Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Επίσχεψη
του Περιφερειάρχη ΑΜΘ
στον Όμιλο λαστικά Θράχης
στην Εάνθη
ΚΑΘΗΜΕP.NH
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Υλικό από το Δήμο Ξάνθης
στους Αθλητικούς Συλλόγους
Η επανεκκίνηση του Αθλητισμού
είναι μια πραγματικότητα
και ο Δήμος Ξάνθης προετοιμάστη κε ανάλογα
στικά Θράκης ΑΕΕ στο Μαμκό Εάνθης, ύπου ουνωντήθημε με το Δευνοντα Σύμβουλο του Ομί.
λου κ. Δημτρη Μαίάμο., πρωματοπούησε ο Περ-.
κ. Χρήσος Μέπο,
Δήμαρχος
Ξάνθης Μa.
νλης Τσέ.
πελης, ο Αντιδή.
πος ενημερύθηκε διεξοδικά για τη δρασηριόημα
μαρχος Αθλητι.
σμού Σουά Μπε.
κήρ Ογλού και ο
Εντεταλμένος
Σύμβουλος Αθλη.
τισμού Ματθαίος
Σαββίδης, παρέ , κρεβάτι, πτυσσό. αυτόματο φορητό μέγιστη δυνατότη. ία του . Θανάη Ευνίδη, oμικού συμβο ου
Στ ουνέχεια ο κ. Μέτιος ξενερήβηκε omς ερα.
Όμλο των Πλαστικν Θράκης, από το διευθύνοδωσαν
στους μενο φορείο Α απινιδωτή, φαρ. τα ανταποκρισης,
ον Ομλου ναι προεδρου ου Κοινονικού Κέντρου
Αθλητικούς Συλλό- βοηθειν, φιάλη μακείο με το απα . προς τα μέλη τους ποίρος Χαλιοφής κ του κ Κύστε Τουπνίδη,
γους της Ξάνθης, οξυγόνου,
μέσα και υλικο, σκευή αμπού , νάρ . κευτικο
όπως, εξεταστικο θηκες , περιλαίμια, στε να έχουν τη
συ. ραίτητο φαρμα . και σε ολόκληρη ant manυμεr του roγοoτoίoυ.
υλικό, την κοινωνία.
ΣΕΛΙΔΑ 3
επισκέφθηκε το Κονunκό Κέντρο Σταύρος ΧαΠεριφερειακή Σύνθεση
Τουρισμός ΠΑΜΘ: Βομβαρύισμός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ από υποσχέεις, αλλά υλοποίηση χαμα|
ρειάργης Ξάνθης κ. Νίος Ευηραμίδη, ο ανnπe.
λως κα ο ενεε πελμένος περιφερειακός σύμβουλος:
διεθνν oχίσεων mς ΠΑΜΘ κ . Κύστeς Κουρ .
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΕΛΙΑ 10
ΑΝΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΗ ΓΗ ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
ΑΞΙΟNcamp 2021
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
ΘΑΧΑΣΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔ ΦΥΣΗ ΜΑΘΗΣΗ
Το καλοκαίρι φταίνει και το ΑΞΙΟΝ
δείχνει το άλλο του Πρόσωπο.
Ενας Παραμυθένιος χρος δημιουργικού Παιχνιδιού
και εμπειριν σε ασφαπές περιβάλλον .
Έναρξη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.
T 25410 81130 & 81520, E [email protected]
ΣΕΛΙΔΑ 5|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα