Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΙΝΗ
Ταρασκευή
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 7754
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Δωρεάν πρόγραμμα
κατάρτισης
σε θέματα
αγροκυκλικότητας
στη Δυτ. Μακεδονία
Ευκαιρία
Συνέχεια στην 7
επινέταξης στις ρυθμίσεις 100 και 120Ο δόσεων
ΑΓΡΟΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
4ος Κύκλος
Προγραμμάτων
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
V Ποιοιοφειλέτες
θα δικαιούνται να κάνουν
χρήση της νέας αυτής
δυνατότητας
Ξεκινά
Συνέχεια στην 10
τη Δευτέρα 24 Μαΐου
η εγγραφή
-επανεγγραφή νηπίων
στους παιδικούς
σταθμούς
του Δήμου Γρεβενν
Αλλαγές στις εξετάσεις
για δίπλωμα οδήγησης
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί-Οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Εnίσημos Συνεργάτηs ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε!,
ΓΡΕΒΕΝΑ
43ης Οκτωβρίου 151
ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7
Τηλ.24620/84444