Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wWw.agon.gr
ΘΗΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα ms liείρου-Ιδρυτ s Εuθ. TRάλλαs-Έos 940-Ap Φαλλου 25057 - Σάββατο 22-Κυριακή 23 Μαϊου 2021-060 6
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μένουν οι Εραμούσηε
και Μπρένερ
Μα έκθεση για το ξεκίνημα
της νέας ζωής
dταχτοπούτα από
η θεατφική Συμπαγία
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 8
Σκοντάφτει
στον ΔΕΔΔΗΕ
Μαζ με την aησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων , κόκκινου χτυπά και η ανησυχία
για το ενδεχόμενο να αποφασιστεί η επιβολή νέων Περιοριστικν μέτρων σε τοπικό επίπεδο
αΑΠΕΤΑΣΑΜΗΝ.
ΤO LOCKDOWN
Στην άονηση του ΔΕΔΔΗE να προ χωρήσει στη σύνδεση των εγκατε .
στημένων στα αντλη υκά υγκροτή .
ματο φωτοβολταίκν ουστημότων
στο δίκυό του , ακοντάψτει η ηρoσπόθεια των διακήσεων των ΤΟΕΒ
να περιορίσουν το κόστος λειτουρ ΣΕΛΙΔΑ 4
Με επιπλέον αόπλο)
επιήρησης των δοσικν Πόρων ,
έγκαρης επέμβασης κα αποψυγής δασικν καταστροφικν συμ
βάτων φιλοδοξεί να anoτελέσει το
έργο OFIDIA α δρόσεις του onoi
ουολοκληρθηκαν το προηγούμε
νο διάστηα
Την τήρηση των
μέτρων προστοσίας
στη δομή φλοξενίας
Προσφύγων του
Κατσικά όπου
εντοπίζονται
δεκάες κρούσματα
το τελευταία
2Lωρα, ζήτησε ο
Περιφερειόρχης
Ηπείρου.
Μήνυμα κατά του
εφησυχοσμού από
τον Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου
Ιωοννίνων.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Προληπική
απαγόρευση
Προληπική στσγέρευση κυκλοφο pίoς σχημάτων κα μχονημότων
καβς και της nopαμονής εκδρο μέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση
και περιοχές ειδικής Προστοσίας της
χθες.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Οφέλη από τα αολικά
Πάρκα της Caiatomm
σην Ηπερο
ΣΕΛΙΔΑ 3
καλυψη
ΟΔΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ
εεργειακν αναγκν
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΔΕΥΑΙ
Το βλέμμα στους ρυθμούς
των εργασιν
Δύο έργα σε φάση
κατασκευής
Μικρές
Αγελίεs
Στους κατασκευαστικούς ρυθμούς και όχι σεrροoφuγές roυ συεχίουν να κταίθεντα και αφορούν διάφορο nαράnλερα διαδικαστκά ζητήματα σε σχέση με το έργο ης λεωpόρου Νιάρχου, έχ
στpομένο το ενδιοφέρσν της η nεριpέρεια Η περου Την αιαοδοξία όι το έργο της σνοκαταυκευές θα ολοκληρωθεί στο tλος τυ 2023 όταν Εκπνέει το Επχειρηoακό Πρόγραμμα dinειρος 2014
2020% εξέφρασε ο nεριφερειάρχης Αλέξοιδρος Κopιμόνης έγοντας όι οι εργοαίες Προχωρούν με
nολύ καλούς ρυθμούς και τς επάμεες ημέρες Ββ αρχίσει η δημιουρία βοηθηυχν λωρδω, oυ είνα αnαρατητες για τη δευκάλυνση ης κυκλοφορίας κατό το στόδιο κατασκευής του αδυκού άξονα
κονοποίηση υπόρχει γα uς εξελίξεις noυ επιφέnουν τ δημοrρότση του έργου nαρoκαμψης του
Αρχαιολομκού ρου Νικόπολης, χωρς ωστόσο ο περφεραάρχης να εμφαίζεται το διο βέβαιος οι
κα 1ο έργο αυτό μηορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.
Σε φάση κατοκευής περνούν δύο σημαντικά έργα
υποδομν oΠοχέτευσης της ΔΕΥΑΙ μετά την υnoγpa φή συμβόσεων με την ανάδοχο ειαρεία Το nρτο
αφορά την κοταοκευή δικτύων ατοχέτευoης ακαθόρτων στα Κάτω Μόρμαρα, την Ολυμπιέδα και την μ
φιθέο, και το δεύτερο είναι αυτό της αnοχέτευσης ομ βρίων και βελτίωσης δικτύων ουλλογής εντός πολε.
οδομικού οχεδίου και οροθετημένων οικισμν ΔΕ.
Πωλήσεί
Ιωονίνων.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Καλέστε στο
αΜαμού, λοιμωξολόγος εξαπάότησε ιδιοκτήτη τοβέρνας
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα