Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
4Οχι στοάνοιγμα
τις Κυριακές
Τρέχουν οι εργασίες
για Βόρειο Πάρκο
Να αποκτήσει η πόλη πρόσβαση
ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΗn Αντίδράσεις σε εμπορικό κόσμο,
DrΟ ΟΚΤΡΟΛΛΝΗ μ επαγγελματίες αλλά και εργαζο στην θάλασσα , ο στόχος των πα
ρεμβάσεων που είναι σε εξέλιξη
για τη δημιουργία Βορείου Πάρκου , στην Ηρ. Πολυτεχνείου .
Έρευνα για τις
αφυλές) στα MΜΕ
μενους προκάλεσε η απόφαση
για ανοικτά καταστήματα δύο
Κυριακές επιπλέον .
Αρθρο του Παν . Γιαλένιου σελ . 2
Σελ. 5
Σελ. 3
ΙΣύμβουλοs
Βαρόμετρο
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα ηρέπει
να γνωρίζεις
| www.symboulos.gr
|0-mait symboulo@otenetgr
Τιμή Φύλου: 1,00 E
Περίοδοs ΓΙ Αρ. Φύλλου 1205
| Παρασκευή 21 Μαίου 2021
επικ ειρήσευν
Δυτική Ελλάδα
Υψηλό ακόμα
το ικό φορτίο
> Δυτική Ελλάδα: Στοίχημα για τον Τουρισμό οι 30.000 αεροπορικές αφίξεις
τα υγειονομικά πρωτόκολλα από χρες κλειδιά
Στις Περιοχές με υψηλούς δείκτες
κρουσμάτων Παραμένει η Δυτική
Ελλάδα , σύμφωνα με τα στοιχεία
της Πολιτικής Προστασίας Πou
δόθηκαν στη δημοσιότητa . Και
αυτό γιατί Περιλαμβάνεται στις
Περιφέρεια εκείνες με Περιοοό .
τερα κρούσματα ανά 100.000
κατοίκους . Ο .Σ.Ε, Πaρουσιάζι
αναλυτικό Πίνακα με τα υγειονο μικά στοιχεία στη Δυτική Ελλάδα .
Σελ . 3
αφίξεων στη Δυτική Ελλάδα , σύμφωνα με τ
Πρτα στοιχεία Που καταγράφονται.
Τα Πάντα εξαρτνται αnό το Ποια στάση θα
κρατήσουν οι ευρωπαϊκές χρες σε σχέση
με τα υγειονομικά Πρωτόκολλα για την Ελλάδα , κάτι Που αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις
επόμενες εβδομάδες
Ήδη καταγράφονται οι Πρτες αφίξεις τουρι στν από τm Γερμανία, εν τον Ιούνιο ανα μένεται να επεκταθούν και από άλλες χρες .
Στόχος είναι να ξεπεραστούν οι 30.000 επ σκέπτες Που ήρθαν αεροπορικς στη Δυτι κή Ελλάδα Πέρυσι , εν κοινή είναι η διαπί στωση ότι η Περιοχή συνεχίζει να αποτελεί
Πόλο έλξης και να κεντρίζει το tουριστικό
ενδιαφέρν .
τοπίο στον τομέα των τουριστικων
Φέιος τα ξενοδοχεία
Τoυ θα ανοίξουν είναι
περισσότερα σε σχέση
με πέρυσι , δημιου ντας νέα δεδομένα
στον τομεα των ε λογν . Μιλούν στον
.Σ.Ε.> 0: Νίκος Κο Ε.Ε. για Γαλάζια
Οικονομία
ρειάρχης Τουρισμού ,
Γιpγος Γκαυβίίσας .
Aερολιμενάρχης Αράξου, Ηλίας Μενιζλόουλος , Πρόεδρος
Ξενοδόχων Πάτρας .
Προτάσεις από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για μια βισιμη Γαλά 4α Οικονομία στις βιομηχανίες.
Σελ. 18
Σελ. 12-13
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
apopois
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021
Αγροτική
Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του
forum
ΑΑΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή.
www.forumanaptixis.gr
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΕΗΣ
ΙΣύμβουλοs
www.symboulos.gr
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεωνη