Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
: Υπαιθρος
Στιs 30 Ιουνίου η ανακοίνωση
τns Ευρωπαϊκns Επιτροπής σχετικά
με το Μακροπρόθεσμο όραμα
για τs αγροτικές Περιοχέsν.
ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ ΣΕΛ. 45
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
www.ypaith ros.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2021 | ΕΤΟΣ 60 | AP. ΦΥΛΛΟΥ 290 | [email protected] | ISSN: 2459-3206 | Τιμή: Ε2
Νέο gaia sen se mobile app
Η πρτη ολοκληρωμένη λύση ευφυούs γεωργία s,
είναι εδ, για όλοus τOUs αγρότες.
Βουνό
-60 % hτανση
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Το ΠΣΚΕ Περιμένουν
οι δικαιούΧοι για να
Πληρωθούν τη β' δόση
Κατέβασε το apP
gaiasense
- 66 ΉΨεκασμούs
by NEUROPUBLIC
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σε διπλό μέτωΠο
οι διεργασίεs για την
αποζημίωση των
Πληγέντων από τον
Παγετό Παραγωγν
Λίγα έργα, Πολλές συμπράξεις
στο Ταμείο Ανάκαμψηs
Στα 400 εκατ. ευρ υπολογίζεται
Πλέον το κόστοs των ζημιν
ΣΕΛ. 8
ΑΣΟΛΛΙΣΙΚΟ
Δίχωs περικοπ
nΠροσωρινή παροχή:
σε ενεργούs
συνταξιούχοus OrA
Γλυτνουν το Πέναλτι του 30%
και οι ετεροσυνταξιούχοι
#Η αλήθεια για την αναδιάρθρωση καλλιεργειν-0λεs οι δράσειs του Εθνικού Σχεδίου
*  για
Πωλήσεις Πάνω από τα 20 λεπτά
ανά κιλό αναζητούν οι Παραγωγοί
ΣΕΛ. 44
ΠΑΟΛΟ ΝΤΕ ΚΑΣΤΡ0 ΣΕ ΥΧ
Έρχεται deal
για τη νέα ΚΑΠ
Αδειάζουν οι δεξαμενές .
ανεβαίνουν κι άλλο
οι τιμές
ΜΗΛΙΚΗ
Αναγκαιότητα η Πιστοποίηση
και η ταυτοποίηση
τns Πρωτείνns
ΣΕΛ. 27
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ελαιόλαδο <πρτηs ημέραS
συστήνει στην Ευρπη
την Ποικιλία Μάκρns
Μειωμένη η ΠΟινή στιs Αμεσες
Ενισχύσεις για τουs αγρότεs
Που Παραβιάζουν τα εργασιακά
στουs Μολάοus Λακωνίαs
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 26

Τελευταία νέα από την εφημερίδα