Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Heleni Post
ΜΑΪΟΥ 2021
ΧΡΟΝΙΑ
91 772529
029152
ΕΤΟΣ: 50
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14380
ΤΗ 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 18,6%
στον γενικό δείκτη κύκλου
εργασιν στη βιομηχανία τον
Μάρτιο
Δίχτυ προστασίας
Σαρωτικοί έλεγχοι
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Περίπου 588.000 εργαζόμενοι βρίσκονται
υπό <καθεστς προστασίας από τις απολύσεις , τουλάχιστον έως το τέλος Αυγούστου .
Το επόμενο διάστημα θεωρείται εξαιρετικά
κρίσιμο για το μέλλον της απασχόλησης στη
χρα μας.
Με αφορμή το άνοιγμα δραστηριοτήτων
ηκ. Πελνη τόνισε ότι κελευθερία δεν
σημαίνει ασυδοσίαν , προαναγγέλλοντας την
αναδιοργάνωση των ελεγκτικν υπηρεσι
ν και σαρωτικούς ελέγχους το επόμενο
διάστημα.
Ενέκρινε με 480 ψήφους υπέρ, 64 κατά και
150 αποχές το ψήφισμα για την Τουρκία. Η
παράγραφος 6, η οποία αφορά στην πρόταση για αναστολή των ενταξιακν διαπραγματεύσεων, είχε περάσει νωρίτερα με 520
ψήφους υπέρ, 72 κατά και 97 αποχές.
Αύξηση 18,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης
κύκλου εργασιν στη βιομηχανία (σύνολο
εγχριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο
εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Μαρτίου 2020, έναντι μείωσης 9% που
σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το
2020 με το 2019 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η
αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχριων βιομηχανιν προήλθε:
. Από τις μεταβολές των δεικτν των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
Αύξηση κατά 18,6% του δείκτη κύκλου εργασιν μεταποίησης.
Αύξηση κατά 16,2% του δείκτη κύκλου εργα
σιν ορυχείων-λατομείων .
2. Από τις μεταβολές των δεικτν των επιμέ
ρους αγορν :
Αύξηση κατά 32,2% του δείκτη κύκλου εργασιν εξωτερικής αγοράς.
- Αύξηση κατά 10,6% του δείκτη κύκλου εργασιν εγχριας αγοράς
Παράλληλα , ο γενικός δείκτης παρουσίασε
αύξηση 19.5% τον Μάρτιο 2021 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021.
σελ. 2
- σελ. 3
σελ.5
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
"Βόμβα" Κομισιόν λόγω
της πληθυσμιακής γήρανσης
είωση των συντάξεων κατά
21,9% και αύξηση του εργασιακού βίου κατά 6,6
χρόνια θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απαραίτητες αλλαγές για
τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας του ασφαλιστικού, με
δεδομένη την επιβάρυνση που θα δεχθεί από την κλιμακούμενη γήρανση
Επιτροπή είναι η διάρκεια του εργασιακού βίου . Για να διατηρηθεί η
ισορροπία στο ασφαλιστικό ο εργασι
ακός βίος θα πρέπει να επιμηκυνθεί
τα επόμενα 50 χρόνια κατά 6,6 χρόνια, από τα 31,2 χρόνια που ήταν σε
μέσα επίπεδα το 2019, στα 37,8 χρόνια
ως το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. Μάλιστα τονίζεται ότι η Ελλάδα
μαζί με το Λουξεμβούργο, είχαν το
2019 από τα χαμηλότερα όρια εργασιακού βίου. Μια μικρότερη αύξηση
του εργασιακού βίου , προβλέπει ότι
θα αυξήσει σε μέση ετήσια βάση τις
δαπάνες για συντάξεις κατά 2% του
Καρτέλ στην αγορά
ομολόγων: Πρόστιμο σε
τρεις χρnματοοικονομικούς
κολοσσούς από την ΕΕ
του πληθυσμού.
Στην έκθεσή της για τις συνέπειες
της γήρανσης του πληθυσμού σε όλα
τα κράτη-μέλη της ΕΕ η Επιτροπή
περιγράφει γλαφυρά την εξέλιξη της
γήρανσης του πληθυσμού και για
επέβαλε η Ευρωπαϊϊκή Ένωση σε UBS Group,
η Nomura Holdings και η Unicredit για τη
δημιουργία καρτέλ στην ευρωπαϊκή αγορά
ομολόγων κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής
κρίσης χρέους.
- Στην UBS επιβλήθηκε πρόστιμο 172 εκατομμυρίων ευρ εν η Nomura θα πρέπει να
πληρσει 129,6 εκατομμύρια ευρ για ένα
καρτέλ των traders που αντάλλασε ευαίσθητες πληροφορίες από το 2007 και το 2011,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με
ζητήματα αντιμονοπωλιακής πολιτικής.
