργείται η ξεχωριστή
κάλπη για τα συμβούλια και τους προέδρους των κοινοτήτων. Σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Εστίαση
Στην Ηπειο
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
Ταλύσουμε τα
Πρωθυπουργός χαι Επιστήμονες χτuπούν, συνεχς τις τελευταίες ημέρες τον
χδωνα χινδύνουν για τη χαλάρωση που
επιχρατεί και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
μια ολική επαναφορά της πανδημίας . Εξαί ρεση δεν μπορεί να αποτελέσει χαι η πεΑργεί ακόμα το άνογμα εστίασης σε εσυτεριχούς χρους ,
χαθς ο σχεδιασμός της κυβέρ| νησης θέλει η απελευθέροσην
να έχει προγραμματιστεί όταν ο
ένας στους δύο πολίτες θα έχουν παρλείνεις που είχαν
εμβολιαστεί με την πρτη δση
των εμβολίων. Σννίχ ση οιλο 21
Δασκόν Χαρτν
Τα οφάλματα και τις
διαπιστυθεί χιτά την
| προανάρτηση του Κτηματολογίου στην ΠΕ
Αρτας , χαθς χαι τα
προβλήματα στους Δα
σικούς Χάρτες επισή
μανε ο βουλευτής Αρ.
τας του ΚΙΝΑΛ Χρή.
στος Γχόχας σε ερύτη
ση που ατέθεσε προς
το υπουργείο περιβάλλοντος.
Ετεσήμανε, μεταξύ .
λον, ότι έχουν απο00
φθεί διχαιματα πολι τν Σνίχυα oτη otλδ 3
| Γράφει ο
Ζ. Πανταζής
Δικηγόρος
Αποτελεί την καλύτερη αστίδα κατά της Πανδημίας
Ηαομική ευθνη w Ηπειροτόν
Πο αποτελεσματκ από τα μέτρα!
ριοχή μας . Οι συναθροίσεις και οι συνωΤο πρωτο μεγάλο βήμα
στισμοί σε εξωτερικούς χρους , σε ( ορισμένα) καταστήματα
είναι συνηθισμένο πλέον φαινόμενο . Ομως έχει δημιουργηθεί για την επιστροφή στην
και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ίσως είναι το πιο επικίνδυνο για .
τη διασπορά του κορωνοίού : Συγκεχριμένα , υπάρχουν περιπτ -θς ξεκίνησε η άρση των
σεις-όπως κυκλοφορεί ευρέως χαταστημάτων εστίασης (κυρίoς, μέτρων με χυριότερο την
όχι μόνο όμως ) , που εν η Διεύθυνση Υγείας Σνέχεια στη σελίδα 23
κανονικότητα έγιε , χαελεύθερη μετακίνηση ατό