- Στην UniCredit επιβλήθηκε πρόστιμο 69
εκατομμυρίων ευρ.
Στις Bank of America και η Natixis που συμ μετείχαν στο καρτέλ, δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα επειδή έχει παρέλθει η προθεσμία επιβολής
προστίμου . Η Portigon απέφυγε την επιβολή
διότι οι πωλήσεις της ήταν πολύ χαμηλές για να
επιβληθεί πρόστιμο .
- Στην Royal Bank of Scotland Group δεν
επιβλήθηκε πρόστιμο, καθς ήταν η πρτη που
ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές.
την Ελλάδα.
Επιβεβαινει ότι ο πληθυσμός
της χρας αναμένεται τα μειωθεί 2,1
εκατομμύρια ως το 2070, από τα 10,7
εκατ. το 2019, στα 8,6 εκατ. Προβλέ πει ακόμn ότι ο οικονομικά ενεργός
πληθυσμός (δηλαδή ο πληθυσμός
ηλικίας 2ο έως 64 ετν ) , αναμένεται να μειωθεί κατά 2,02 εκατ ., από
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
δαπάνες για συντάξεις να απειλούν
τη δημοσιονομική σταθερότητα. Συγκεκριμένα:
-Η υλοποίηση του βασικού
σεναρίου προϋποθέτε ι ότι το μέσο
ποσοστό αναπλήρωσης (δηλαδή το
ύψος των συντάξεων) θα πρέπει να
μειωθεί κατά 21,9% τα επόμενα χρό
νια . Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει από
το 65,4% που ήταν το 2019 να μειωθεί
στο 61,7% το 2030, στο 54,3% το 2040 ,
στο 47,4% το 2050, στο 43,3% το 2Ο60
και να σταθεροποιηθεί στο 43.5% το
2070. Η μη αλλαγή των ποσοστν
αναπλήρωσης, όπως τονίζεται , θα
έχει συνέπεια τη μέσηm ετήσια αύξηση
των δαπανν για το ασφαλιστικό
σύστημα κατά περίπου 4% του ΑΕΠ.
Η δεύτερn παράμετρος που θα
πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με την
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
Ειδική παράμετρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί η μετανάστευση και το ποσοστό ενσωμάτωσης
στην αγορά εργασίας όσων αποφασίζουν να ζήσουν στη χρα μας . Η
Κομισιόν εκτιμά ότι οι 13.700 μετανάστες οι οποίοι ενσωματθηκαν το
2019 , θα μειωθούν στους 11.600 το
2030 για να αυξηθούν στις 16.000 το
2040 και θα είναι πάνω από 20.000
τα επόμενα 30 χρόνια . Λόγω του μκρού σχετικά αριθμού μεταναστν
που μπορούν να ενσωματωθούν στην
αγορά εργασίας-και φυσικά να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μια
μείωση κατά 33% της μετανάστευσης
εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις δαπάνες
για συντάξεις σε μέση ετήσια βάση
κατά ο,5% του ΑΕΠ.
ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Σε ό,τι αφορά τις επιπτσεις της γήρανσης του πληθυσμού , η έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχεται
το σενάριο των ελληνικν αρχν για
την εξέλιξη των δημόσιων δαπανν
για τις συντάξεις που προβλέπει ότι
από το 15,7% του ΑΕΠ το2019, θα
μειωθούν στο 13,8% του ΑΕΠ το 2030
για να αυξηθούν οριακά στο 14% του
ΑΕΠ το2040 και να μειωθούν ξανά
στο 13,6% του ΑΕΠ το 2050 , στο
12% του ΑΕΠτο 206Ο και στΟ 11,9
% το 2060.
Ωστόσο για να υλοποιηθεί , θα
απαιτήσει αύξηση του εργασιακού
βίου και μείωση του ύψους των συντάξεων αν δεν θέλουμε να δούμε τις
τα 6,25 εκατ. το 2019 , στα 5,81 εκατ.
ως το 2030 , στα 5,25 εκατ. το 2040 ,
στα 4,7 εκατ. το 2050, στα 4,5 εκατ.
το 206Ο και στα 4,32 εκατ. το 2070.
Την ίδια περίοδο , τα άτομα ηλικίας από 55 -64 ευρ αναμένεται να
αυξηθούν ως ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού κατά 2,6%, ξεκινντας
από το 22,3% το 2019 στο 24,9% το
2070. Τα άτομα άνω των 65 ετν που
θα εξαρτν ται από 100 άτομα του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού , από
38 που ήταν το 2019 αναμένεται να
φτάσουν τα 64 το 2070.